Nieuwsbrief september 2017 (3)

  • Gemaakt op: 30-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anita Moekoet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders en verzorgers, 

 “Griezelen”
Lezen is belangrijk, vandaar dat wij met de hele school van 8.30 uur tot 9.00 lezen. Ook de kleuters, die straks zelf kunnen lezen of het leuk vinden om voorgelezen te worden doen ook mee. Indien u het leuk vindt om een om meerdere dagen samen te lezen met kinderen, dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkrachten.
Naast veel Nederlandse boeken heeft elke groep ook een wisselcollectie van Engelstalige boeken in de klas.
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “Griezelen”. Wij hebben alle bekroonde boeken en prentenboeken aangeschaft. We wensen de kinderen veel leesplezier met deze nieuwe boeken.

Vakantievriendjes
De leerlingen van de groepen 5 hebben in de zomervakantie allemaal prachtige foto’s gemaakt. Samen met juf Nathalie hebben zij er prachtige verhalen bijgeschreven.
Op de begane grond en op de tweede verdieping kunt u de mooie kunstwerken van de kinderen bewonderen. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de expositie.

Leerlab
Meer dan 30 kinderen van de groepen 7 en 8 hebben zich aangemeld voor deze extra lessen op de woensdagmiddag. Goed om te zien dat hier veel belangstelling voor is. In januari start een twee ronde leerlab.

Staking
Op donderdag 5 oktober is de St. Jan - net als veel andere basisscholen in Nederland - gesloten vanwege de staking.

Aanmelden van jongere broertjes of zusjes.
U heeft nog tot 1 november de tijd om kinderen aan te melden die geboren zijn in de periode van mei t/m augustus 2014. 

De sportdagen
Afgelopen woensdag hebben de groepen 1/2 en 3 genoten van gezellige sportdag. Foto’s van de sportdag kunt u zien op onze website www.stjanschool.nl 
Alle ouders die ons - maar vooral de kinderen - hebben geholpen, bedankt voor jullie hulp.
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 is op vrijdag 25 mei.

fietsen.jpg
Fietsen, fietsen en nog eens fietsen in de Kortenaerstraat
Goed om te zien dat heel veel ouders hun kind of kinderen met de fiets naar school brengen. Maar wilt er a.u.b. met het parkeren van uw fiets rekening mee houden dat de bewoners van de Kortenaerstraat ook naar hun werk moeten kunnen?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Juf Kim van de gym op Facebook
Ouders, kinderen en (vak)collega's die juf Kim (professioneel) willen volgen kunnen vanaf heden op Facebook een vriendschapsverzoek sturen naar Juf Kim van de Gym. Op de tijdslijn komen zaken te staan als: sportactiviteiten van Jump-in/gemeente/andere aanbieders (promotie), relevante leuke foto's/filmpjes van internet, foto's/filmpjes van de gymles/sportieve activiteiten van kinderen waarvan ik toestemming van de ouders heb, polls over sportieve onderwerpen en zo meer.
Zij heeft alle instellingen op 'vrienden' gezet, wat betekent dat alleen de mensen die bevriend zijn met haar de content van mijn tijdslijn kunnen zien. (Ter info: de andere mogelijkheden zijn 'vrienden van vrienden' en 'openbaar'.)  
Verder kan men niet zien wie er allemaal met haar bevriend is, m.u.v. de personen waar je zelf mee bevriend bent.
humanisme.jpg
Humanisme & reflecteren en filosoferen
Dit jaar staat op de St.Jan het humanisme centraal. Het humanisme is een levensbeschouwing die je doet en niet die je hebt: humanisten geloven dat alle mensen autonoom en gelijk zijn en dat we elkaar hierin moeten beschermen. Humanisten vinden dat mensen kritisch moeten denken over wat ze geloven en aannemen. Het is dus een actieve visie op de wereld: mensen blijven kritisch reflecteren op zichzelf en anderen, en vergaren daarbij nieuwe kennis of wetenschap.

Onze leerlingen krijgen informatie over de leer en beleving van Humanisme en zullen met elkaar over de humanistische waarden praten en filosoferen.
Uit het woord ‘humanisme’ is het woord “humaan” af te leiden, wat menselijk of menslievend betekent. Het humanisme richt zich in eerste instantie op hoe mensen met elkaar samenleven. Het humanisme kent vijf uitgangspunten:
1. De mens staat centraal
2. De mens is waardig
3. Iedereen is gelijk en gelijkwaardig
4. De mens moet autonoom en verbonden zijn
5. De mens is vrij

Ancestors Unknown
Op woensdag 13 vond in onze groep 8a de lancering plaats van Ancestors unKnown Amsterdam, een pilotproject waarbij leerlingen worden uitgenodigd op zoek te gaan naar hun wortels en naar hun familiegeschiedenis. Ancestors unKnown Amsterdam is ontstaan uit een Amerikaans initiatief van Dana Saxon, dat in 2012 begon met een online zoektocht naar haar eigen familienaam. Het is gericht op Amsterdamse scholen die hun leerlingen een ander perspectief willen bieden op koloniale en postkoloniale geschiedenissen die met de Nederlandse geschiedenis verbonden zijn. Geschiedenissen die  in de traditionele geschiedenisboeken – en methoden onderbelicht blijven. Naast kennis over het gedeeld verleden, krijgen de leerlingen lessen aangeboden in stamboomonderzoek, archiefonderzoek en interviewen. Met de opgedane kennis en vaardigheden gaan ze vervolgens op zoek naar hun voorouders. Van september tot en met december 2017 loopt het lesprogramma op vier Amsterdamse scholen. Er nemen bijna 200 leerlingen actief aan deel. Het project Ancestors unKnown Amsterdam werd financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.
  
