Prisma september 2015

 • Gemaakt op: 2-10-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Tweede prisma van het jaar
Hier is alweer de tweede prisma van het jaar. De eerste weken van het jaar zitten erop en iedereen is min of meer gewend aan de nieuwe groep en de juf. De kinderen van groep 3 kunnen al heel wat woordjes lezen en mogen soms nog lekker een middagje bij hun juf van de onderbouw op bezoek.

De nieuwe schooltijden beginnen ook te wennen. Gelukkig zijn steeds meer kinderen op tijd,
uiterlijk 8.25 uur, in de school aanwezig. Dat is heel prettig, de lessen kunnen rustig en op
tijd beginnen. Binnenkort komt de leerplichtambtenaar ’s morgens controles uitvoeren.

 
Kalender
Het heeft even geduurd maar inmiddels is de weergave van de kalender goed leesbaar op
de site onder het kopje “kalender”. Alle activiteiten staan er voor het hele jaar al op. Wijzigingen
gaande het jaar worden ook verwerkt. Controleer dus regelmatig de site!

Ronde tafel
Naar aanleiding van de uitslag van de oudertevredenheids enquête hebben we begin september een ronde tafelgesprek met ouders gevoerd. Het onderwerp was ons Montessori onderwijs. Het was een zeer prettig gesprek waar voor ons veel aanknopingspunten uitkwamen om verder mee aan de slag te gaan. We bespraken bijvoorbeeld of alle kinderen en hun ouders geschikt zijn voor het Montessorionderwijs, hoe je in grote groepen het unieke van elk kind blijft zien, of er genoeg contact momenten zijn voor ouders en leerkracht, hoe gaan we om met huiswerk en hoe de instructiemomenten verlopen. We zijn van plan om vaker een dergelijke avond te organiseren over verschillende onderwerpen.

 
Montessori kijk uurtje
Op donderdag 15 oktober is er gelegenheid om samen met uw kind in de klas te komen
kijken van 17.30 tot 18.30 uur. Uw kind kan u laten zien met welk materiaal er gewerkt
wordt en waar ze deze eerste weken in de klas aan hebben gewerkt. Ook is het een leuke
gelegenheid om andere ouders en kinderen van de groep te ontmoeten.
De kinderen zijn op 15 oktober vanaf 12.00 uur vrij! De leerkrachten hebben een studiemiddag.​

 
Inhoudsopgave
Bericht uit de Onderbouw
Bericht uit de Middenbouw
Bericht uit de Bovenbouw
Bericht van de Ouderraad / Medezeggenschapsraad

 
Redactie:
Rob Schimmel
Nynke Uittien
Arne Diegenbach
Heb je iets wat je in de Prisma wilt zetten stuur het dan voor
woensdag 28 oktober 2015
per e-mail aan regenboog.prisma@askoscholen.nl

 
Bericht uit de Onderbouw
Artis
Dinsdag 15 september zijn we naar Artis geweest.
Het was een gezellige dag, de kinderen hebben veel dieren gezien.De volgende dag hebben we een kringgesprek gehouden over deze dag en in iedere klas hangt een mooie verwerking.

 
Kleintje Kunst
Dit jaar zullen we weer lessen krijgen van Kleintje Kunst. A.s. dinsdag komt er een kunstenaar
met een trompet in de klas. Deze geeft een interactieve les waarbij de kinderen mogen
zingen, dansen en bewegen.

 
Herfst
Inmiddels is de herfst begonnen en de komende periode zullen we het met de kinderen
hierover hebben en aan werken.Op woensdag 14 oktober gaan we een herfstwandeling lopen. Hiervoor hebben we weer ouders nodig. U kunt zich inschrijven op de intekenlijst bij de klas. Klas 1.3 (Anouk) start
8.45 uur, klas 1.1 (Sabine) start 9.30 uur en klas 1.2 (Ineke) start 10.15 uur.

