19-01-2018

  • Gemaakt op: 19-1-2018 09:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Angelique Post
  • |
  • Auteur: Team Huibersschool
  • |
  • Fotograaf: Team Huibersschool
Beste ouder/verzorger en andere nieuwsgierigen,

De eerste nieuwsbrief in 2018!
Na een welverdiende vakantie kwam iedereen (de kinderen en het team) weer uitgerust op school en zijn we meteen weer flink aan de slag gegaan. We willen u graag informeren over waar we mee bezig zijn en welke activiteiten er weer op het programma staan. Veel leesplezier!

Onderwijsconcept
Het Leerteam onderwijsconcept (Marjan, Evelien, Annelies, Sigyn en Angelique) wil alle ouders/verzorgers uitnodigen langs te komen bij één van de twee ouderbijeenkomsten die zij georganiseerd hebben op donderdag 25 januari aanstaande. Het Leerteam wil dan graag vertellen wat het team tot nu toe heeft gedaan om in maart tot een definitief besluit te komen. Ook wil het leerteam van u graag weten hoe u erover denkt en wat u kinderen van de Huibersschool mee wilt geven als zij de school verlaten na groep 8. 

U bent van harte welkom om donderdag 25 januari 2018 op één van deze bijeenkomsten:
  9.00 - 10.00 uur in de ouderkamer óf
17.00 - 18.00 uur in de ouderkamer.

We zien u graag en horen graag uw mening!

Nieuws van onze sociale veiligheidscoördinator (Juf Annelies)
De Vreedzame school
In Blok 2 hebben we geleerd wat het verschil is tussen een conflict en een ruzie en dat je kunt voorkomen dat een conflict een ruzie wordt door iets uit te praten.

Tip voor thuis;
Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het is op school beschikbaar. En voor de ouders van de kleuters: bespreek de kletskaart van blok 3 met uw kind, bijvoorbeeld: "Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar? Of: "Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?"

Blok 3: " We hebben oor voor elkaar":
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren en kan zelfs tot ruzie leiden.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de 'sociale media'.
Nieuws van de leerlingenraad
Wij hebben weer vergaderd met juf Annelies. Dit is heel belangrijk omdat wij andere dingen zien dan de juffen en meesters.  Wij hebben verteld wat wij op de Huibersschool willen leren en wat ons helpt dat goed te kunnen doen. We willen zelfstandig werken, veel creatieve dingen kunnen doen (zoals bij het thema bouwen) en we willen dat het rustig is, zodat we ons goed kunnen concentreren. 
Wij willen graag dat de muren en pilaren geverfd worden, want die vinden wij heel saai.
We vonden het kerstfeest dit jaar erg leuk en Sinterklaas ook.
We moesten even wennen, maar we vinden het nu heel goed dat we in school water drinken. De leerkracht mag wel thee drinken, maar dan zonder suiker. Anders is het niet eerlijk vinden wij!
Groetjes van Faruk(gr 7), Chahid (gr 6), Carita (gr 3), Iman (gr 5), Amin (gr 4), Milana (gr 8).
Op Facebook ziet u ook onze groepsfoto!

Aandachttraining
Afgelopen week heeft groep 6 het aandachtdiploma behaald! Met juf Annelies hebben de kinderen in 12 lessen getraind om te gaan met spannende situaties (bijvoorbeeld toetsen) en hoe je je nog beter kunt concentreren op jezelf. Juf Natasja herhaalde de oefeningen in de klas. De kinderen kregen na elke les ook een oefening mee om thuis te doen. Er is hard gewerkt en het geleerde zal, zeker in de komende Cito periode, goed van pas komen. Gefeliciteerd, groep 6!

Bag2school
Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke inzet en participatie van de leerlingen, ouders en personeel bij het werven van fondsen ten behoeve van de Huibersschool.
In samenwerking met Bag2School hebben wij 102 kilo ingezameld ter waarde van € 30,60.

Themaweken
Het is bijna zover! We starten 29 januari met een nieuw thema: Duurzaamheid. "De aarde is in gevaar…"
We zullen onderzoeken wat er nodig is om goed te zorgen voor onze planeet Aarde. We zijn druk bezig met de voorbereidingen.. Meer informatie volgt binnenkort.
Noteert u vrijdag 16 februari 14.00 uur vast in uw agenda?
Dan kunt u, net als bij het vorige thema, weer door de school lopen om te zien wat de leerlingen hebben geleerd en gemaakt.

