Medezeggenschapsraad

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De medezeggenschapsraad is samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. In de medezeggenschapsraad worden de belangen behartigd van allen die betrokken zijn bij de schoolorganisatie van De Regenboog. De medezeggenschapsraad is een belangrijke overlegpartner als het gaat om de beleidsvorming en besluitvorming binnen de school.​​

notulen mr vergadering 18 mei 2017.pdf

notulen mr vergadering febr 2017.pdf

Notulen MR vergadering 1dec2016.pdf

notulen mr vergadering 29 september 2016.pdf

Notulen 2015-2016

Notulen MR vergadering donderdag 7 juli 2016.pdf

Notulen MRvergadering donderdag 7 april 2016.pdf

MRnotulen 4 februari 2016.pdf

Notulen MR vergadering donderdag 3-12-2015 (1).pdf

Notulen MR vergadering donderdag 17-09-2015 (1).pdf