 
Bericht uit de Middenbouw
Berichtjes uit de middenbouw
Het is herfst maar in de middenbouw is dat nog niet te merken. We spelen nog veel buiten maar langzamerhand is er steeds meer sprake van intensieve werktijd. De kinderen wennen weer aan het werkritme
dat past bij de middenbouw en dat levert voor de juffen soms heel veel nakijkwerk op. Bakken vol gaan er mee naar delunchpauze om na te kijken of uit te pluizen voor nieuwe lesjes.

 
Wist u dat de kinderen een eigen plantje mee mogen nemen in de klas om te verzorgen?
Dat staat gezellig, maakt ze verantwoordelijk en geeft wat extra zuurstof in hun groepje…

 
In alle groepen is begonnen met Nieuwsbegrip, zoals we u de vorige keer meedeelden. En dat betekent veel tekeningen en verhalen over oermensen en dinosauriërs. Maar ook andere onderwerpen komen aan
de orde zoals grapje, plagen en (niet) pesten. Binnen de methode Goed Gedaan maar ook in Nationale Antipestweek.

 
En we gaan beginnen met de eerste uitstapjes. Daarvoor hebben we uw hulp ook nodig maar allereerst start op woensdag 7 oktober de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Raar maar waar’ en zal het geheel in het teken van techniek staan. Binnen de hele school wordt er dan extra aandacht besteed aan lezen en proefjes.
In de middenbouw hebben we voor deze kinderboekenweek uw hulp ook nodig!

 
Wij nodigen u uit om in de klas van uw eigen kind te komen voorlezen, uit uw lievelingskinderboek
of dat van uw kind. Dat duurt zo’n 15 minuutjes en wordt door ons en zeker de kinderen enorm gewaardeerd. Bij uw klas hangt een schema waarop u zich kunt opgeven. Voor het gemak kiezen
we voor 8.30 uur aan het begin of 14.30 aan het eind van de dag (of
12.00 uur op woensdag). Of natuurlijk in overleg.

 
Op maandag 12 oktober gaan we met de hele middenbouw aapjes kijken in Artis. En ook een les volgen in het kader van Kinderboekenweek.We vertrekken om 8.30 uur met de metro en streven ernaar om 15.00
uur terug te zijn op school. De leerkrachten van de klas nodigen hier ouders voor uit om mee te gaan. Per klas zullen er 6 ouders mee gaan. De kinderen die normaliter voor de overblijf naar huis gaan, moeten die
dag een lunch meenemen. Let u zelfook even op het weerbericht in verband met regenjassen.

 
De dag, dinsdag 13 oktober, daarna gaat groep 4 naar de openbare bibliotheek in Reigers
bos voor een les over …. Boeken. De groep vertrekt om 9.00 uur van school en per klas is het
fijn als er twee ouders ter begeleiding van deze 30 kinderen meegaat. In de bieb krijgen de
kinderen opdrachtjes en een beetje grote hulp is daar ook fijn bij. Bij de klas van uw kind
hangt een intekenlijstje. Let wel: groep 4.

 
En dan is er die week natuurlijk nog een speciale donderdag op 15 oktober. De kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij maar worden – samen met u – om 17.30 uur verwacht voor ons Mon-​tessori-uurtje. In de klassen laten de kinderen u zien wat ze deze periode hebben gedaan of worden er extra activiteiten georganiseerd of tentoongesteld. Nu nog allemaal een verrassing.Ook in de middenbouw beloven we u een heerlijk, inspirerend uurtje waarna we dan alleen nog de vrijdag hebben tot de herfstvakantie begint. Die laatste vrijdagmiddag is het in alle groepen speelgoedmiddag waarbij elektrisch speelgoed niet meegenomen mag worden.
Lekker speelgoed om samen mee te spelen.

 
Alvast een fijne vakantie maar we zien u zeker allemaal nog op school om u dat persoonlijk
te wensen.
De juffen van de middenbouw.

