Het basisonderwijs van de Jozefschool is adaptief onderwijs. Adaptief komt van het woord ‘adaptatie’ dat ‘passend’ of ‘erbij passend’ betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de gedachte dat een leerling beter leert als de leerstof op hem of haar is afgestemd ofwel op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van een leerling heeft. Ook eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen worden bij adaptief onderwijs aangesproken en meer gestimuleerd. Leerlingen voelen zich door de werkwijze in de klas voldoende uitgedaagd. Het onderwijs moet aansluiten op de drie basisbehoeften van ieder kind:

competentie - ik kan het;
autonomie - ik kan het alleen;
relatie - er is altijd iemand om mij te helpen.

De Jozefschool stimuleert dat kinderen met plezier lessen volgen in een uitdagende veilige omgeving, opdat zij uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. De school richt zich enerzijds op ervaringen met de werkelijkheid en anderzijds op onderwerpen en probleemstellingen waarvoor de belangstelling gewekt kan worden In samenwerking met ouders wordt gestreefd naar een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Speciaal onderwijs?
Verdraagzaamheid is een belangrijk thema op de Jozefschool. De school ziet graag dat kinderen waardering kunnen opbrengen voor zichzelf en anderen, ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras en levensovertuiging. Binnen de Jozefschool is plaats voor iedereen.
Afhankelijk van de ernst van geestelijke of lichamelijke problemen, wordt bekeken of en welke mogelijkheden de school kan bieden.

Contactgegevens school

Adres
Kloosterstraat 14
1398 AM MUIDEN
Directeur
Marieke van de Weijer
Telefoon
E-mail
Website