Ons onderwijs

Jaarklassensysteem
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Dat betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof voor dat leerjaar verwerken. Binnen de vakken wordt er gewerkt in verschillende niveaus om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.

Onderwijsresultaten
Hoge onderwijsopbrengsten vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op het landelijk gemiddelde liggen. Om dit te bereiken bieden wij onderwijs op maat.

Engels
Op De Botteloef wordt van groep 1 t/m 8 Engels gegeven middels de methode Groove.me. Deze methode heeft popmuziek als basis van alle lessen. Muziek geeft de kinderen zelfvertrouwen en het enthousiasmeert. De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. Middels deze methode wordt er gedifferentieerd om aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

Zelfstandig werken
Met ons onderwijs leren wij kinderen een zekere mate van zelfstandigheid aan. Door kinderen zelfstandig te leren werken leveren we een bijdrage aan de karaktervorming van leerlingen en aan de ontwikkeling van een goede leerhouding.

Kinderen kunnen zelfstandig werken als zij in staat zijn een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht te werken. Tijdens zelfstandig werken leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals het oplossen van problemen, het omgaan met uitgestelde aandacht en rekening houden met elkaar. Tijdens deze momenten wordt het werk van de kinderen afgestemd op hun werktempo en niveau. De leerkracht heeft tijdens deze werkmomenten bovendien de mogelijkheid om groepjes leerlingen of individuele leerlingen te begeleiden en extra hulp te bieden. In alle groepen wordt er zelfstandig gewerkt met behulp van dag- en weektaken.