Prisma maart 2016

 • Gemaakt op: 1-3-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​De afgelopen maanden heeft de griep flink toegeslagen , ook op De Regenboog. Met vervangers hebben we heel veel op kunnen vangen en er voor kunnen zorgen dat het onderwijs door kon gaan. Af en toe hebben we  een groep vrij gegeven omdat we geen vervanging konden regelen. Zodra wij weten dat we geen vervanging kunnen regelen laten wij dat ouders van een groep zo snel mogelijk weten, zodat zij iets kunt regelen voor hun kind.   

Met de nieuwe flexwet die voor het onderwijs per 1 juli in werking treedt wordt het regelen van een vervanger ingewikkelder. Deze nieuwe wet moet er voor zorgen dat werknemers sneller doorstromen naar een vaste baan. Concreet betekent dit dat als iemand voor een derde keer bij ons invalt wij deze invaller een vast contract moeten aanbieden. Omdat wij het geld en de formatie niet hebben om iemand een vast contract aan te bieden zullen wij invalllers via een uitzendbureau moeten gaan inhuren, maar daar zijn extra kosten aan verbonden.  Ons bestuur overlegt met andere besturen over een eigen invalpool, om te voorkomen dat scholen veel extra kosten moeten maken voor vervanging. De PO -raad is in overleg met de vakbonden om de nieuwe flexwet aan te passen voor het onderwijs, maar het is nog niet gelukt om tot overeenstemming te komen.  De tijd dringt.  
De kinderen hebben deze maand hun verslagmap gekregen en er zijn 10minutengesprekken geweest.  Met de verslagmap proberen wij een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind. Wij willen laten zien hoe uw kind is gegroeid, wat het allemaal kan wat het eerst nog niet kon. En waar we aan gaan werken of verder werken. 
 
Dit jaar hebben we een projectweek met dans als thema. De projectweek is direct na de meivakantie en wordt afgesloten met een presentatie voor ouders op vrijdag 13 mei.

Inhoudsopgave 
 • Bericht uit de peuterklas  
 • Bericht uit de onderbouw 
 • Bericht uit de middenbouw 
 • Bericht uit de bovenbouw   

Redactie: 
Rob Schimmel 
Nynke Uittien 
Arne Diegenbach 
 
Heb je iets wat je in de Prisma wilt zetten stuur het dan voor woensdag 27 april 2016 

Bericht uit de peuterklas

Sinds een paar weken zijn we bezig met het thema: Het lichaam/ dit ben ik.  
Tijdens dit thema staat het lichaam centraal.  
Op een spelende wijze hebben wij de zintuigontwikkeling ( kijken met hun ogen, ruiken met hun neus, proeven met hun mond) van de peuters gestimuleerd. In dit thema wordt er ook aandacht gegeven voor de verzorging van het lichaam.Vorige week kregen de peuters een poetslesje van een tandarts. Zij hebben het
gebit leren kennen en het belang van gezonde voeding voor de tanden.

Lenteviering
Wij zijn nu volop bezig met de Lente
Wij hebben samen met de peuters en ouders de paastakken versierd. Het was een
gezellige ochtend en middag. 


Bericht uit de onderbouw

De Paasviering
De lente is weer begonnen en dat hebben we geweten want onze kleuters zongen tijdens de
paasviering op hun allermooist “lekker op mijn fiets, rijd ik langs de wei!” Geluiden van lammetjes,
kuikens en biggetjes kwamen uit alle hoeken en gaten. De komende weken zullen
wij in de onderbouw naast de doorlopende thema’s ook veel aandacht blijven besteden aan
de lente met al zijn aspecten van nieuw leven (jonge dieren, nieuwe planten, knoppen aan
de bomen, et cetera.) 

De kinderboerderij
Afgelopen week hebben wij ons jaarlijkse bezoekje
aan kinderboerderij Brinkie gebracht. Het thema dat
daar aan de kinderen werd aangeboden was
“Meneer de Pauw, hoe staan uw ogen nou?” Alle
zintuigen werden hierbij geprikkeld; voelen, ruiken,
proeven, zien en horen. Ook mochten de kinderen de
pasgeboren kuikentjes vasthouden. Dat was een vertederend
tafereeltje…

De juffendag
Op woensdag 6 april vieren wij de verjaardag van de juffen! Het thema is “gemaskerd bal”
en de kinderen mogen natuurlijk verkleed naar school komen. We maken er met elkaar natuurlijk
weer een gezellige dag van!

