School

​​​​​

Wij zijn de Huibersschool!
Elke dag staat er een enthousiast team klaar om kinderen zoveel mogelijk te leren. Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, gym, muziek, theater, wereldoriëntatie. Het komt allemaal voorbij bij ons op school. Vooral de lessen van De Vreedzame School zijn bij ons belangrijk. Op die manier leren de leerkrachten aan onze leerlingen hoe zij met elkaar om kunnen gaan. Wij leiden onze leerlingen op tot wereldburgers, die zich staande kunnen houden in een stad als Amsterdam. 

Als men onze school binnen komt horen wij van iedereen: wat een rust en wat gaan de kinderen hier fijn met elkaar om! Daar zijn wij trots op.
Op deze manier zijn wij goed in staat kinderen tot leren te laten komen. Kunnen wij de juiste instructie geven en kunnen kinderen een veilige plek vinden in de school om zichzelf te ontwikkelen. Mogen kinderen fouten maken en kunnen kinderen hun grenzen verleggen.

Datzelfde geldt voor het team van leerkrachten. Zij zijn trots om op De Huibersschool te werken en maken elke dag met veel plezier het leren zichtbaar voor de kinderen.

De Huibersschool is goed toegankelijk voor iedereen in de wijk. Iedereen wordt welkom geheten.
Heeft u interesse? Neemt u gerust contact op met onze gast​vrouw en administratief medewerker:
020-6152697 of email naar huibers.info@askoscholen.nl

Op de Huibersschool is leren leuk en er is ruimte voor ieder kind!​


De schoolgids

2018-2019.pdf