Prisma februari 2016

 • Gemaakt op: 1-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Directiemededelingen
Een verlate Prisma na een heerlijke week voorjaarsvakantie. We hebben allemaal lekker kunnen bijkomen van deze eerste periode van 2016. Een periode waarin altijd hard gewerkt wordt en waarin de CITO-toetsen worden afgenomen. De bovenbouw heeft de verslagmappen al gekregen en de tien-minuten gesprekken zijn achter de rug. De kinderen van de onder- en middenbouw hebben hun map deze week gekregen envoor hen zijn de 10-minutengesprekken volgende week.
De achtste groepers en hun ouders hebben het de afgelopen tijd druk gehad met het bezoeken van de open dagen en lesjesmiddagen van het voortgezet onderwijs. Inmiddels hebben de meeste kinderen hun keuze gemaakt. Nu breekt de spannende tijd van wachten op de plaatsingsloting

In het team zijn er na de voorjaarsvakantie wat wijzigingen. Juf Annet gaat de Regenboog verlaten. Annet heeft een andere baan gevonden in het speciaal basisonderwijs. Annet heeft eerder in het SBO gewerkt. In goed overleg kon zij direct na de voorjaarsvakantie beginnen op haar nieuwe plek.
Margo zal de dagen van Annet overnemen en samen met Marije een duo vormen. Margo heeft in de afgelopen maanden haar uren en verantwoordelijkheden weer voorzichtig opgebouwd en heeft erg veel zin om haar werkzaamheden in groep 3.1 weer op te pakken.
 
Natuur
De natuur staat hoog op onze agenda. De middenbouwgroepen zijn een hele dag op pad geweest en kwamen als herboren terug. Iedereen had het naar zijn zin gehad, was in beweging geweest en had er veel energie van gekregen. Misschien niet zo gek want als mensen zijn wij onderdeel van die natuur en is het onze cultuur die ons doet afdrijven van onze wortels?
Ook de actie van Ellen Jansen in het kader van de nationale vrijwilligersdag van NL-doet vond plaats in de ‘natuur’ rond de school.
En binnenkort gaat de bovenbouw met een groep kinderen wilgen knotten. Het is één en al natuur wat de klok slaat.
 
Leest u verder!

Inhoudsopgave
Bericht uit de Onderbouw
Bericht uit de Middenbouw
Bericht uit de Bovenbouw
Wilgen knotten
Bericht van de Ouderraad / Medezeggenschapsraad

Redactie:
Rob Schimmel
Nynke Uittien
Arne Diegenbach

NL DOET
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) dehanden uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.
Ellen Jansen, ouder van onze school, en als vrijwilliger zeer actief, heeft er voor gezorgd dat er op onze school en op De Ster en de Dumontschool hard is gewerkt aan de tuinen en perken. Zij had versterking georganiseerd van een tiental Philips medewerkers uit de stad die spontaan kwamen helpen ook waren er ouders en mewerkers van onze scholen die hard hebben gewerkt. Op de foto’s een kleine impressie van deze actie.

Thema het lichaam
Zoals u weet is het thema deze week begonnen.
In groep 1.2 hebben we kinderen gevraagd waar zij aan denken bij het woord lichaam.
 • Armaro: ik denk aan haren die groeien op je armen.
 • Sharnay: ik denk aan botten.
 • Malik denkt aan darmen.
 • Indy denkt aan bacteriën. Je hebt goede en slechte.
De meeste kinderen denken meer aan lichaam delen:Je hebt armen, benen, ogen, neus, oren.
Heel knap dat de kinderen zoveel weten op te noemen zonder een les van ons!
Sayaan heeft heel veel zin om zich na te laten tekenen en gaat enthousiast
aan de gang om zichzelf in te kleuren!

Heel knap dat de kinderen zoveel weten op te noemen zonder een les van ons!

