Op onze school zitten leerlingen vanuit Badhoevedorp, Sloten en Lijnden, maar ook vanuit de aangrenzende buitenwijken van Amsterdam (de Aker en Nieuw Sloten)

Wij zijn een traditionele school met aandacht voor iedere leerling. In de groepen werken we zoveel mogelijk op drie verschillende niveaus. Daarnaast gebruiken wij vanaf groep 1 de methode "uitgestelde aandacht" Er wordt dan gewerkt met een stoplicht. Leerlingen die op die momenten extra uitdaging of aandacht nodig hebben komen dan aan hun trekken.

Op onze school werken wij ook met de Kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Respect voor een ieder staat bovenaan in ons vaandel.

Wij zijn ook een sportieve school. Aan verschillende sportevenementen in het dorp nemen wij deel. Daarnaast spelen onze jongens en meisjes uit groep 7 en 8 ieder jaar mee in het Amsterdams Straatvoetbaltoernooi.

Contactgegevens school

Adres
Papegaaistraat 4
1171 TK Badhoevedorp
Directeur
Careline van der Lippe
Telefoon
E-mail
Website