Talentouders 2018
Afgelopen jaar heeft een groot aantal ouders hun talenten met onze leerlingen gedeeld. Een moeder heeft een radio-uitzending gemaakt en ze zijn op bezoek geweest bij FunX, er zijn nagels verzorgd, er is uitleg gegeven en gepraat over financiële onderwerpen. Hartelijk dank voor de delen van jullie kennis en talent!
Voor het nieuwe jaar zijn we weer op zoek naar talent! Heeft u zelf een talent en wilt u dat graag delen met onze leerlingen? We horen graag van u! Uw kind kan het doorgeven aan haar of zijn juf of meester.

Naschoolse activiteiten (NSA)
Binnenkort wordt het nieuwe aanbod naschoolse activiteiten weer gepresenteerd. Houd de informatie in de gaten! Leerlingen kunnen dan weer bij verschillende activiteiten hun talenten ontwikkelen.

K&C: Theater (voorstellingen?)
Groep 4 gaat dinsdag 23 januari naar de Krakeling. Ze gaan naar de voorstelling Hoe licht kan een wolk zijn? Op school bereiden de leerlingen zich voor op de voorstelling onder leiding van een theaterdocent.

Ouderacademie (didactisch partnerschap)
Een kleine update over de ouderacademie:
We hebben veel goede ideeën verzameld bij de thee met de directie van afgelopen 11 januari.
We hebben de wensen besproken van ouders over de invulling van workshops die we willen gaan organiseren voor ouders. Yvonne zal om de week een workshop gaan organiseren (onder begeleiding van Martinette). 

Wensen ouders: 
* Hoe ga ik om met kinderen die vóór liggen in kennis?  
* Wat zijn alternatieven voor 'je kind controleren'?  
* Samen eten met ouders op school!  
* Ik wil graag weten hoe en wat er geleerd wordt.  
* Contact ouders-juffen/meesters.  
* Richtlijnen voor thuis ('huiswerk').  
* Kan ik zelf leren hoe het leren gaat op de computer/tablets/smartphones?  
* Omgaan met apps, sociale media, etcetera.  
* Tips over hoe kan ik goed lezen/schrijven als ik een andere moedertaal heb?  
* Wat wordt er gedaan in groep 2, want ik zie mijn kind niets met letters, lezen en schrijven doen? Thuis heeft mijn kind daar interesse in.  
* Conflictoplossing, en ALLE kinderen zien.  
* Leerlijn per groep: wat leren ze?  
* Bijles? 
 
Dit gaan we verwerken en bundelen in leuke en leerzame workshops voor ouders.
Er zal bij elke ingang een lijst hangen met de te verwachten workshops.

De eerste kunt u al noteren:
Woensdag 24 januari
8:45-10:00
Ouderkamer
Uitleg over CITO-toetsen en hoe gaat de school hiermee om? Hoe belangrijk zijn ze en hoe kunnen ouders hiernaar kijken?

De uitstapjes met ouders en kinderen zijn ook weer begonnen! Kom mee, om samen met uw kind(eren) op een leuke manier te leren!
Bij alle ingangen hangen posters met daarop de geplande uitstapjes. Dit doen wij altijd op woensdagmiddag.
Kunt u dan niet? Er zijn ook ouders die met een groepje op andere dagen gaan (vrijdags vaak) en natuurlijk voor dezelfde lage prijs van €1,= per persoon! Info bij Yvonne.
 
Woensdag 17 januari en vrijdag 19 januari: Tropenmuseum
Woensdag 24 januari: OBA Sierplein; voorleesmiddag in de bieb!
Woensdag 31 januari: Schiphol
Woensdag 7 februari: Plastic Whale
Woensdag 14 februari: Recycle Valley
Woensdag 21 februari: Muziekgebouw aan het IJ
 
Kom gezellig mee!
 
