Montessorischool - Vele kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten

​​​​Welkom bij de Regenboog​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Regenboog is een montessorischool met heel veel kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten. Een school met heel gewone kinderen, ouders en leraren. Maar ook een bijzondere school, met mensen die allemaal anders zijn, mensen die samen leren en samen-werken. Een school die kinderen uitnodigt actief te zijn en initiatief te ​nemen, waar kinderen zelf kiezen en zelfstandig werken, alleen of met andere kinderen. Een school waar kinderen zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Iedereen wordt gezien en voor alle kinderen willen wij een vertrouwde plek zijn. Een school waar je als kind iedere dag vrolijk naar toe huppelt of fietst, waar je leert wat je nodig hebt en waar je leert wie je zelf bent. Initiatieven om ons onderwijs te verbeteren of te verbreden worden gewaardeerd. Wij maken graag gebruik van aanwezige kennis, vaardigheden en ervaringen. Het verteltasproject, een speciale reken- en taalklas, Engelse lessen door native speakers en breilessen zijn mooie voorbeelden van initiatieven van leraren en ouders. Die maken ons tot een sterke school waar iedereen zich bij betrokken voelt.​​​

 Activiteiten

april
24-4-2017tm 28-4-2017 meivakantie
mei
5-5-2017alle kinderen vrij, bevrijdingsdag
8-5-2017start projectweek muziek
8-5-2017inleveren verteltas groep 1.3
9-5-2017themabijeenkomst voor ouders

 Nieuws

 Aanmelden