Nieuwsbrief 05

  • Gemaakt op: 20-12-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door:  
  • |
  • Auteur: Team Huibersschool
  • |
  • Fotograaf: Team Huibersschool
​Beste ouder(s)/verzorger(s),

De laatste dagen van het jaar 2017 zijn aangebroken en de kerstvakantie staat voor de deur! Met veel plezier hebben wij dit eerste gedeelte van het schooljaar samen geleerd met de kinderen. Na de vakantie gaan we hier uiteraard weer mee verder! 
In deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van een aantal interessante onderwerpen.

Kerstdiner, viering en kerstvakantie
Vanavond vindt het kerstdiner plaats op school. Om 16.45 uur doen wij de deur open en om 17.00 uur start het diner met de kinderen. Om 18.00 uur kunt u uw kind weer op komen halen. Net als voorgaande jaren verwachten wij dat er weer heerlijke hapjes gemaakt zijn en dat iedereen een geslaagd diner heeft.
Morgen hebben de kinderen met het team een kertstviering en vrijdag zijn de kinderen al om 12 uur vrij en is het vakantie!

We nemen u graag mee richting een nieuw onderwijsconcept
We zijn druk bezig om te onderzoeken welk onderwijsconcept goed bij onze school past. We hebben als team al een aantal stappen richting een nieuw concept gezet. Natuurlijk willen we onze ouders hier ook in meenemen. Het Leerteam Onderwijconcept  (4 leer-krachten en schoolleider) willen u daarom uitnodigen om met ons in gesprek te gaan en u de gelegenheid geven vragen te stellen.
Het 1e moment is tijdens een Thee met de directie op donderdag 18 januari tussen 9.00 en 10.00 uur.
Het 2e moment is op een ingelaste Ouderavond op donderdag 25 januari tussen 19.00 en 20.30 uur.
Bent u benieuwd naar de stand van zaken of wilt u kwijt wat u belangrijk vindt voor onze kinderen? Kom dan naar één van deze bijeenkomsten. Wij zullen u proberen zoveel mogelijk op de hoogte te stellen wat ons bezig houdt en hoe ver we al zijn in een keuze voor een nieuw onderwijsconcept.

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen is goed vol. Na de kerstvakantie zullen de voorwerpen in de gemeenschappelijke hal op tafel neergelegd worden. Wilt u kijken of er iets bij ligt van uw kind(eren)?
Op vrijdag 12 januari zal de overgebleven kleding meegegeven worden aan Bag2school inzamelingsactie. 

Bag2school kleding inzameling
Deze week krijgt uw kind weer een Bag2school zak mee naar huis. Indien u thuis nog oude kleding, etc. heeft (zie hieronder), dan kunt u dit in de week na de vakantie meenemen naar school. Na de kerstvakantie zal op maandag 8 januari de inzameling beginnen en vrijdag 12 januari wordt het opgehaald.   U mag ook uw eigen stevige vuilniszak gebruiken. Geen plastic tassen. U kunt de zakken neerleggen op het podium in de speelzaal.
Wij willen u vragen na vrijdag 12 januari geen zakken meer neer te leggen in de speelzaal.
Wij hopen dat u allemaal in de vakantie de kasten gaat leeg ruimen en de kleding die nog een tweede ronde mee kunnen bij ons komt doneren.
Voor vragen kunt u terecht bij onze administratie.
Wat mag wél ingezameld worden?
Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceinturen
Handtassen
Wat mag niet ingezameld worden?
Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens, dekbedden
Snuisterijen: sieraden, geen prulletjes
Bedrijfskleding

Samen werken en leren met ouders (Didactisch Partnerschap)
U heeft het vast ook gemerkt: er worden regelmatig na schooltijd uitstapjes georganiseerd voor ouders en kinderen. De afgelopen weken is een aantal ouders en kinderen o.l.v. Juf Yvonne naar het Architectenmuseum, het Van Eesterenpaviljoen en de schaatsbaan geweest. Het waren succesvolle en fijne excursies, waarvan in het nieuwe jaar nog velen zullen volgen.
Na de vakantie zullen er ook een aantal workshops voor onze ouders geregeld worden. Maar eerst willen we weten wat u belangrijk vindt. Wat heeft u nodig om uw kind te begeleiden thuis met huiswerk? Wat heeft u nodig om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw kind? 

