Aanmelden

Indruk krijgen van school
Om een indruk te krijgen van onze school organiseren wij regelmatig een profileringsochtend op beide locaties. U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.  We starten om 09.30 uur en sluiten af met een rondleiding door de school. De ochtend duurt 1,5 en is speciaal georganiseerd voor nieuwe ouders. Het is fijn wanneer u zonder kind(eren) kunt komen.  

We krijgen steeds vaker de vraag of er ook een mogelijkheid is om ook even sfeer te proeven op onze andere locatie. Zeer begrijpelijk, maar we willen ook graag de rust bewaren in de school. Heeft u al een informatieochtend bijgewoond en wilt u graag een kijkje nemen op de andere locatie? Dan kunt u op de geplande data om 10.30 uur aansluiten voor de rondleiding. Zie hieronder de data: 

dinsdag 26 september 2017 (Hof)
dinsdag 10 oktober 2017 (Hoeve)
dinsdag 14 november 2017 (Hof)
dinsdag 23 januari 2018 (Hoeve)
dinsdag 20 februari 2018 (Hof)
dinsdag 10 april 2018 (Hoeve)
dinsdag 15 mei 2018 (Hof)

Open dag ASKO vrijdag 6 oktober
Daarnaast zetten alle 31 Asko scholen op vrijdag 6 oktober hun deuren wagenwijd open voor een gastvrije ontvangst. Wij doen daar uiteraard aan mee. Op deze ochtend bent u van harte welkom op locatie Hoeve van 09.00 - 10.30 uur om sfeer te proeven. 

​​Voor het eerst naar de basisschool
Vanaf vier jaar mag je naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. 
 
Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatings​beleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 
Bekijk de anim​atie naar de basisschool' van de gemeente​.
Sluitingsdata aanmelden
 is uw kind geboren tussen:
  • 1 mei - 31 augustus 2014                                    aanmelden t/m do 2 november 2017  
  • 1 september - 31 december 2014                   aanmelden t/m do 8 maart 2018  
  • 1 januari - 30 april 2015                                      aanmelden t/m vr 1 juni 2018
Voorrangsscholen​
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op
sch​oolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.​Heeft u voorrang op beide  locaties, dan kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft. 
 
Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet). Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.Dit geldt in de volgende situaties:
  •  uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
  •  uw kind zit op een IKC;
  •  de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
  •  u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
​Aanmeldformulier k​wijt?
Deze kunt u hier downloaden Aanmeldformulier basisschool 2016-2017 Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool​​​​
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, ​onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
    die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 c. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 d. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

​Inschrijven
​Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. ​Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.​​