Thema het lichaam
De afgelopen weken stond het thema “het lichaam” centraal in de onderbouw. We hebben
hier op tal van manieren aandacht aan geschonken. Natuurlijk zijn de bekende liedjes zoals
“hoofd schouders, knie en teen” gezongen, daarnaast hebben we een aantal kinderen op
behangpapier omgetrokken en de lichaamsdelen laten benoemen/ aangeleerd. De poppenhoek
werd omgebouwd tot ziekenhuis en de kinderen waren daar erg leuk mee in de weer!


Bericht uit de middenbouw​

1 april: jongens en meisjes spelen in pauze gescheiden

Is het beter dat jongens en meisjes apart spelen? Wij hadden dat tegen  de kinderen gezegd, maar  veel kinderen wilden ons niet geloven en sommigen  protesteerden heftig. Na de pauze hebben we de kinderen  verteld dat het een grap was en dat was voor veel kinderen een opluchting. Maar er waren  kinderen die het wel fijn hadden gevonden om apart van elkaar te spelen, misschien omdat ze het wel lekker rustig vonden? Vooral de voetballers vonden het maar niets, want  ze waren hun vertrouwde veldje kwijt. Ook ontving de directie een schriftelijke klacht van een paar kinderen die een vergelijking  maakten met de Berlijnse Muur, uit de tijd dat  Oost- en West-Duitsland nog gescheiden waren: mensen mogen niet van elkaar gescheiden worden!, was de boodschap van de schrijvers. Het was een hele ervaring voor ons allemaal.

Bericht uit de bovenbouw

De afgelopen weken heeft de Bovenbouw zich gestort op de werkstukken met een mooie afsluiter: een tentoonstelling van alle werkstukken. Leuk om te zien dat er zoveel ouders een kijkje kwamen nemen bij hun zoon/dochter in de klas én in de andere klassen. Veel ouders bekeken de werkstukken aandachtig, stelden inhoudelijke vragen en gaven complimenten.  De kinderen hebben ook heel hard aan de werkstukken gewerkt.  De 7e en 8e groepers waren ook goede rolmodellen voor de 6e groepers want voor hun was het de eerste keer dat ze op deze manier een werkstuk maakten.  

Voor de 8e groepers zit een spannende periode er bijna op. Op 7 april krijgen ze te horen op welke school ze geplaatst zijn. Voor veel kinderen een spannend moment omdat iedereen natuurlijk het liefste op de school van hun eerste keus willen komen. Maar er zijn gelukkig ook veel kinderen die ook hun tweede en derde keus heel erg zien zitten. De kinderen die zich hebben aangemeld bij een Montessori VoSchool zijn al bijna zeker van hun plaatsing want zij hebben voorrang bij de aanmelding. In een van de volgende Prisma’s zullen we u vertellen waar onze 8e groepers naar toe gaan. 

Nu breekt voor de 8e groepers dus de laatste fase van hun Regenboogtijd aan. In april is er nog de CITO-eindtoets, in mei starten we met de voorbereidingen voor de afscheidsavond op dinsdag 12 juli en in juni gaan we met de 8e groepers op kamp. En zo kunnen we ons langzaam maar zeker gaan voorbereiden op het onvermijdelijke afscheid en het moment dat we ‘onze’ kinderen de wijde wereld in gaan sturen. 
In april starten we in de Bovenbouw met lessen over de Tweede Wereldoorlog. We gaan het hebben over wat er allemaal gebeurd is in deze periode van de geschiedenis en we maken ook de koppeling naar ons leven nu. Daarnaast gaan we kijken naar afleveringen van ‘13 in de oorlog’ van Schooltelevisie.  
Voor groep 7 en 8 staat op 14 april een voorstelling over “De Bonnenkoningin’ op het programma. Deze voorstelling gaat over Jacoba van Tongeren, een moedige vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet tegen de Duitsers.  Zij heeft als enige vrouw een grote verzetsgroep opgericht én geleid: Groep 2000. Groep 2000 zorgde voor zo’n 4500 onderduikers in Amsterdam en stond aan de wieg van het tijdschrift Vrij Nederland.  
 
Voor groep 6 starten op 6 april de buitenlessen van de schooltuinen. Vanaf deze datum gaan we iedere woensdag lekker de handen uit de mouwen en in de aarde steken. Schoffelen, zaaien, onkruid wieden en lekker buiten bezig zijn. De kinderen zijn momenteel bezig met het maken van de naambordjes voor bij hun tuintje. Denkt u aan de fiets, kleren die vies mogen worden en bij slecht weer laarzen en regenkleding?  De schooltuinen gaan meestal gewoon door, ook bij regen.  

​Lenteviering, de kinderboerderij, 1 april en gezonde spanning bovenbouw.​

Foto's

Video's

Meer informatie