Aanmelden

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​​​​​​​​​​​​​De aanmeldprocedure bij ons op school​

Het aanmelden
Aanmelding is mogelijk vanaf het moment dat u van de gemeente een aanmeldformulier hebt ontvangen en  dient te gebeuren voor de sluitingstermijn van het betreffende trimester.  Als u vragen heeft over plaatsing kunt u per e-mail contact opnemen met de directeur Ester Vollenga, e.vollenga@askoscholen.nl. 

Open huis

Op vrijdag 6 oktober hebben wij open huis van 9:00 tot 12:00. Wij verzorgen drie keer een programma van een uur, om 9, 10 en 11 uur. U bent van harte welkom om bij één van deze momenten aan te sluiten.

Tevens zijn ouders en belangstellenden altijd welkom bij onze vieringen, de weekopening op maandag om 8:30, het zingen op woensdag om 11:45 en de weeksluiting op vrijdag om 14:45.

Plaatsing per trimester
In Amsterdam zijn de (meeste) scholen sinds 1 juli 2014 overgegaan op een uniform aanname beleid en een centraal registratiesysteem voor de aanmelding en plaatsing. U hoeft alleen met het door de gemeente verstrekte formulier aan te melden op de school van eerste keuze, deze registreert uw gegevens en ook wat uw 2e, 3e tot mogelijk 10e keuze is.

Drie keer per jaar worden vervolgens kinderen geplaatst. Met ingang van vorig schooljaar is in heel Amsterdam ook ‘voorrang voor de buurt’ een rol gaan spelen. U krijgt van de gemeente een op naam gesteld aanmeldformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden.
Op de website http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl  kunt u door het intikken van postcode en huisnummer de scholen vinden op volgorde van afstand. Op de eerste 8 scholen heeft u voorrang. Uiteraard mogen ouders hun kind ook aanmelden op een school waar zij geen voorrang hebben.

Wat moet u doen

 • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. E-mailadres graag duidelijk in blokletters!).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
 • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
 • Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in. Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per mail een bewijs van aanmelding. ​Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.​
 • ​Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven. Voor de school is het belangrijk dat ouders bijtijds melden dat een leerling een broertje of zusje heeft dat ook naar Het Wespennest gaat. De school vraagt ouders daarom om het broertje of zusje vóór de tweede verjaardag al via het formulier voor broertjes en zusjes aan te melden, zodra het formulier van de gemeente binnen is kunt u dat alsnog inleveren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:                                         1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:                                      1 november 2017​
Indien wij voor een bepaalde periode meer aanmeldingen dan plaatsen heeft zal worden geloot en wel volgens de volgende criteria:
1. Broertjes en zusjes worden gegarandeerd geplaatst en doen dus niet mee bij een eventuele loting, wel moet ook voor deze kinderen het aanmeldformulier worden ingevuld en ingeleverd .
2. Kinderen van ouders met een vaste aanstelling op de school.
3. Kinderen voor wie de school een van de 8 voorrangsscholen is.​​
4. De overige kinderen.

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.  ​
Indien een kind in de eerste ronde is uitgeloot voor de eerste keuze zal automatisch worden gekeken of er plek is op de school van 2e keuze etc. Ouders krijgen van de school waar zij een plek hebben bericht waar zij binnen twee weken op moeten reageren, pas dan heeft u recht op inschrijving.

Inschrijving
Als uw kind geplaatst is, wordt er een afspraak met u gemaakt  voor een inschrijfgesprek. Tijdens het gesprek wordt er vertelt over het Jenaplanconcept, en wordt er gevraagd naar de ontwikkeling van uw kind en de reden waarom u uw kind op een Jenaplanschool wilt plaatsen.

Bij jongere broertjes of zusjes van een kind dat al op Het Wespennest zit, vindt geen inschrijfgesprek plaats. Ouders melden eventuele bijzonderheden over hun kind aan de groepsleerkracht en vullen een inschrijfformulier in. Uw kind is ingeschreven op het moment dat u het inschrijfformulier hebt ondertekend. Als bewijs van inschrijving krijgt u een kopie van dit formulier mee naar huis.

Wachtlijst
Kinderen die gedurende hun schoolcarrière verhuizen of om een andere reden naar het Wespennest willen komen worden als er geen plaats is op de wachtlijst geplaatst. Ook kinderen die aangemeld worden na de derde verjaardag worden indien er geen plek is op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst garandeert geen plaatsing, als een kind tussentijds van school gaat wordt eerst intern gekeken of we de plek weer opvullen. Als dit het geval is zullen we de ouders van een kind van de wachtlijst benaderen.

 

Informatie over plaatsing graag  via de mail: e.vollenga@askoscholen.nl. 

Foto's

Video's

Meer informatie