Aanmelden en inschrijven 4 jarigen

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op: 15-10-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Mijlpaal
 • |
 • Fotograaf: Mijlpaal

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Lees ook deze brochure van de gemeente: okt. 2017 Brochure Naar de basisschool NL.pdf

Aanmelden voor de basisschool 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij het originele formulier (geen scan of kopie) bij onze administratie in te leveren:

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

  In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.  Dit geldt wanneer:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier). 

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit hieronder downloaden (PDF bestand). Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015:                                       1 november 2018
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015:                        1 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016:                                         1 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015:                                       2 november 2019
   
Aanmeldformulier kwijt?
 
Aanmeldformulier-basisschool-2018-2019.pdf


Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool   die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
      school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.


  Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

  Inschrijven

  Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Wij versturen bij deze plaatsingsbrief ook ons officiële inschrijfformulier, wanneer u het inschrijfformulier volledig heeft  ingevuld, ondertekend en retour heeft gezonden is de inschrijving pas defenitief. 
   
  Meer informatie
  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
  Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.

Helpdesk Ouders en anderen
Clarissa Friedländer: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
telefoonnummer: 020-2518006

 

Informatiemiddagen

​Voor de sluitingsdatum van de Scholenring zal er een informatiemiddag georganiseerd voor nieuwe ouders die een school zoeken voor hun kind. Wij vinden het zeer belangrijk voordat u het aanmeldformulier afgeeft of opstuurt, een informatie middag bij te wonen. Zo kunt u nog een betere keuze maken voor de toekomstige school van uw kind. Op zo'n middag wordt een beeld gegeven van het onderwijs op de Mijlpaal. Tevens ontvangt u informatiekalender, onze schoolgids kunt u downloaden van onze site. De informatiemiddagen zijn gericht aan de ouders, ons enige verzoek aan u is om oppas te regelen voor uw kind(eren). Wij willen graag van te voren weten hoeveel ouders er komen daarom s.v.p. aanmelden via mijlpaal.administratie@askoscholen.nl .

De informatiemiddagen worden gehouden op onze locatie Anderlechtlaan 1, 1066 HK Amsterdam

Data schooljaar 2018/2019:

dinsdag 9 oktober 2018: 13.30-15.00 uur

dinsdag 12 februari 2019: 13.30-15.00 uur

dinsdag 14 mei 2019: 13.30-15.00 uur​Informatie over het Stedelijke aannamebeleid en overzicht informatiemiddagen.

Foto's

Video's

​​

Meer informatie