Vacature: directeur Elisabeth Paulus

 • Gemaakt op: 30-3-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
De ASKO ontwikkelt een aantal van haar scholen door tot Integraal Kindcentrum (IKC). Dynamo (VVE), Impuls (BSO) en ASKO (onderwijs) zijn de drie partners die samen de Elisabeth Paulusschool doorontwikkelen tot Allesinéénschool Elisabeth Paulus.

ASKO, Dynamo en Impuls zoeken per 1 augustus 2018 voor

Allesinéénschool (IKC) Elisabeth Paulus

een daadkrachtige en op samenwerking gerichte IKC-directeur (0,8 fte)

De EP is een IKC met een voorschool (Dynamo) en een naschoolse opvang (Impuls). Vanaf 2,5 jaar tot en met groep 8 zijn de kinderen welkom. Wij zijn de Alles-in-één-school met de meeste buitenuren, in de kleurrijke Spaarndammerbuurt gelegen aan het Westerpark. Wij leren door naar buiten te gaan of door de natuur de klas in de halen.

Wij geven effectief onderwijs met moderne leermiddelen, o.a. met Snappet. Voor de zaakvakken werken wij thematisch met IPC (International Primary Curriculum).

Wij stemmen ons onderwijs af op de niveaus van onze leerlingen. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op onze locatie Day a Week school. Er is een naschools activiteitenaanbod voor alle leerlingen.

De EP is een echte buurtschool met een hecht, veerkrachtig, professioneel, lerend team dat met enthousiasme werkt aan onderwijsontwikkeling en vernieuwing.

Wij zoeken een directeur die:
 • de integrale visie op onderwijs en opvang vol overtuiging onderschrijft en uitdraagt als zijnde het boegbeeld van de Allesinéénschool Elisabeth Paulus
 • een inspirerende bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en groei van het IKC in de meest brede zin van het woord
 • over sterke communicatieve vaardigheden beschikt: zichtbaar, toegankelijk en verbindend is (helder, open, concreet en direct)
 • mensgericht, ondernemend en verbindend is, de samenwerking zoekt, hoge verwachtingen heeft, deze uitspreekt en vertrouwen uitstraalt
 • in staat is om met behoud van de relatie resultaatafspraken te maken en de aanspreekcultuur te versterken
 • intensief werkt aan schoolprofilering om de school nog beter op de kaart te zetten en daarbij de samenwerking uitbouwt met de overige kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de buurt
 • een zichtbare IKC-leider is voor alle teamleden en ouders binnen het IKC.

Op onderwijskundig gebied:
 • sturing geeft aan de organisatie met betrekking tot de inhoud en de innovatie van onderwijs, VVE en BSO en de doorgaande lijn daarin
 • daadkrachtig en besluitvaardig is en prioriteiten en grenzen kan stellen
 • de verbinding kan stimuleren tussen school en kinderopvang, werkt aan de ontwikkeling van één IKC-team
 • als onderwijskundig leider de ingezette onderwijskundige processen kan doorontwikkelen en borgen
 • toegankelijk is, denkt in mogelijkheden, mensgericht en verbindend is, de talenten van teamleden ziet, deze ook benut en uitdaagt tot professionele ontwikkeling
 • de diversiteit in de populatie van onze leerlingen ziet als een meerwaarde voor onderwijs en samenleving
En:
 • affiniteit heeft met, en kennis heeft van financiën, organisatie, beheer en ICT
 • aantoonbaar managementervaring heeft
 • de schoolleidersopleiding heeft gevolgd of bereid is deze te gaan volgen
 • De binnen het IKC gezamenlijke kernwaarden verbinding, aandacht en ambitie onderschrijft en uitdraagt
Wij bieden verder:
 • een fijne school in de Spaardammerbuurt die volop in ontwikkeling is
 • een heel prettige en constructieve samenwerking tussen de partners binnen het IKC
 • een boeiende populatie met fijne kinderen en betrokken ouders
 • een uitdagende baan voor 0,8 fte
 • Rechtspositie conform CAO PO, schaal DB
Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem van Schendel, directeur onderwijs en ontwikkeling op mailadres: 
jw.vanschendel@askoscholen.nl. 

Reageren
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae tot en met 15 april 2018 sturen naar Marianne van Schijndel, personeelsadviseur, m.van.schijndel@askoscholen.nl.

De sollicitatiegesprekken worden naar verwachting in week 17 en week 21 gevoerd.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure en de mogelijkheid bestaat dat u gevraagd wordt om een managementdrives vragenlijst in te vullen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


​Een daadkrachtige en op samenwerking gerichte IKC-directeur.

Foto's

Video's

Meer informatie