Huisvesting

​​​​​Onze school heeft 2 locaties, het Hof (Linnaeushof 45) en de Hoeve (Simon Stevinstraat 48). Op de locatie het Hof zijn 3 kleutergroepen gehuisvest plus de groepen 5 t/m 8. Op de Hoeve zitten 4 kleutergroepen en de groepen 3 & 4. Er zit een kwartiertje verschil in aanvang- en eindtijd van​ beide locaties. Dat geeft ouders met kinderen op 2 locaties de mogelijkheid om kinderen op tijd te brengen en te halen. Gedurende de schoolloopbaan wisselt uw kind altijd een keer van locatie.​ De school maakt een gestage groei door. Volgens een prognose bereiken we onze maximale omvang in 2018 met 26 groepen met ± 650 leerlingen. 

De locatie de Hoeve​ voldoet aan de huidige eisen met respect voor de architectuur en de samenhang met de omgeving.  Het bijbehorende schoolplein is onderdeel van de openbare ruimte. Het plein wordt op deze manier ook na schooltijd benut voor spelen. 

Het gebouw op de Hof is een prachtig, oud en sfeervol pand met de uitstraling die daarbij hoort. Het gebouw en het plein hebben recentelijk een flinke opknapbeurt gehad. Alles is geschilderd, de ramen zijn van dubbele beglazing voorzien  en we hebben apparatuur voor een gezond binnenklimaat. Een goede luchtkwaliteit draagt bij aan het concentratievermogen en daarmee de leerprestaties van kinderen. Het bijbehorende schoolplein is een afgesloten, veilige plek waar kinderen kunnen spelen.
​​​ 
Aan onze school is de Voorschool Lidwina verbonden. Deze is gevestigd op de locatie Simon Stevinstraat​.  
​​Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dynamo.​​ ​