Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​​Wat en wie
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De MR bestaat uit de volgende leden:
    ​
  • Emilie Owel, leerkracht van groep 1/2a
  • Saskia Scholle, leerkracht van groep 4b
  • Fdila Lemhour, moeder van Adam (groep 5) en Isra (groep 1/2c)
  • Fatima Jabri, moeder Zayed (groep 4a) en Hiba (groep 1/2b)
  • Sabah Daoudi, moeder Qasim (groep 4b)
​De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.
          
Waarover praat/beslist de MR mee?
Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.
 
MR Bovenland – ideeën voor het komend jaar
De MR zal dit jaar een jaarplan maken in overleg met de Directie van het Bovenland en het asko bestuur. Belangrijke speerpunten in dit plan zullen o.a. zijn: schoolgebouw en nieuwbouw, KBA traject, samenwerking met andere onderwijsinstellingen, onderwijsmethodes en protocollen. Daarnaast is ook communicatie een belangrijk thema. Communicatie tussen de MR en de Directie/het bestuur zodat de verwachtingen over en weer tijdig duidelijk zijn en we op een effectieve manier kunnen overleggen, maar ook transparante communicatie met de ouders, o.a. via de nieuwsbrieven. Daarnaast heeft de MR een functie als vertegenwoordiger van alle ouders. Zo worden er ook thema’s besproken die door ouders zijn aangedragen, zoals cultuuronderwijs en het KBA traject.  
Indien u vragen heeft ten aanzie​n van specifieke thema’s waarbij de MR een rol speelt/kan spelen, neem dan contact op met één van de leden of stuur een mail naar bovenland.mr@askoscholen.nl
 
​Voor zaken die alle ASKO basisscholen aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). 
 
Data MR vergaderingen
- Maandag 19 september 2016
- Dinsdag 1 november 2016
- Woensdag 14 december 2016
- Woensdag 1 februari 2017
- Dinsdag 14 maart 2017
- Dinsdag 2 mei 2017
- Dinsdag 13 juni 2017
 
 

Verslagen van MR vergaderingen​​

Foto MR.jpg