• Schoolconcept: Unitonderwijs

Visie op leren: brede vorming centraal
In het kindcentrum staat brede ontwikkeling centraal. Ieder kind is anders en mag zijn wie het is. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed, toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden. Natuurlijk is goed leren lezen, spellen en rekenen hierbij belangrijk. Maar ontwikkelen is breder, dus is er ook volop aandacht voor sport, kunst en cultuur, techniek en ict-gebruik. Binnen dit aanbod wordt zoveel mogelijk verbinding gezocht met de directe omgeving, de wijk en de samenleving. Zo ontstaat een bruisende open leeromgeving voor alle kinderen. Een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen. Om dit te bereiken is er in het het gebouw bijvoorbeeld een kookstudio met kinderrestaurant, een techniekwerkplaats en creatief atelier.

Unitonderwijs: het leren flexibel organiseren
Het onderwijs is flexibel georganiseerd in units, thuisgroepen en niveaugroepen. De kinderen zijn allemaal onderdeel van een heterogene thuisgroep met een vaste mentorleerkracht. Bij de vakgebieden waarbij het nodig is, krijgen ze uitleg in kleinere instructiegroepen gekoppeld aan het eigen niveau. Bij andere vakvormingsgebieden, zoals wereldoriëntatie, wordt juist de verbinding gezocht met oudere of jongere kinderen. Hiermee ontstaan mogelijkheden om van en met elkaar te leren, bijvoorbeeld begeleid door een vakleerkracht of onderwijsassistent. Ondersteuning en begeleiding op maat zijn belangrijke onderdelen van de onderwijsaanpak. Daarnaast is er veel aandacht voor het zoveel mogelijk zelfverantwoordelijk maken van de kinderen voor het eigen leren. Leerlingen die zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces zijn namelijk gemotiveerder, leren met meer plezier en boeken betere resultaten.

Samenwerking
Wij staan voor één team. Een logische organisatie van samenwerkende professionals onder één leiding. Een team met kwaliteit dat handelt en ontwikkelt vanuit gezamenlijke visie en kernwaarden. Dat aansluit bij de vragen en mogelijkheden van kinderen en de mogelijkheden van deze tijd benut. Achter de voordeur werken bij Kindcentrum Muiderkring 2 partijen nauw samen; ASKO-scholen en SKBNM.

Contactgegevens school

Adres
Kruitmolen 1
1398 HA Muiden

Directeur
Danielle Maas
Telefoon
E-mail
Website