De Mijlpaal - OOG voor ontwikkeling

Welkom op onze site......

Basisschool De Mijlpaal staat voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Onze school is al 25 jaar een begrip in Nieuw-Sloten en daar zijn we trots op!

In ons onderwijs staan wij voor een juiste balans tussen aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen en het aanleren van schoolse vaardigheden. Wij werken met thema’s, die we samen met de leerlingen vormgeven om zo de leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces. Hierbij vinden wij de leerlijnen en resultaten net zo belangrijk als de sfeer, het samenwerken en het werkproces.​​

Schoolinspectie 2016:
Maandag 21 en dinsdag 22 maart 2016 heeft de onderwijsinspectie de Mijlpaal bezocht. De uitkomsten van het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd waren bijzonder positief.

Het basisarrangement van de school is gehandhaafd. De inspectie sprak haar bijzondere waardering uit voor het rijke, uitdagende leeraanbod van de school en de manier waarop de thematische aanpak van de school terugkomt in de verschillende vakken.

Zichtbaar is dat de thema's en activiteiten betekenisvol zijn voor de leerlingen.

Daarnaast kwam de veiligheid op de Mijlpaal uit gesprekken met ouders en leerlingen als sterk punt uit het onderzoek naar voren.

Bovendien was de inspectie bijzonder positief over de procedures rondom toetsing en advisering, en over de manier waarop ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kinderen op de school.

 Klik hier om het gehele rapport in te zien.

 Blog van Mariska Rave

Mariska Rave, juf in groep 1/2B, schrijft regelmatig een blog over haar belevenissen in de klas. Als u op de onderstaande link klikt, kunt u hier meer over lezen.

www.mariskarave.nl

 


 Activiteiten

juni
25-6-2018Start Avond4daagse
25-6-2018MR vergadering, 19.00-21.00 uur
26-6-2018Voorlopige advies gesprekken groepen 7
26-6-2018Avond4daagse
27-6-2018Koffie met directie en ouders op AL, 8.30-9.30 uur

 knop-kalender

Waar zijn wij trots op:

 • OGO onderwijs
 • Thematisch werken
 • Plusgroep (voor meer- en hoogbegaafde leerlingen)
 • Day a Week School (DWS voor meer- en hoogbegaafde leerlingen)
 • Gezonde school traject Jump-in
 • Respect team
 • Luisterteam
 • Veilig schoolklimaat
 • Kwaliteit zorg
 • Culturele uitstapjes
 • School bibliotheek
 • Uitdagend, inspirerend en stimulerend onderwijs


 Uw kind aanmelden op onze school?