Wij hebben gastpreker en oud-onderwijzeres Lies Cruden mogen ontvangen in de klas. Zij vindt het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om toegang te krijgen tot hun eigen geschiedenis. Ze zegt hierover in het boek ‘Antara Nusa: levensverhalen van ouderen met wortels in Indië/Indonesië’ (verschijning dit najaar):         :
“Pas als je elkaars geschiedenis en elkaars verhalen kent en deze in alle openheid en met wederzijds respect met elkaar kunt delen, pas dan kun je werken aan verdraagzaam-heid.”.
 
Ancestors unKnown Amsterdam is ontwikkeld door Seeking Ancestors unKnown en Stichting Zieraad. Het lesprogramma zal worden uitgevoerd op  de St.Jan, de Catharinaschool, het Damstede Lyceum en het Hyperion Lyceum.
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar https://zieraad.wordpress.com/ancestors-unknown-amsterdam/

De studiedag van 25 september
Op onze studiedag zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- SAFE (een methode gericht op sociale omgang en vaardigheden - ontwikkeld door Kim (onze vakleerkracht bewegingsonderwijs)
- Humanisme door Melissa Bakker (onze identiteitsbegeleider)
- Presentatie van je eigen groep aan collega’s
- Motoriek en schrijven van Marie-Therese
- Een wandeling naar de lokalen van onze groepen 8 in de Joop Westerweel en de Admiraal de Ruyterschool
- Het gebruik van de schaduwtoets in het rekenonderwijs door Anita
- Praktisch meskeren voor de groepen 1/2
- De vragenlijsten van Zien invullen (dit is een leerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling)
Toen was de dag om en zijn we gezellig met elkaar uit eten gegaan.

Inloop voor Sport- en Cultuurfonds
jeugdsportfonds.jpgJongeren cultuur fonds.jpg
Het Jeugdsportfonds Amsterdam geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Wil het kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen? Voor die kinderen is er in Amsterdam het jongeren cultuurfonds. 
Bent u in het bezit van een stadspas of heeft in u een minimum inkomen? Kom dan naar de inloop voor het doen van een aanvraag. De inloop voor het aanvragen van de fondsen zijn op:
2 oktober         08.30 – 9.30 uur
6 november 08.30 – 9.30 uur
4 december 08.30 – 9.30 uur

Neem het ingevulde ouderformulier mee naar de afspraak, dit zorgt voor een snelle afhandeling. Voor meer informatie kijk op https://www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met de ouder en kind adviseur; Nathalie Reeders; 0612784544.

Weekendacademie
Van de St.Jan gaan al een aantal jaren leerlingen uit groep 7 en 8 naar een programma buiten schooltijd van de Weekend Academie. Bij ons in de buurt zit de Weekend Academie op woensdagmiddag in het gebouw Midwest, Cabralstraat 1. Op zaterdagmiddag in het Landhuis, Gerard Callenburgstraat 38. 

Het doel van de Weekend Academie is elk kind nog meer kansen te bieden om het beste uit zichzelf te halen. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs komt ook aan de orde, kinderen die volgend jaar naar het VO gaan kunnen nu beginnen en bij de Weekend Academie blijven in de brugklas. Weekend Academie benadert de kinderen en elkaar positief en gericht op groei.

Het programma voor leerlingen bestaat uit:
• huiswerkbegeleiding en studievaardigheden en begrijpend lezen (Train your brain);
• aandacht voor maatschappij, persoonlijke ontwikkeling en beroepsoriëntatie (dare to dream); 
• sportieve en creatieve activiteiten (Be Active).

Kosten? 50 euro per schooljaar, tweede kind of tweede jaar deelname € 40. Met een Stadspas is het € 20,-

De Weekend Academie en ouders
Voor ouders die een kind op de weekend Academie hebben: 
• driemaal per jaar een ouder-kind-begeleider gesprek
• een aantal keren per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst samen met de kinderen

Voor alle  ouders: Coaching bij u thuis
De Weekend Academie biedt ook gratis coaching aan huis. De Weekend Academie heeft ondertussen al meer dan 200 gezinnen in Amsterdam geholpen. Een coach werkt samen met een ouder aan een oplossing voor de dingen die een ouder lastig vindt. Vragen die ouders de afgelopen jaren gesteld hebben:  "mijn kind luistert niet goed", of "hoe kan ik mijn kind helpen met het maken van huiswerk". Maar ook vragen over werk, of solliciteren, wonen en administratie. Het resultaat kan zijn dat ouders door de coaching meer zelfvertrouwen krijgen en steviger in hun schoenen staan. De coaches hebben verschillende achtergronden en spreken Nederlands, Turks of Arabisch.
Wilt u uw kind inschrijven of coaching bij u thuis? Ga dan naar www.weekendacademie.nl

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017 / 2018
 de eerste dagde laatste dag
herfstvakantie21 oktober29 oktober
kerstvakantie22 december om 12.00 uur7 januari
voorjaarsvakantie24 februari4 maart
Pasen30 maart2 april
meivakantie27 april13 mei
junivakantie9 juni17 juni
zomervakantie20 juli2 september

De vrije dagen:
· Sinterklaas dinsdag 5 december vanaf 12.00 uur
· studiedag vrijdag 2 februari
· Pinksteren maandag 21 mei
· studiedag vrijdag 29 juni


Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

​Nieuwsbrief september 2017 (3)

Foto's

Video's