Jozefschool, Hart van Onderwijs school met goed en betekenisvol onderwijs!
Op onze school staat plezier in het samen leren centraal en respecteren wij elkaar. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten zoeken we naar een optimale samenwerking. Op basis van duidelijke waarden en normen bieden wij de kinderen een uitdagende, betekenisvolle en veilige leeromgeving. Hierbinnen kunnen ze samen leren, zodat ze uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. 

We streven naar een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind en gebruiken om dat doel te bereiken Hart van Onderwijs, een door de school zelf ontwikkelde aanpak. Samen met de ouders streven wij ernaar dat de ontwikkeling van de kinderen in een goede werksfeer plaatsvindt. We leren kinderen waardering op te brengen voor zichzelf en voor anderen, ongeacht sekse, leeftijd, afkomst of levensovertuiging. 

Ons onderwijs sluit enerzijds aan op concrete ervaringen die kinderen opdoen in hun omgeving en is anderzijds gericht op het aanbieden van onderwerpen en uitdagingen die kinderen juist niet tegenkomen in de dagelijkse omgeving. Op deze manier willen we aansluiten bij de interesses die de kinderen al hebben, maar ook belangstelling wekken voor zaken waar kinderen nog niet eerder mee in aanraking gekomen zijn. In het verlengde hiervan houden we ons bezig met talentontwikkeling: we willen de kinderen de mogelijkheid bieden te ontdekken waar hun talenten liggen en ze die talenten verder laten ontwikkelen.

Contactgegevens school

Adres
Kloosterstraat 14
1398 AM MUIDEN
Directeur
Sandra van Vliet
Telefoon
E-mail
Website