Deze bijeenkomsten voor ouders zijn alvast gepland:
Donderdag 11 januari 2018: Wensen ouders inventariseren i.s.m. Martinette en Angelique
Dinsdag 6 maart 2018: Workshop Begrijpend luisteren & begrijpend lezen door Martinette
Dinsdag 13 maart 2018: Workshop Woordenschat en kennis van de wereld door Martinette

We zullen u op de hoogte houden over de overige workshops die gepland gaan worden. U ziet ook een nieuwe naam, namelijk Martinette. Martinette is een deskundige op het gebied van Didactisch Partnerschap en stelt zich hieronder aan u voor:
Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Martinette Strik en ik ben onderwijsadviseur bij Het ABC in Amsterdam. Mijn werk is divers en onder andere ‘Partnerschap met ouders’ is een onderwerp waarin ik me verdiep en verdiept heb, bij Het ABC, en al eerder als hogeschooldocent en in het lectoraat van Hogeschool Windesheim Flevoland. Mijn uitgangspunt is altijd “Uitgaan van ieders kwaliteit” en deze kwaliteit inzetten en uitbouwen in (nieuwe) situaties.
Mijn focus ligt op het samen met scholen mooie dingen laten ontstaan in de samenwerking tussen school en ouders. Ik zal een aantal workshops verzorgen op de Huibersschool en hoop u dan graag te zien om samen aan de slag te gaan! 
Het is mooi om te zien hoe de Huibersschool al zo samenwerkt met ouders, de wederzijdse betrokkenheid belangrijk vindt en als uitgangspunt heeft. Een prachtige basis om die samenwerking verder uit te bouwen! 
Hartelijke groet, Fijne dagen, Martinette Strik.

Parro
In een aantal groepen zijn wij gestart met de Parro-app voor ouders. Via deze app kunnen leerkrachten, teamleiders en schoolleider snel en makkelijk berichten en foto's sturen aan de ouders. U heeft of krijgt een e-mail van ons met instructies en inloggegevens voor deze app. Als u dit heeft gedaan bent u als ouder gekoppeld voor de komende jaren.
Het is de bedoeling dat binnenkort alle ouders van alle groepen gekoppeld zijn.

Nieuws van onze ouder contact medewerkers en pedagogisch medewerkers (Impuls):
De Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft geleid tot wijzigingen in de ondersteuning van ouders en pedagogisch medewerkers op de voorschool 
 
De taken van de oudercontactmedewerkers worden overgenomen door het team van pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat Najlae ben Kaddour tot de kerstvakantie werkzaam is als oudercontactmedewerker 
Vanaf 1 januari 2018 krijgt zij een nieuwe werkplek binnen Impuls. 
 
De taken van de zorgcoördinator Sabah Douadi, zijn per 1 december overgenomen door de ontwikkelingsconsulent, Marion Meester.  De ontwikkelingsconsulent ondersteunt het team in het werken met kinderen met een bijzondere ontwikkelvraag. Zo kan ieder kind zich door een gericht aanbod, afgestemd met u als ouder, optimaal ontwikkelen.    
 
Ten aanzien van het team zal er een personele wijziging komen per 1 januari: Jacqueline de Graaf gaat, na jarenlang op de voorschool van de Huibers te hebben gewerkt, naar een andere locatie na de kerstvakantie. Groep ABC voegen samen tot AB in één lokaal. De pedagogisch medewerkers van die groepen blijven: Sylvia Ruiter, Mirjam Wolf en Adria Geeltjes 
 
Met al deze veranderingen zorgt Impuls dat dekwaliteit op het hoge niveau blijft wat u van hen gewend bent. Er verandert veel in het voorschoolbeleid vanuit de overheid en de Gemeente Amsterdam vanaf 2018 waar Impuls zich op aanpast, maar wel altijd vanuit de bedoeling de kwaliteit te verbeteren. 
 
Sylvia en Najlae willen alle ouders bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Het waren leuke, gezellige maar vooral ook leerzame ouderbijeenkomsten en zij hopen dat de ouders er ook zo over denken. 
 
Binnenkort jarig 22-12-2017  t/m 09-01-2018
Imrane Aoulad Ali   22-12   gr 4
Aya Kattouss    22-12   gr 4
Yahya Jelloul    25-12   gr 4
Sébylon Afsendé   28-12   gr 5
Imran Kaddouri   28-12   gr 6
Annabel Bonsu   31-12   gr 8
Ezgi Yildirim   31-12   gr 4
Aya Lazaar  31-12   gr 6
Dean Tewari   01-01   gr 8
Yahya Bouzaggou   03-01   gr 5
Doua Khouna    03-01   gr 8
Inaya Ahahaoui   03-01   gr 1/2 B
Kaya Schulte-Fischedick  08-01   gr 1/2 A
Sueda Baykara    09-01    gr 5

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!!
Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen, een goede kerstvakantie en alvast een goed uiteinde!
We wensen elkaar een goed nieuwjaar op maandag 8 januari 2018!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 januari 2018.

Het team van de Huibersschool.

​Kerst - Onderwijsconcept - Gevonden Voorwerpen - Bag 2 School - Samen werken en leren met ouders - Parroapp - de jarigen deze keer.

Foto's

Video's

Meer informatie