Ouderbijdrage

​​​​Ja​arlijkse ouderbijdrage
€ 60,-    : groep 1 t/m 7, incl. schoolreisje
€ 110,-  : groep 8, incl. schoolkamp

Betalingsmogelijkheid
Ieder jaar attendeert de Oudervereniging per mail ​ouders aan het eind van het schooljaar op het betalen van de ouderbijdrage. We verzoeken ​vriendelijk het bedrag over te maken op:​ ​

​​IBAN: NL70INGB0004885620   
t.a.v.: Oudervereniging Rk Basisschool St. Lidwina
o.v.v.: volledige naam en de groep van uw kind(eren)

Mocht het bedrag voor u een probleem vormen neem dan contact op met de directeur Maarten Berkers. ​
De bijdrage voor het schoolreisje (per kind € 25,- voor groep 1 t/m 7 en € 95,- voor groep 8) is verplicht. ​