Nieuwsbrief februari 2018

  • Gemaakt op: 7-2-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Anita Moekoet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Beste ouders en verzorgers, 

De agenda
vrijdag
2 februari
Alle leerlingen zijn vrij / Studiedag
maandag5 februari
De groepen 8 komen terug op de St. Jan
woensdag7 februariOpening expositie Levend Verleden
vrijdag9 februariPodium St. Jan + carnaval
vrijdag16 februariDe leerlingen krijgen hun rapport mee

Weer terug op de St. Jan
Maandag 5 februari om 8.30 uur zullen wij onze leerlingen van de groepen 8 en hun ouders feestelijk ontvangen. Wij zijn blij dat dan iedereen weer op de St. Jan aanwezig is. De oplevering van onze extra lokalen en werkruimtes is een ongeveer een maand eerder dan gepland. Maar dat vindt niemand erg. De groepen 8 komen in de twee nieuwe lokalen op zolder. De schilders zijn inmiddels ook klaar in het trappenhuis. 

Onze eindadviezen voor het voortgezet onderwijs
De afgelopen week hebben alle 50 leerlingen van onze groepen 8 hun eindadvies gekregen. Het eindadvies maken we samen met de leerkrachten van de groepen 8, de interne begeleiders en de directie. Bij de VO-gesprekken met de ouders en de kinderen zit altijd iemand van de directie.
Dit jaar zijn de adviezen als volgt verdeeld:
VMBO- Kader + LWO: 2    VMBO Basis + LWO: 1    VMBO-T: 4  
HAVO/VMBO-T: 5   HAVO: 8   HAVO/VWO: 8    VWO: 21         

Op 17–18–19 april maken de leerlingen van groep 8 nog de Cito Eindtoets. Indien de score van de Cito Eindtoets hoger uitvalt dan het eindadvies, dan zullen wij het advies heroverwegen.
De leerlingen van de groepen 7 krijgen voor de zomervakantie hun voorlopige advies.     

Onze voorleesbrigade
“Wij hebben voorgelezen bij de groepen 1 t/m 7. Het was superleuk”


Onze voorleesbrigade heeft het vorige week tijdens het Voorleesontbijt uitstekend gedaan. Om 8.00 uur zaten zij al te genieten van hun ontbijtje om daarna in alle klassen te gaan voorlezen. 
Als dank voor het voorlezen mochten ze hun T-shirt houden.

Opening expositie ‘Levend Verleden’
Groep 8a heeft deelgenomen aan een bijzonder project 'Ancestors unknown' waarbij de leerlingen op zoek gingen naar hun voorouders. Op woensdag 7 februari om 11.30 uur wordt de expositie ‘Levend Verleden’ geopend door acteur Mike Libanon. 
Ancestors unKnown Amsterdam is een pilot bestemd voor basis- en middelbaar onderwijs, waarin 200 leerlingen op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis, hun wortels en naar de verborgen verhalen die daarin besloten liggen. Door samen aan de slag te gaan met Ancestors unKnown krijgen de kinderen een tool in handen om onderlinge verschillen en overeenkomsten zichtbaar en bespreekbaar te maken. 

U bent de hele maand februari van harte welkom om de expositie te bewonderen op onze verbouwde derde verdieping.

Gesprekken: vanaf groep 5 leerlingen mee naar rapportgesprek
Op vrijdag 16 februari krijgen de leerlingen vanaf groep 3 hun rapport mee. In de twee weken daarna praten wij met alle ouders. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen vanaf groep 5 bij hun rapportgesprek aanwezig zijn. Het gesprek gaat immers over hen.


Carnaval

Op vrijdagmiddag 9 februari vieren wij carnaval op de St. Jan. De kinderen mogen dan verkleed naar school komen.
In de klassen zullen diverse activiteiten plaats vinden. Daarnaast is er ook nog het Podium St. Jan. U bent van harte welkom om te komen kijken.
Het rooster van het Podium is als volgt:
13.20 - 13.55 uur groep ½ E, 3B, 3A, 7A
14.00 - 14.30 uur groep ½ D, 5A, 7B, 8A
14.35 – 15.05 uur groep ½ A, 4B, 6A, 8B


luis.jpg

Luizencontrole
Standaard controleren wij ná iedere vakantie op luis.
Is er in een klas luis geconstateerd, dan controleren wij vaker in die klas. Wij adviseren iedereen om zeer regelmatig -preventief- te kammen. Het vakantierooster voor het schooljaar 2017 /2018
 de eerste dagde laatste dag
voorjaarsvakantie24 februari4 maart
Pasen30 maart2 april
meivakantie27 april13 mei
junivakantie9 juni17 juni
zomervakantie20 juli2 september

De vrije dagen:
· studiedag vrijdag 2 februari
· Pinksteren maandag 21 mei
· studiedag vrijdag 29 juni

Met vriendelijke groet, 
Dieneke Blikslager en Jan Bakker


​Nieuwsbrief februari 2018

Foto's

Video's

Meer informatie