Bericht uit de Onderbouw

Kinderboerderij het Brinkie
Met de kinderen brengen we weer een bezoek aan de kinderboerderij.
De lente is begonnen en er zullen genoeg lammetjes zijn die net zijn geboren.
Het knuffelen met de dieren en het voeren van de dieren staat centraal.
Natuurlijk blijft er genoeg tijd over om heerlijk te spelen!
Nog even voor de zekerheid:
 • Groep 1.1 gaat op donderdag 31 maart
 • Groep 1.2 gaat op woensdag 30 maart
 • Groep 1,3 gaat op vrijdag 01 april
We maken er met elkaar een fijne en leerzame dag van!


Bericht uit de Middenbouw

prismanew.png

Nieuws van de middenbouw
We hebben allemaal onze eerste natuurdag g​ehad. Wat was het een spectaculaire dag en wat hebben de kinderen en juffen genoten. Eerst een wandeling naar de Gasconne koeien in de Gaasperzoom. Vervolgens een wandeling door het modderpad en een lunchpauze op de grote berg. ’s Middags vogelnestjes maken en daarna hutten bouwen van grote en kleine takken. Op school genoten van lekkere warme chocolademelk en daarna washet tijd om naar huis te gaan. Gelukkig hebben we in het voorjaar en in de zomer ook nog twee natuurdagen in het vooruitzicht dus hopelijk willen er dan ook weer veel hulpouders mee. Heerlijk om buiten te kunnen leren en te ervaren wat er in de natuur allemaal gebeurd. 

De kinderen en juffen genoten van de natuurdag!


Op woensdag 17 februari was de juffendag. De kinderen hebben allemaal
een masker gemaakt, bingo gespeeld en andere spelletjes gedaan. Als afsluiting
zijn alle kinderen naar het bal geweest en hadden de juffen nog
een kleine traktatie. Wij willen jullie via deze weg nogmaals hartelijk bedanken
voor onze cadeautjes. 

Maskers maken voor juffendag

Maandag 22 februari hadden wij een gezamenlijk muziekoptreden in de gang. De kinderen hebben
verschillende liedjes van de muziekjuf geleerd en een aantal daarvan hebben wij aan jullie en de onderbouw laten horen. Zingen, muziekinstrumenten en muziek maken met je eigen lichaamheeft u allemaal van ons mogen horen. Gelukkig zijn de muzieklessen nog niet afgelopen dus we gaan ons repertoire nog verder
uitbreiden. 

Misschien heeft u al wat gehoord van uw kinderen maar uiteraard zijn we begonnen met de lente in de klas. Bollen, bloemen en eieren horen daar bij.En natuurlijk de Week van de Lentekriebels. Vanaf maandag 14 maart zal erin alle klassen aandacht besteed worden aan vriendschap, verliefd zijn enjongens/meisjes verschillen. In de middenbouw organiseren wij 3 lessen
rond dit thema.

Op donderdag 24 maart is er ook Paasontbijt op school waarvoor de kinderen weer de bekende 3 B’s mogen meenemen:beker, bord, bestek in een plastic tasje. We beginnen die dag met een Open Podium in de gang voor de kinderen en daarna ontbijten we ieder in onze eigen klas. De kinderen hoeven geen pauzehapje mee te nemen. Zij zijn om 12.00 uur vrij en de dag daarna is Goede Vrijdag en het Paasweekend. We zien de kinderen dus weer op dinsdag 29 maart.

Dan de maand april. In de week van 4 april zullen wij het hebben over Boeddhisme door middel van een mooie kist met gebruiksgoederen behorende bij Boeddhisme. Op dinsdag 5 april gaat groep 5 een bezoek brengen aan de Openbare Bibliotheek Reigersbos. Ze vertrekken om 9.00 uur vanaf school en een paar ouders mee zou erg leuk zijn. Als u mee wilt, kunt u dat aan de leerkracht doorgeven.Juf Corita zal meegaan naar de
bieb. 

