De Bekkersschool is een katholieke basisschool gehuisvest in een modern multifunctioneel gebouw. Onderwijs, Welzijn, Sport en een aantal partners werken samen om talenten van onze leerlingen vroegtijdig te signaleren en tot hun recht te laten komen. We zijn een Sport-actieve school met een professionele gymzaal; er is een gezellige ouderkamer en een Voorschool die volgens dezelfde leerlijn werkt als de basisschool. Na schooltijd organiseren we “Verlengde schooldagactiviteiten”.
Als ‘Vreedzame School’ stimuleren we de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Dit bevordert het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan en zorgt voor een werkklimaat waarin veel geleerd wordt.

Contactgegevens school

Adres
Volendammerweg 160
1024 JR Amsterdam
Directeur
Riemke de Vries
Telefoon
E-mail
Website