Cultuur en natuur

​​Naast het gewone lesprogramma brengen wij  kinderen met de ‘brede’ cultuur in aanraking. In Amsterdam is er een ruim aanbod en het is dan ook zaak om een goede selectie te maken. Corita Homma is onze cultuurcoördinator.  Zij zoekt samen met een werkgroep projecten uit waar we aan deelnemen. Elk jaar heeft een ander accent; dans, drama, muziek of beeldende vorming.


Afgelopen jaar ging de middenbouw onder anderen naar het ballet “de Notenkraker” en naar een voorstelling van het NEDPHO (Nederlands Philharmonisch Orkest).  De bovenbouw doet om het jaar mee met de museumlessen. Kinderen van groep 7 en 8 die zich daarvoor opgeven gaan  10 keer naar een museum in Amsterdam en hebben daar dan les. De kinderen van de onderbouw krijgen regelmatig een muzikant  die iets  speelt op een instrument en daarover wat vertelt.

Alle kinderen gaan minimaal een keer per jaar naar  de openbare bibliotheek en krijgen daar een les.

Om het jaar worden we ingeloot bij het scholenproject van jeugdtheater de Krakeling. Alle kinderen krijgen voorbereidende lessen  op school van een docent van de Krakeling gevolgd door een voorstelling bij de Krakeling. 

Naast deze terugkerende  projecten zijn er ook jaarlijks nieuwe activiteiten.

Naast  cultuur vinden we natuur ook erg belangrijk. Met de kleuters maken we elk jaar een lente-  en een herfstwandeling. Ook gaan we naar de kinderboerderij en Artis. Ook de middenbouw gaat naar Artis en krijgt daar een les. Groep 5 gaat  elk jaar een hele dag op bezoek bij een boerderij in de buurt. In de bovenbouw  krijgen de kinderen van groep 6 hun eigen tuintje ( schooltuinen) waar ze  veel leren over het verbouwen van groente en bloemen.  De bovenbouwgroepen gaan eenmaal in de twee jaar naar Artis en bezoeken  als het  mogelijk  is ook een  boerderij.  En dan is er nog helpen bij het knotten van wilgenbomen in de regio.