Nieuwsbrief 1

  • Gemaakt op: 14-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rob Schimmel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders, 
Vanaf dit jaar zullen we informatie op een wat andere manier met u delen. U was gewend om elke maand een Prisma te ontvangen en regelmatig mail tussendoor. Dit jaar zal de Prisma alleen nog verschijnen voor elke vakantie. Leerkrachten en kinderen zullen hierin schrijven wat er de afgelopen weken allemaal is beleefd. Natuurlijk komen er ook foto's in. 
Hiernaast zullen we elke twee weken op de donderdag een korte, zakelijke nieuwsbrief naar u versturen. Overige mail proberen we hiermee zoveel mogelijk te beperken. Dit is het eerste nummer van de "nieuwsbrief nieuwe stijl". 


Gezonde voeding en traktatie 
Vorig jaar zijn we gestart met ons gezonde voeding beleid. Na een periode wennen, zagen we dat het voor kinderen en ouders heel gewoon werd. We willen u allemaal bedanken voor het meewerken aan onze gezonde school. Komend jaar willen we dit dan ook zeker voortzetten! U kunt het beleid nalezen op onze website: https://www.askoscholen.nl/scholen/deregenboog/Praktisch/Paginas/Gezond-eten.aspx 
Nog even wat punten van aandacht: 
* Traktaties die niet voldoen aan onze gezonde voeding laten we niet uitdelen in de klas maar geven we aan de kinderen mee naar huis. Zo kunt u zelf thuis beslissen of uw kind de traktatie mag op eten of niet. De ouders van de jarige wordt gevraagd om volgend jaar wel een gezonde traktatie te bedenken. 
* Juffen en meesters eten ook graag gezond! Wij vinden het dan ook leuk om dezelfde traktatie als de kinderen te krijgen. Voor ons hoeft u niet iets aparts te bedenken. 
* Bij het pauzehapje hebben de kinderen een beker mee. Bij de lunch zien we toch nog pakjes drinken. We proberen de hoeveelheid afval te beperken. Zou u ook voor de lunch een beker of flesje willen meegeven? 


Verteltas werkgroep 
We zijn weer begonnen met de verteltaswerkgroep! Elke dinsdag komen we samen in de teamkamer van 8.30 uur tot 10.30 uur. We onderhouden de bestaande tassen en bedenken en maken samen nieuwe. Het zijn gezellige ochtenden waarin we ook veel met elkaar kunnen bespreken. U bent altijd welkom om te komen helpen, ook als u maar af en toe kunt komen of maar een uurtje op een ochtend. 


Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 september komt de schoolfotograaf onder schooltijd op school. Hij zal individuele- en groepsfoto's maken. Ook kunnen er broertjes/ zusjes foto's worden gemaakt. 


5 oktober 
Zoals het er nu naar uitziet zal er op 5 oktober een volgende actiedag in het basisonderwijs worden gehouden. Er is nog veel onduidelijkheid maar het zou kunnen dat het team de Regenboog ook meedoet aan deze staking. In dat geval is er dus geen school voor de kinderen. We houden u op de hoogte. Meer informatie over de actie vindt u op  https://www.pofront.nl/ 


OR leden gezocht! 
We zijn heel blij dat we een zeer betrokken, actieve en gezellige ouderraad hebben. Zij leveren een grote bijdrage aan de Regenboog. De OR is op zoek naar nieuwe leden! De OR komt elke 6 weken samen op dinsdagochtend om te vergaderen en organiseren/ assisteren bij evenementen van de Regenboog. Zou u het leuk vinden om mee te denken en te helpen? Graag! 
U kunt natuurlijk ook een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor u is. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u terecht bij leden van de ouderraad of bij Josien Branbergen. Leden van de OR: 
Stephanie Bouwman (Sharnay, groep 4) 
Lisa Serrano Martins Feliciano (Megan, groep 6) 
May Rozeboom (Dylan, groep 2, Jayden groep 6) 
Mariska Leijnse (Kylie, groep 3) 
Marvin Milan (Ezechiël, groep 5, Iseah, groep 3) 


Davinci 
Dit jaar zijn we met veel enthousiasme begonnen met Davinci, een methode voor kosmisch onderwijs. We hebben ons het afgelopen jaar zeer zorgvuldig voorbereid op deze methode waarin aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en burgerschapsvorming in samenhang met elkaar worden aangeboden. Deze methode vormt een groot deel van ons onderwijsprogramma.   In de onderbouw wordt gestart met het thema “herfst”, in de middenbouw met “wie ben ik?” en de bovenbouw gaat bezig met de “Egyptenaren”.  

Op maandag 25 september organiseren we een ouderavond waarin we u graag willen vertellen over deze methode. We hopen u allemaal te zien. U kunt vast informatie over deze methode lezen op: 
http://www.kosmisch-onderwijs.nl/ 


Herfstwandeling OB 
Let op, wijziging in de kalender voor de herfstwandeling van de onderbouw! 
groep 1.2 op dinsdag 10 oktober 
groep 1.1 en 1.3 op donderdag 12 oktober 
Binnenkort zal er bij elke klas een intekenlijst hangen voor ouderhulp. 


Gymschoentjes mee Onderbouw 
Wilt u weer goed passende gymschoentjes mee naar school nemen? De gympjes worden op school in een bak bewaard, het is handig als de naam van uw kind in de schoentjes staat. 
 


Foto's

Video's

Meer informatie