 
Bericht uit de bovenbouw
Nieuws uit de Bovenbouw
In de bovenbouw zijn we inmiddels goed opgestart. De zesde groepers hebben letterlijk en figuurlijk hun plekje in de klas en de kinderen hebben (opnieuw) met elkaar kennis gemaakt door de spelletjes en gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben. De sfeer is over het algemeen in alle klassen heel goed en ook bij het buitenspelen speelt iedereen lekker met elkaar. Het lijkt wel of de nieuwe kinderen er altijd al waren. Ook met werken en lesjes zit de vaart er goed in. We hebben zelfs al onze eerste Topo-overhoring gehad.

 
Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Ook in de Bovenbouw besteden we dan veel aandacht aan lezen. De leerkrachten doen veel aan boekpromotie en aan voorlezen. We zouden het heel leuk vinden als dit jaar ook ouders komen voorlezen. Dus lijkt u dit leuk dan kunt u bij de klassen intekenen. Het voorlezen duurt ongeveer een kwartiertje
en u kunt zelf een boek meenemen of eentje kiezen in overleg met de leerkracht als
u dat prettig vindt.

 
Kijkuurtje
Op donderdag 15 oktober bent u van harte welkom in de klas van uw zoon/dochter. Dan houden we van 17.30 tot 18.30 uur een Montessorikijkuurtje. U kunt dan een kijkje nemen in de klas, materialen bekijken, een lesje krijgen en werkjes van de kinderen bekijken. We hopen u dan allemaal te begroeten.

 

 
De Ouderraad stelt zich voor

 
Boven, van links naar rechts: Salma, May, Diana, Stephanie, Ellen
Onder van links naar rechts: Silvia, Lisa, Saskia

Bericht van de Ouderraad
Beste ouders en verzorgers,
Ieder jaar wordt er wereldwijd de dag van de leerkracht gevierd, dit jaar is dat officieel maandag 5 oktober. Wij vieren het op de Regenboog echter op dinsdag 6 oktober omdat er dan de meeste teamleden aanwezig zijn. Wij willen onze leerkrachten als blijk van waardering verrassen met een lunch. Morgen, dinsdag 22 september, zullen wij, de leden van de ouderraad, bij de klassen staan om te vragen of u misschien iets kleins wilt maken voor deze unch.Het zou daarnaast ontzettend leuk zijn als ieder kind die ochtend de school binnenkomt met
een bloempje.Dat kan zijn gekocht, geplukt uit eigen tuin, gemaakt of getekend...
Eventueel met een mini-kaartje of papiertje eraan met een tekeningetje of iets leuks erop
 
geschreven.

 
ank,
De ouderraad

 
De ouderraad bestaat nu uit 7 ouders en een teamlid. De raad ondersteunt
de school bij allerlei activiteiten en fungeert als brug tussen school en ouders.
De ouderraad helpt bij onder andere de feesten op school, informatiebijeenkomsten,
de schoolbibliotheek en het maken van de verteltassen.

 
Voor dit schooljaar is de ouderraad vooral op zoek naar:
 • Ouders die willen helpen in de schoolbibliotheek
  (aanmelden bij Saskia of via mailouderraad@gmail.com)
 • Ouders die met kinderen willen lezen
  (aanmelden bij
  de leer-kracht of via mailouderraad@gmail.com)
 • Ouders die mee willen helpen aan het maken en samenstellenvan verteltassen zijn op dinsdagmiddag welkom van 13.00 tot 15.00 uur
  (meer informatie bij 
  Josien of via mailouder-raad@gmail.com)
 • Ouders die willen helpen met het vegen van het schoolplein
  (aanmelden bij Silvia of via mailouderraad@gmail.com)
 • Ouders die willen helpen met de luizencontrole
  (aanmelden bij Ingrid of via mailouderraad@gmail.com


​Alweer de tweede prisma van het jaar,​

Foto's

Video's

Meer informatie