Prisma nov 2016

  • Gemaakt op: 28-11-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rob Schimmel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Voor de  d​​​e volledige prisma: ​prisma nov 2016.pdf

De school is weer prachtig versierd door Petra, samen met Lisa. En ook in de klassen wordt er van alles aan gedaan om in de 5 december-sfeer te komen. De bovenbouwers werken in het diepste geheim aan hun surprise. Laat hem maar komen, die goede oud Sint en zijn Pieten: we zijn er klaar voor.

Niet alleen de Sint vereert ons met een bezoek, ook de onderwijsinspectie vergeet ons niet. Het was al weer ruim vier jaar geleden dat zij bij ons te gast was. Wij beschouwen het als een mooie gelegenheid om te laten zien wat wij allemaal doen, hoe wij dat doen en welke plannen wij hebben. De afgelopen weken hebben wij in opdracht van de inspectie een zelfanalyse van de kwaliteit van ons onderwijs gemaakt. Die zelfanalyse hebben we inmiddels, samen met flink wat documenten, naar de inspectie toegestuurd.  Hoe ziet zo'n de dag met de inspectie er uit? Eerst zullen wij kort een presentatie geven van onze school en daarna worden er groepen bezocht.  Daarnaast zijn er gesprekken van de inspecteurs met ouders, kinderen, leraren, intern begeleiders en de directie.  Donderdag 8 december doet de inspectie verslag van haar bevindingen.

Enkele weken geleden hebben we alle kinderen van de bovenbouw gevraagd hoe tevreden ze zijn over onze school.  Uit de cijfers die we krijgen blijkt dat we het heel goed doen. Voor de veiligheid krijgen we een 9,1. De kinderen hebben het ook naar hun zin de groep, daarvoor geven ze gemiddeld een 8,6. Voor de uitleg van hun juf geven ze een 9,1.  Wat de kinderinspectie betreft zijn we een excellente school!

(Voor de volledige uitslag van deze enquête moet u gaan naar: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/23913/1100/Montessori-Basisschool-de-Regenboog/Leerlingtevredenheid.)

De twee weken voor de kerstvakantie gaan alle groepen een dans instuderen met Daniël, de dansdocent die in mei op school is geweest. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, 23 december, zullen de kinderen hun dans aan alle ouders laten zien, in de gymzaal. Zorg dat u er vrijdagmorgen  23 december bij bent.

Foto's

Video's

Meer informatie