Prisma augustus 2015

  • Gemaakt op: 28-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​Hier is alweer de eerste prisma van het nieuwe schooljaar. We hopen er weer een mooi, leerzaam en inspirerend jaar van te maken. Er staan al veel activiteiten op het programma. U kunt deze terugvinden in de kalender op de site. We zijn nog bezig om de lay-out van dekalender te verbeteren. Controleer de kalender regelmatig op mogelijke wijzigingen.

In alle klassen hebben de kinderen gesproken over wat zij willen leren dit jaar. Deze “leerdoelen” staan op post-its en hangen in of bij de klas. Het is erg leuk om te lezen. Een kleuter die wil leren om zelf zijn jas aan te trekken of hoe je een handstand maakt, letters leren lezen, veters strikken of hoe je een haai moet tekenen. In de middenbouw willen kinderen goed leren werken, een bal ver gooien, de tafel van 13 of hoe je een ruzie goed oplost. In de bovenbouw willen kinderen leren over de wereld, de dieren, landen en geschiedenis.

 
Ook de leerkrachten hebben met elkaar een poster gemaakt over onze eigen doelen dit jaar. Komende week hangen we voor de ouders in de gang ook een poster op. Aan u vragen we niet een leerdoel maar wel “wat u zou kunnen of willen bijdragen aan een goed jaar op de Regenboog”. We zouden het leuk vinden als u volgende week wat wilt bijdragen aan de poster. 

 
In de vakantie heeft het team een studiedag over kosmisch onderwijs en opvoeding gevolgd: Meer informatie kunt u op de site van de Nederlandse Montessorivereniging vinden: http://www.montessori.nl/55/kosmisch-onderwijs.html

 
De basis van KOO is de onderlinge samenhang van de onderwerpen en die worden niet
gevormd door de details als zodanig. Wanneer het kind die relaties tussen de dingen leert
zien en opmerkt ‘’dat niets op zichzelf staat’’ dan zal de interesse gewekt worden, de vitale
kracht die alle moeilijkheden kan overwinnen. Alle zaakvakken komen op een samenhangende
wijze aan de orde.
’’Geef het kind de Wereld’’ noemde Montessori deze aanpak.

We zijn zeer geïnspireerd door deze dag, u zult dat dit jaar terugzien in de klassen!

 
Cultuuronderwijs
Op de Regenboog doen we veel aan cultuuronderwijs. We gaan veel op stap met de kinderen
naar musea en voorstellingen en geven op school lessen. Vanaf dit jaar gaat het cultuuronderwijs er iets anders uit zien. Juf Corita heeft de opleiding tot cultuur coördinator afgerond. Zij heeft een plan geschreven waarin elk jaar een bepaalde discipline centraal komt te staan. Komend jaar zal in het teken staan van “dans”. De projectweek in mei zal dan ook met dans worden gevuld.

 
Verteltassen
Aanstaande dinsdag beginnen onze gezellige bijeenkomsten weer met de verteltaswerkgroep.
Elke dinsdagmiddag van 13.0 tot 15.00 komen we op school bij elkaar. We onderhouden de verteltassen, bedenken nieuwe tassen en hebben het vooral heel gezellig. Wilt u ook een keer komen helpen, leuk! U kunt gewoon op dinsdagmiddag aanschuiven.We zijn voor de tassen altijd op zoek naar mooie stevige stof, bolletjes katoen of wol en knopen/glimsteentjes/ kralen enz. Als u thuis nog materialen overheeft willen wij ze graag van u hebben.

 
De Prisma redactie bestaat uit Rob en ouders. Zij zorgen dat de stukjes op een mooie manier
in de Prisma terecht komen. Jeroen van Emde Boas heeft een aantal jaar in de redactie
gezeten. Hij neemt dit jaar afscheid van de Prisma. We zijn op zoek naar een nieuwe ouder
die het leuk vindt om een aantal keer per jaar een mooie prisma te maken. U kunt zich aanmelden
bij Rob.
Rob en Josien

 
Inhoudsopgave
Bericht uit de Onderbouw
Bericht uit de Midden
 
uw
Bericht uit de Middenbouw
Bericht uit de Bovenbouw
Bericht van de Ouderraad

 
Bericht uit de Onderbouw
Start nieuwe schooljaar
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er op.Het was weer even wennen voor de kinderen:
Afscheid nemen van papa of mama, een nieuw plekje in de klas, soms een nieuwe
juf.Gelukkig hebben de meeste kinderen inmiddels hun plekje gevonden!
In de klas zijn we vooral bezig geweest met de groepsvorming. Spelletjes/liedjes en activiteiten om elkaar beter te leren kennen stonden centraal. We hebben de kinderen ook gevraagd wat zij dit jaar graag willen leren. De reacties waren heel spontaan en vooral leuk.
Deze willen we u niet ontnemen:

 
Sannah: Ik wil leren om een prinses te zijn
Juf: wat heb je daarvoor nodi
 
g?
Sannah: een prins!

