Verkiezingen MR

  • Gemaakt op: 8-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rob Schimmel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

brief ouders verkiezing nieuw ouder MRlid oudergeleding okt 2018.pdf


Medezeggenschapsraad Basisschool De Regenboog
zoekt nieuw lid!
 
 
De Medezeggenschapsraad van onze school zoekt een nieuwe ouder.
 Vindt u het leuk en belangrijk om mee te praten en om mee te beslissen over dat wat ons allemaal aan gaat: Goed onderwijs voor onze kinderen in een plezierige leeromgeving? Meld u zich dan aan voor de eerstvolgende MR verkiezing.
 
Aanmelding: 8-15 oktober 2018
Hoe: Door middel van een brief (email) waarin u zich voorstelt en waarin u ons vertelt waarom u plaats wil nemen in de Medezeggenschapsraad van De Regenboog. De brief stuurt u naar de voorzitter van de MR, Sergio Donk: donksergio@hotmail.com

Tijdsinvestering: De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden en komt zes tot zeven keer per jaar 's avonds bij elkaar.

Voor meer informatie: Sergio Donk (voorzitter), donksergio@hotmail.com
 
Op  19 oktober 2019 worden de kandidaten bekend gemaakt. Ouders kunnen in de daarop volgende week stemmen op de kandidaat die zij het meest geschikt achten om hen te vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Medezeggenschapsraad

Sergio Donk
 
 
Een medezeggenschapsraad is een, al dan niet, bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Deze raad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden.
In Nederland zijn de medezeggenschapsraden van scholen bekend waarin de ouders van de leerlingen en de leerkrachten mee praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school.

Foto's

Video's

Meer informatie