Op donderdag 7 april (pfff, drukke week) gaat groep 4 naar de Hortus Botanicus.
De kinderen volgen daar een speurtocht over voedsel dat de planten ons geven.
Kruiden kennen we allemaal maar we komen ook bananenbomen en rijstplanten
daar tegen. Juf Linda gaat die ochtend met de kinderen om 9.15 uur op pad en zal rond 12.15 uur weer terug zijn op school. We gaan met de metro en school zorgt voor de kaartjes. Ook hierbij vinden we het leuk als er per klas 2 ouders mee zouden kunnen!

En dan zullen er ook weer lijstjes komen te hangen bij de klassen voor onze volgende Natuurdag. Klas 2.3 gaat op 11 april, 2.1 op dinsdag 12 april, 2.2 op dinsdag 19 april. U krijgt hier nog wat meer informatie over maar bent inmiddels wel bekendmet dit superleuke concept. We zullen een ander stukje van onze wijk gaan
bezoeken en op zoek gaan naar bloeiende bomen en planten en misschien wel kikkerdril.U ziet het; wij hebben zelf enorm veel zin in al deze leuke activiteiten en zien ook steeds stralende koppies. U zien we allemaal volgende week bij de oudergesprekken. Tot dan en een fijn weekend.

Groetjes,
Francine, Corita en Linda

Bericht uit de Bovenbouw

Werkstukken project
Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan dit schooljaar, net als vorig jaar, op school een werkstuk maken.
Ze maken dit allemaal tegelijkertijd op school in de periode 9 – 23 maart, na de voorjaarsvakantie.
Gedurende deze 2 weken zullen we iedere middag aan het werkstuk werken. We hebben 2 jaar geleden voor deze nieuwe opzet gekozen omdat de kinderen zich zo goed kunnen bezig houden met de inhoud maar ook
met de structuur van een werkstuk.

Het werkstuk wordt met de hand geschreven en niet op de computer gemaakt. De kinderen kiezen hun onderwerp zelf:

Groep 6 kiest als een onderwerp een dier (zie bijv.http://www.beesie​s.nl)
Groep 7 maakt een werkstuk over een land
naar keuze.
Groep 8 kiest een persoon of periode uit de geschiedenis.

​​De kinderen hebben inmiddels allemaal een onderwerp gekozen en we zijn per klas naar de bibliotheek geweest om geschikte boeken te zoeken. Ook van thuis kunnen de kinderen één of meer geschikte boeken, prints van internet, plaatjes (uit tijdschriften/reisgidsen of van internet) etc. meenemen naar school. De informatie moeten ze zelf al hebben doorgelezen. Dunne informatieboekjes zijn voor groep 6 zeer geschikt. Over landen zijn vaak informatiemappen te verkrijgen en bij het reisbureau zijn mooie folders met gekleurde plaatjes te halen. Er mogen teksten van internet gebruikt worden; dit moet dan wel thuis uitgeprint en mee naar school genomen worden. Op school zullen geen plaatjes geprint worden en ook informatie
zoeken op de computer is op school niet mogelijk met zoveel kinderen; dit zal (van tevoren) dus thuis gedaan
moeten worden.Op woensdag 23 maart zal van 12.00 tot 12.30 uur voor alle ouders een tentoonstelling gehouden worden waar alle werkstukken bewonderd kunnen worden.

Wilgenknotten
Dinsdag 15 maart mogen we weer met een groep kinderen, onder begeleiding van de schooltuinen, gaan wilgenknotten in de wijk. Bijna alle kinderen van de bovenbouw wilden heel graag mee. We hebben besloten
dat de kinderen van groep 8 voorrang krijgen omdat het tenslotte hun laatste jaar is. Daarnaast gaan er nog een paar zevende groepers mee(Imre, Lorenzo, Seth en Jaydon).We gaan om 13.00 lopend van school weg en zijn om 15.00 weer terug. Het is handig als de kinderen kleding en schoenen dragen die vuil mogen
worden. Als er ouders zijn die mee willen, welkom, graag even aan de leerkracht doorgeven.​


​de natuur in, project werkstukken, kinderboerderij, en wilgenknotten.​​

Foto's

Video's

Meer informatie