 
De andere reacties hangen bij de klasdeuren.

 
Wat staat er op de planning voor de aankomende periode?

 
Thema in de onderbouw
Het thema is ‘Thuis: Ik en mijn familie’.
Als het goed is heeft u inmiddels de brief hierover ontvangen.

 
Letter van de week
Vanaf maandag beginnen we weer met de letter
van de week. De eerste is de letter o.
Het is leuk als de kinderen vanuit huis een voorwerp
meebrengen wat begint met de letter o.

 
Goed gedaan
De eerste les van Goed gedaan hebben gedaan.
Dit zijn lessen voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
De kinderen krijgen een werkblad mee naar huis. Wilt u dit samen met uw kind invullen. In de klas zal er over gesproken geworden.

 
Artis
Op dinsdag 15 september gaan de onderbouw en de peuters naar Artis. Alle kosten
hieraan verbonden zijn voor school. Mocht u wel een Artispas voor uw kind hebben,
dan horen wij dit graag. Meer informatie over dit uitje volgt.
Groeten uit de onderbouw

 

 
Bericht uit de Middenbouw
Beste ouders van de middenbouw.
Wat hebben we met z’n allen al weer veel gedaan! Nog geen twee weken op weg maar er is al van alles gebeurd en geleerd. Onze klassen zijn als eerste natuurlijk uitgebreid met veel 3e groepers. En al die kinderen moeten natuurlijk de eerste tijd erg wennen aan elkaar en aan de nieuwe werkjes die ze gaan en kunnen doen. Maar zo langzamerhand komt er enig systeem in en begrijpen de kinderen weer meer van de bouw.
Alhoewel het soms nog wel wat rumoerig in de klassen is, komt er steeds meer (werk)rust
en wederzijds begrip. Wij zijn als leerkrachten altijd erg trots om te zien hoe onze 4e en 5e
groepers zichzelf redden terwijl wij zo veel tijd besteden aan de 3e groepers.

 
Uitstapjes zijn gepland, de schoolfotograaf heeft zijn foto’s al gemaakt, de eerste leesmoeders
komen al weer langs, de eerste tempotoets voor rekenen is door groep 4 en 5 gemaakt en de eerste knutselwerkjes hangen.

 
Wat mogen u en de kinderen de komende tijd verwachten?
In de week van 31 augustus vinden er dagelijks kennismakingsgesprekken plaats voor de 3e
groep-ouders. Intekenlijsten hangen bij de klassen en veel ouders hebben zich hier al voor
ingeschreven. U heeft via de mail ook een uitgebreide brief ontvangen over deze gesprekken.
Lukt het u niet te komen op de tijdstippen die wij hebben bedacht, dan maken we graag een andere afspraak met u. De vijfde groepers zijn nog niet begonnen met begrijpend lezen aan de hand van digibordlessen van Nieuwsbegrip omdat er in de rest van het land nog vakantie is. Maar u kunt deze website wel zelf eens bekijken. In de groep verzamelen wij de kinderen om ze, aan de hand van een actuele tekst, lees/begrijpinstructie te geven hoe een tekst te doorgronden.
Aan de hand van strategieën en vragen, gaan de leerlingen een tekst beter begrijpen en dat
is een belangrijke vaardigheid om te leren. In de klas zullen we eerst oefenen met de teksten
van groep 4 en vanaf januari stappen we dan over naar de teksten van groep 5. Het onderwerp van de tekst is door de hele school hetzelfde,; het niveau is uiteraard anders.
Een aantal kinderen van de 3e en 4e groep gaat bovendien ook nog dagelijks (behalve woensdag) naar de schakelklas. Deze kinderen werken daar met juf Joke of Yvonne aan versterking van hun woordenschat. Voor de betrokken ouders worden er informatieochtenden georganiseerd. De betrokken ouders hebben daar een brief met antwoordstrookje voor ontvangen. Levert u dat nog even in bij de juf van uw kind? Kinderen
van de schakelklas mogen ook steeds een verteltas mee naar huis. Volgens een schema mogen de andere kinderen van groep 3 en 4 ook een verteltas mee naar huis. Daarvan krijgt u altijd bericht en het hangt bij de klassen aan de deur in onze kalender. Maar er zit nog veel meer in de planning en een aantal zaken mag nog wel eens extra onder de aandacht.

