Partners

​Alles in een school

Voor onze school staat een brede ontwikkeling van ieder kind centraal. Er is aandacht voor talentontwikkeling. Daarom is samenwerking met onze partners zo belangrijk. 

We werken samen met de volgende partners binnen het schoolgebouw:

Voorschool: Pippeloentje, Stichting Dynamo 

 1. Doorlopende leerlijn met Piramide
 2. 5 dagen in de week

Voor en na schoolse Opvang: De Groeihaven, IMPULS, 

 1. Voor alle kinderen van de Elisabeth Paulusschool

 

Ouderkamer: Dynamo: oudercontactpersoon: Ingrid Liem

 1. Activiteiten voor ouders in het kader van Piramide/Voorschool
 2. Taallessen voor ouders
 3. Ontmoeting en informatie voor alle ouders
Impuls:
 1. Naschoolse activiteiten voor alle kinderen van de Elisabeth Paulusschool ( kunst en cultuur, natuur en techniek, media en communicatie ): Kiira Cruson
 2. Sportbuurtwerk voor alle kinderen uit de buurt: Ron Bushoff​

Sportactiviteiten

 1. Jump Inn: Stadsdeel West 
  - Meten en wegen
  - Kennismaking met diverse sporten
  - Onder schooltijd en na schooltijd
 2.  Sportbuurtwerk

Ou​der-kind adviseur: Rianne Korthouwer ​

 1. Gericht op de ouders en opvoedvraagstukken

Eveneens werken we samen met de volgende partners:

4e gymnasium; project Talent in West, natuurkunde project

partners in het zorgbreedte overleg ( ZBO):
1. Ouder-kind adviseur
2. GGD: schoolarts / schooltandarts
3. Bureau leerplicht
4. Politie/ wijkagent
5. Jeugdzorg
6. OKC