Aanmelden

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lee-Ann Jubitana
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
​​​​​​​​Stedelijke aanmeldprocedure 
In Amsterdam geldt het stedelijk toelatingsbeleid. Ouders die een basisschool voor hun kind zoeken, hebben hier mee te maken.  Het aanmelden voor de basisschool vindt  op elke school op dezelfde wijze plaats en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. 
 
Rondleidingen en open dagen
Wij vinden het belangrijk om een persoonlijke relatie met ouders te hebben. Daarom zijn alle ouders die meer willen weten over de school van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Ook organiseren we door het schooljaar een aantal open dagen. Ook dan proberen we zoveel mogelijk ouders persoonlijk te woord te staan.  U kunt altijd bellen voor een afspraak.  De volgende open ochtend is op woensdag 17 oktober van 9.00 uur tot 10.00 uur. U bent van harte welkom.  
 
Aanmelding
Ouders ontvangen een aanmeldformulier van de gemeente als het kind 3 jaar is.  Op het aanmeldformulier staat de aanmeldperiode vermeld. Ouders vullen op dit formulier voorkeursscholen in. Ouders leveren het aanmeldformulier in op de school van de eerste voorkeur. Een aanmelding op de EP is pas een aanmelding als dit schriftelijk gebeurt via het aanmeldformulier van de school. Hierop moeten beide ouders ( bij een gezamenlijk gezag) tekeken. De school registreert de aanmeldingen in het digitale systeem. 3 keer per jaar vindt een plaatsing plaats. Dit gebeurt via een centrale computer.  Op onze school hebben ouders veel kans dat de eerste voorkeur gehonoreerd zal worden.  Na de plaatsing kunnen ouders hun kind inschrijven op school.  Gebruik altijd het aanmeldformulier. Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere  scholen op te geven.  Ook wanneer uw kind op Pippeloentje zit is het nodig om het aanmeldformulier in te vullen.
Aanmeldformulier kwijt? Zie Aanmeldfo​rmulier schooljaar 2017-20​18.pdf voor een blanco exemplaar.
 
Voorrang
Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier​
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn: 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                                         2 november 2018

Inschrijving

Als uw kind geplaatst is kan u uw kind inschrijven op onze school. Er liggen inschrijfformulieren klaar op school. Ook kunt u het formulier downloadenInschrijfformulier.pdf

​​​
 

 

 

 

 
 

 

 

 

​Informatie over inschrijven op de Elisabeth Paulusschool.

Foto's

Video's

Meer informatie