 
Binnen onze school willen wij vanzelfsprekend gezond eten en drinken stimuleren. De kinderen krijgen 2 x per week gym van een vakleerkracht, ze spelen 2 en soms wel 3x per dag buiten en ook binnen de lessen hebben we het over gezond zijn en blijven. Daar horen de pauzehapjes dan ook bij. In de middenbouw hebben we daarom het beleid dat de kinderen voor hun pauzehapje een zelfgevuld beker of flesje met water, thee, melkprodukt of eventueel siroop voor het drinken (dus geen pakjes) en een stuk fruit, cracker of boterham meenemen voor het eten. Dat scheelt op velerlei vlak: voor de tanden en lichaampjes van de kinderen, voor uw portemonnee en voor het milieu. Met een aantal ouders was dit nog niet helemaal goed gecommuniceerd,
en als dat zo is, alsnog onze excuses hiervoor. Maar vanaf september willen wij echt vasthouden aan deze
regel. De kinderen mogen altijd water drinken in de klas, ook tussendoor, en tijdens de overblijf kunnen zij ook ietsanders drinken dan bij het pauzehapje. 

 
Een groot aantal ouders heeft nog niet het zgn. noodformulier met de juiste telefoonnummers
ingeleverd. Wij willen die graag hebben om u snel te kunnen bereiken als dat nodig is. Als u het formulier kwijt bent, dan kunt u een nieuw exemplaar halen bij Petra van Schoor.
Wilt u, behalve deelname aan uitstapjes, nog een meer structurelere bijdrage aan het
leren op school doen, dan kunnen wij altijd leesouders gebruiken. Een uurtje per week of twee weken, op een door uzelf gekozen tijdstip, lezen met kinderen is essentieel voor hen om zgn. leeskilometers te maken. En gezellig en goed om de kinderen van ook uw klas te leren kennen.

 
Broertjes en zusje geboren in de vakantie bij Xavier, Dyshairo (2.1) en Tyshairo (2.3). Gefeliciteerd papa’s en mama’s. ​

 
Verder kunnen wij ook altijd ouders gebruiken die, op structurele basis, een ochtend of
middag bibliotheekdienst willen draaien. Op onze school mogen de kinderen veel lezen
en onze bibliotheek met leesboeken, informatieboeken en strips speelt daar een grote
rol in. Maar de bieb ‘draait’ op ouders. Lijkt het u leuk om hier aan mee te doen, dan
kunt u zich melden bij Corita Homma, leerkracht groep 2.3 of Saskia van Dijk, moeder van
Sanne groep 3.3 en vaak binnen school te vinden. Ook zijn er altijd ouders welkom bij het maken van de verteltassen.Elke dinsdagmiddag, van 13.00 tot 15.00 uur, werkt een groep ouders onder (be)leiding van Josien Branbergen aan het vele, leuke werk dat het maken van de tassen allemaalmet zich mee brengt. Iedere ouder is daar welkom.We hopen dat we u weer enigszins op de hoogte hebben gebracht van vooral het wel van
de middenbouw. Tot de volgende berichten en tot ziens in de klas.
Namens de middenbouwleerkrachten,
Corita Homma, juf 2.3

 
Bericht uit de bovenbouw
Start nieuw schooljaar
We hebben nu ruim een week in het nieuwe schooljaar achter de rug en alles begint weer een beetje gewoon te worden. Na een dag of wat zijn we rustig begonnen met werken. De kinderen krijgen weer taken op en er worden bord- en klassikale lessen gegeven. Hoewel het jammer is dat het fijne vakantiegevoel snel wegebt, is het ook wel prettig om weer aan het werk te zijn en ik denk dat dit voor de kinderen ook geldt. Het leukst is natuurlijk om iedereen weer te zien na zo'n lange tijd!

