Visie

​Schooljaar 2016-2017:

​In het schooljaar 2016-2017 gaat het team een visie op leren ontwikkelen.
Hoe leren kinderen in de 21e eeuw?
Hoe kan ik als leerkracht elk kind zo goed mogelijk helpen, begeleiden en feedback geven?
Hoe betrek ik kind en ouder zo optimaal mogelijk hierbij?

Welke visie op leren omarmt het hele team? Daar gaat het team tijdens het schooljaar 2016-2017 scholing in volgen. Gedurende het schooljaar 2016-2017 zal er een visie op leren op deze website geplaatst worden.​


De Huibersschool, dat zijn wij!  
De Huibers is een eigentijdse school waar kinderen spelend, lerend en samenwerkend hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die keuzes durven maken. Wij bieden een stevige basis voor een gezond en gelukkig leven.

Kernwaarden:

 • Persoonlijke groei 
 • Plezier
 • Creativiteit 
 • Veiligheid
 • Vertrouwen 
 • Samenwerking 
 • Durf 

Onze school is gebouwd naar het model van een treinstation. De jongste leerlingen van de voorschool en de groepen 1 en 2 stappen in de eerste trein, groep 8 eindigt op het laatste perron, om van daaruit de wereld verder te verkennen. Samen met onze leerlingen stappen we in de trein en gaan we op reis langs boeiende school- en levenservaringen en vergezichten. Ieder jaar komt er weer iets bij. Aan het einde van hun basisschooltijd gaan de kinderen met een goed gevulde rugzak verder en zwaaien we hen uit en wensen we ieder een goede reis! Op naar het volgende station.

Ons motto: een stevige basis voor lef en resultaat. 

Onze kerndoelen 

 • In onze wijk zijn wij voorloper in de begeleiding en training van de sociaal emotionele ontwikkeling en leren wij kinderen op een constructieve manier met conflicten om te gaan.
 • Wij ondersteunen kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen. 
 • Wij bieden een scala aan mogelijkheden om talenten te leren kennen en ontwikkelen.
 • Jonge kinderen bieden wij een omgeving waarin zij spelend mogen leren. 
 • Wij versterken het besef van verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van jezelf en de ander. 
 • Wij bieden goed eigentijds onderwijs waardoor we op landelijke toetsen goed scoren. 
 • Wij spelen in op de actualiteit. 
 • Wij versterken zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn. 
 • Wij moedigen kinderen aan tot het ervaren van successen en leren ze ook tegenvallers te incasseren en daarvan te leren. 
 • ​Wij investeren in goede contacten met ouders en verzorger(s) en onderhouden deze.