Ons onderwijs

Algemeen

Alle kinderen in Nederland gaan naar een basisschool. Deze periode van 4 tot 12 jaar is een belangrijke periode voor uw zoon/dochter. Kinderen willen leren en willen ook graag worden uitgedaagd. Aan ons de taak om aan deze wens tegemoet te komen en alle leerlingen kans te geven zich op een breed terrein te kunnen ontwikkelen. Op de Botteloef kan dat allemaal. Wij geloven in ideeën, in inspiratie en in kinderen. Ook in die van u!

De voorschool
Wanneer een kind groter wordt, groeit ook de wereld om hem heen. Uw zoontje of dochtertje krijgt steeds meer behoefte om verder te kijken dan de eigen vertrouwde omgeving en op avontuur te gaan. Dat is een goede ontwikkeling waarvan uw kind alleen maar kan leren. De voorschool is een uitstekende plek voor kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken. Uw kind zet hier belangrijke stappen in zijn ontwikkeling maar de voorschool biedt meer: uw kind leert er met leeftijdgenootjes spelen en met andere volwassenen om te gaan. Dat kan goed van pas komen als het straks naar de basisschool gaat.

Wat doet uw kind op de voorschool ?
Als u kind op school komt is er allereerst gelegenheid voor vrij spelen. De kinderen kunnen aan de slag met allerlei materiaal waarmee ze hun creativiteit kunnen uitleven. Daarnaast wordt er gewerkt met het Voorschoolprogramma PUK en KO. Met dit programma wordt de taalontwikkeling gestimuleerd waarbij ook aandacht is voor de sociaal-communicatieve vaardigheden.

Inschrijven en Informatie
De voorschool is voor kinderen van 2 1/2 – 4 jaar. Zodra uw kind één jaar is, kunt u het inschrijven. Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met de school. Wij hopen u en uw kind spoedig te kunnen verwelkomen op onze voorschool !

De basisschool

Groep 1/2

In de groepen 1-2, de kleutergroepen, zitten vier-, vijf- en zesjarigen bij elkaar in de groep . We noemen dat een heterogene groep. In kleutergroepen met verschillende leeftijden worden nieuwe kinderen opgevangen in een bestaande groep. De ‘goede gewoontes’ van de groep zijn duidelijk en worden door de nieuwkomer als vanzelfsprekend opgepakt. Het nieuwe kind leert van de andere kinderen de gang van zaken in de school kennen. Kinderen van verschillende leeftijden horen veel van elkaar over allerlei onderwerpen en doen hun ervaringen op. Naast o.a. het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de zorg voor geborgenheid en veiligheid geven de leerkrachten de kleuters een specifiek aanbod voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Aan het eind van de kleuterperiode worden de oudsten uit alle kleutergroepen verdeeld over de nieuwe groepen 3.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden kinderen naar leeftijd ingedeeld. Er wordt aandacht besteed aan verschillende vak- en vormingsgebieden. Aangezien kinderen verschillende ontwikkelingsniveaus hebben, proberen we het onderwijsaanbod, indien mogelijk, af te stemmen op individuele behoeftes van leerlingen. Hiervoor worden regelmatig momenten ingebouwd waarbij leerlingen zelfstandig werken. Dit biedt een leerkracht de mogelijkheid een bepaald probleem individueel of in een groepje te herhalen.

Voor de gehele basisschool geldt dat de groepsindeling door de school wordt gemaakt. Wanneer ouders op grond van goede argumenten een andere plaatsing voorstellen, wordt dat vanzelfsprekend in overweging genomen. De directie beslist uiteindelijk over de plaatsing!​