 
Kennismaken
Omdat iedere groep weer anders is dan vorig jaar, besteden we de eerste periode veel tijd aan elkaar leren kennen en het zorgen voor een goede sfeer in de klas. We zien en weten als Bovenbouwleerkrachten dat de overgang voor de kinderen in groep 6 altijd groot is; je bent ineens weer de jongste in de groep, moet wennen aan de grotere kinderen en aaneen andere leerkracht. We praten daarom veel en doen veel spelletjes om elkaar te leren kennen. Naast de spelletjes worden er in deze periode ook in iedere klas afspraken gemaakt overgewenst én ongewenst gedrag. Daarbij gebruiken we veel verschillende oefeningen en werkvormen; o.a. uit de methode Goed Gedaan. Dit kunnen toneelstukjes zijn, werkbladen of spelletjes. In de ouderbrief die u via de mail ontvangt, kunt u lezen welk thema behandeld wordt en er staan vaak tips in om thuis te oefenen met vaardigheden van die les.

 
Topografie
Alle kinderen hebben inmiddels een werkboekje gekregen met gekleurde kaarten. Deze
kaarten vullen ze op school, met behulp van een atlas, in en beantwoorden een aantal vragen.
Groep 6 behandelt Nederland, groep 7 Europa en groep 8 de wereld. Nadat de kaart
gemaakt is, moet het kind deze zelf nakijken met ons nakijkboekje. Vervolgens kan het
werkboekje mee naar huis om thuis de plaatsen, rivieren etc. te leren. Er is nl. iedere maand een topo-overhoring. De eerste zal op 15 september zijn; de overige data zijn ook al bekend en staan in de kalender. Om goed te kunnen leren voor de overhoring is voor ieder kind een mapje met blanco kaarten gemaakt. De blanco kaarten kunnenthuis eventueel gekopieerd worden om in te vullen en hoeven ook niet mee terug naar
school. Het werkboekje wel; de volgende kaart wordt weer op school gemaakt. Zowel het werkboekje als het mapje met de blanco kaarten zijn voor het hele schooljaar. Wees er zuinig op want het kost geld om een nieuw exemplaar te krijgen.

 
Kennismakingsgesprekken
Voor de ouders van groep 6 zijn er half september gesprekken gepland.
U kunt zich inschrijven bij de deur van iedere klas.
Belangrijke data
Deze vindt u op de site van de Regenboog en op de laatste pagina van deze Prisma.
Groeten van de bovenbouw juffen.

 
Bericht van de ouderraad
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de Ouderraad heeft al weer vergaderd. We hebben er zin in! Belangrijkste punt is dat we de schoolbibliotheek weer nieuw leven in gaan blazen. We vinden het belangrijk dat de kinderen elke dag in de schoolbibliotheek terecht kunnen. We zullen daarvoor dan ook actief ouders gaan werven. Heeft u een uurtje per week of misschien een uurtje in de maand tijd? De schoolbibliotheek
kan uw hulp goed gebruiken! U kunt zich melden bij Saskia of een mail sturen naar mailouderraad@gmail.com
In de komende periode ontvangt u een mail van de Ouderraad over andere activiteiten waarbij de Regenboog uw hulp goed kan gebruiken. U bent welkom om aan te schuiven bij het maken van de verteltassen, maar als u leeshulp wilt worden, luizenouder of liever zo nu en dan wilt helpen om het schoolplein te vegen of een klas wilt versieren… U bent van harte welkom. Voor informatie kunt u ons altijd aanspreken of
een mailtje sturen naar mailouderraad@gmail.com

 
Veranderingen binnen de Ouderraad
De Ouderraad krijgt er dit jaar waarschijnlijk een nieuw lid bij: Silvia Gabrini, moeder van Emilio (klas van juf Yersica) vergadert mee en besluit voor de kerstvakantie of ze toe wil treden tot de Ouderraad. Stephanie Bouman neemt het voorzitterschap over van Ellen Jansen. Ellen is verkozen tot MR lid en zal in de komende twee jaar, u als ouder/verzorger, vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad van de Regenboog.

 
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Regenboog
Stephanie, May, Lisa, Selma, Diana, Saskia, Silvia en Ellen
mailouderraad@gmail.com​Cultuuronderwijs, verteltassen en ouderraad.​

Foto's

Video's

Meer informatie