"Hoe los ik alledaagse conflicten op zonder ruzie?"
Gratis oudercursus 'Praten met Kinderen'
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus "Praten met Kinderen". In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com

Betaalbare cursus blind typen
Voor leerlingen vanaf groep 6 start de cursus blind typen. Eerder dit jaar waren er onvoldoende aanmeldingen om de cursus op school te laten plaatsvinden. Als je alsnog wilt deelnemen is er de mogelijkheid om dat te doen bij ROC, POSTJESWEG 1 (bij brug Kinkerstraat).
DONDERDAG 25 JANUARI A.S. (17.30 – 18.15 UUR)
De cursus bestaat uit 10 klassikale lessen van 45 minuten (1 x per week) en het doel is blind leren typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.
De eerste 5 lessen worden alle letters behandeld en daarna wordt er snelheid opgebouwd. Op les 10 wordt het examen afgenomen. De cursus is ook geschikt voor kinderen met dyslexie (uw kind krijgt aangepast lesboek).
Er moet rekening gehouden worden met minimaal een half uur huiswerk per dag. De cursus wordt gegeven door een ervaren docente.
Met diplomagarantie!! Iedereen kan blind leren typen.
De prijs van de cursus bedraagt € 95,00 totaal. Dit is inclusief:
- lesmateriaal
- examen
- diploma
- gratis herexamen (indien nodig)
Betaling in 2 maandelijkse termijnen van € 50,00 is mogelijk.
Wilt u uw zoon/dochter aanmelden stuur dan onderstaande gegevens per e-mail naar: info@detypedocente.nl of bel naar 06-83320509 voor meer informatie.

Verkeer
Tijdens de ouderbijeenkomst over verkeer op 30 november bleek dat een aantal ouders zich zorgen maakt over de verkeerssituatie rondom school en dan met name de Comeniusstraat.
Annette Terpstra van Verkeersplein Amsterdam kan samen met de ouders in gesprek gaan met de gebiedsmakelaar van deze wijk. Vindt u dit ook belangrijk en wilt u graag meepraten , meldt u dan aan bij Annette : Annette.Terpstra@verkeerspleinamsterdam.nl.
Samen zoekt ze dan met de geïnteresseerden naar een geschikte datum om het gesprek te plannen.

JumpIn
Meedenken over het contact tussen ouders en school over JumpIn activiteiten op school?
Doe dan mee aan dit onderzoek!
Vanuit de GGD Amsterdam wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen en ouders met elkaar in contact komen over de naschoolse activiteiten van JumpIn. Wij zijn erg nieuwsgierig naar de mening van onze ouders. Daarom doen wij hier als school graag aan mee!
Met de uitkomsten hopen wij nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van de ouders omtrent communicatie rondom de JumpIn activiteiten.
Hoe wordt u bijvoorbeeld graag uitgenodigd voor een algemene ouderbijeenkomst of een persoonlijk gesprek? Bent u tevreden met de manier hoe JumpIn en school met u in contact komen? Op welke momenten en tijdstippen kunnen wij u het best bereiken?
Wij zoeken ouders die hierover in gesprek zouden willen gaan. Lijkt u dit leuk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker Lizzy McCormick via lmccormick@ggd.amsterdam.nl of 06-22216890.

Nationale Voorleesdagen 2018
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. En voorlezen hoeft niet in het Nederlands, ook voorlezen in uw eigen taal stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Op woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen van 2018. Deze duurt anderhalve week. Wij vragen peuter- en kleuterouders en de ouders van groep 3 te komen voorlezen in de ochtend tijdens de voorleesdagen. Ook ouders van andere groepen mogen natuurlijk komen voorlezen!
Er hangt vanaf maandag een intekenlijst bij deze groepen. En woensdag geeft Sylvia, oudercontactmedewerker, een feestelijke opening in de ouderkamer met informatie en tips over voorlezen en (prenten)boeken.
 Het themaboek dit jaar is: "Ssst!
De tijger slaapt". Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig heeft Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee, zodat alle dieren veilig aan de overkant komen?
Gratis tijgerpoppetje
De openbare bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft veel gratis activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen.
Kinderen tussen 2 en 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de OBA, ontvangen een vingerpoppetje van het tijgertje uit Ssst! De tijger slaapt.
Binnenkort jarig 12-01-2018  t/m 02-02-2018
Alicia   Plowell                 13-01   groep 8
Emirhan Kilinc                 25-01   groep 4
Dichentelly Veldwijk      25-01   groep 3
Jouayriya Hamdach      28-01   groep1/2b
Sara Bagci                          29-01   groep1/2 a
Yasmine Benmouh         31-01   groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 februari 2018.

Het team van de Huibersschool.


​Ouderbijeenkomst 25 januari - Themaweken DUURZAAMHEID - Ouderacademie - Cito toetsen - Voorleesdagen - Cursus Blind typen - Verkeer.

Foto's

Video's

Meer informatie