Kwaliteitszorg

Het kwaliteit(zorg)beleid kan gezien worden als een "handelingsplan" voor de gehele schoolorganisatie. De zorg maakt daar deel van uit. Kwaliteitsbeleid is al datgene wat de school doet om de afgesproken kwaliteit ook te leveren. Onze kwaliteitszorg richt zich vooral op:

Het verzamelen van informatie over de kwaliteit, zoals:

  • Het opsporen van sterke en zwakke plekken in het functioneren van de school
  • Het volgen van ontwikkelingen die van buiten op de school afkomen
  • Het registreren van de effecten van het schoolbeleid
  • Het verbeteren van de zwakke plekken in de schoolorganisatie.

Hiertoe behoort tevens het formuleren van doelen en het vertalen van deze doelen in bijpassende methoden en instrumenten. ​Het regelmatig evalueren en bewaken dat de gewenste verbeteringen ook worden gerealiseerd en een blijvende plek verwerven in de schoolpraktijk.

Voor continue kwaliteitsverbetering wordt er gebruik gemaakt van de PlanDoCheckAct-cyclus (PDCA- cyclus). Op deze manier worden er verbeterpunten geformuleerd en wordt gepland hoe deze worden aangepakt. Dit wordt in het schoolplan opgeschreven. Vervolgens wordt dit plan uitgevoerd, gecontroleerd en bijgesteld waar nodig. Dit controleren gebeurt onder andere door klassenbezoeken door directie en interne begeleiding.