Nieuwsbrief september 2014

 • Gemaakt op: 10-9-2014 13:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Botteloef
 • |
 • Fotograaf: De Botteloef

SEPTEMBER 2014 

 • NIEUW SCHOOLJAAR 
 • EINDE VERBOUWING 
 • SCHOOLTIJDEN 
 • INTERNE BEGELEIDERS 
 • STUDIEDAG 
 • SCHAKELKLAS 
 • CREATIEVE MIDDAG 
 • SCHOOLMAAT-SCHAPPELIJKWERK 
 • FOTO’S EN VIDEO 
 • LEERZAME WEBSITES 
 • HOOFDLUIS 
 • SCHOOLMELK 
 • AANDACHTS-FUNCTIONARIS 
 • PEUTERNIEUWS 
 • AGENDA

NIEUW SCHOOLJAAR
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De meeste kinderen hebben dit jaar een nieuwe leerkracht dus dat is even wennen, maar ook erg leuk! Er staan veel leuke dingen in de jaarplanner dus het belooft een goed jaar te worden. Wij wensen iedereen een goed, leerzaam en gezellig schooljaar toe!

EINDE VERBOUWING
Na een verbouwing van bijna 8 maanden zijn we inmiddels in de laatste fase aangeland. Vrijdag 5 September is de verbouwing officieel klaar. Vanaf deze datum zal de verhuizing van het materiaal uit de noodlokalen naar de nieuwe verdieping gaan plaatsvinden. Woensdag 10 september wordt het nieuwe meubilair voor de groepen 6, 7 en 8 geleverd en zullen de eerste spullen verhuisd worden. Op donderdag 11 september brengen de leerlingen eigen materiaal en boeken over naar hun nieuw ingerichte groep. Op vrijdag 12 september wordt al het oude materiaal, net als bij de groepen in het hoofdgebouw, opgehaald en verzonden naar Afrika om scholen daar van beter meubilair te voorzien. Verder worden deze dag alle spullen overgebracht naar de nieuwbouw. Aangezien de noodlokalen vanaf maandag 15 september zullen worden afgebroken en de tijd erg kort is, hebben wij besloten om de leerlingen van de groepen 6/7 en 8 op vrijdag 12 september vrij te geven. Maandag 15 September zullen alle leerlingen dan les krijgen in hetzelfde gebouw. Wij zijn daar heel blij mee en hopelijk denken u en de leerlingen daar net zo over. Nadat de lokalen zijn afgebroken (start 15 September !!!), worden beide schoolpleinen geheel vernieuwd. Daarna is alles klaar en zal besloten worden wanneer de wanneer de officiële opening zal gaan plaatsvinden.

Wij willen hierbij alle ouders en leerlingen bedanken voor uw begrip bij de gehele verbouwing tijdens de afgelopen 8 maanden !!!

SCHOOLTIJDEN

 •  Maandag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Dinsdag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Woensdag: 08.30–12.15
 • Donderdag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Vrijdag: 08.30–12.00 13.00-15.00

Om 08.20 en om 11.50 uur gaat de buitendeur open zodat de kinderen naar binnen kunnen. De les start om 08.30 uur en ’s middags om 13.00 uur.

Te laat komen
Het is belangrijk voor leerkrachten en leerlingen dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Helaas komt het regelmatig voor dat de les onderbroken wordt door te laat binnenkomende leerlingen. Wij willen u verzoeken ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd in de klas aanwezig is. Dit geldt uiteraard ook voor de kleuters.

Ziek
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan wordt u verzocht dit telefonisch voor kwart voor 9 aan school door te geven. Het is dus niet de bedoeling dat de school u belt. Heeft u een nieuw telefoonnummer wilt u deze dan doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter of eventueel aan juf Carla van de administratie? Wanneer wij niets gehoord hebben en uw zoon of dochter is niet aanwezig zijn wij genoodzaakt om contact met u op te nemen. Alvast bedankt.

INTERNE BEGELEIDERS
Op iedere basisschool werken één of meerdere Intern begeleiders (IB-ers) dus ook op de Botteloef. Wat is hun taak? De intern begeleiders hebben te maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Zij ondersteunen en begeleiden collega’s. Zij overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid. De interne begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij (het verbeteren van) het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsproblemen. Ouders kunnen bij de Intern begeleider terecht als er vragen zijn over extra hulpmogelijkheden voor hun kind of het aanvragen van een rugzak. De interne begeleiders onderzoeken wat de mogelijkheden van onze school zijn om optimale resultaten te behalen met uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met onderstaande intern begeleiders.

IB indeling 2014-2015

 • Groepen 1/2 ,3: juf Barbara (VVE, kleutergroepen en groep 3) Werkdagen: di/vrij
 • Groep 4,5,6,7B: juf Noortje Werkdagen: ma/di/woe
 • Groep 7A, 8: juf Natascha Boelens Werkdagen: ma/di/do

Video interactie begeleiding
Op onze school worden regelmatig video opnames gemaakt om de leerkrachten te ondersteunen in hun manier van lesgeven en om in beeld te brengen hoe een klas functioneert. De opnames worden alleen intern gebruikt om onze aanpak te verbeteren. Indien u absoluut bezwaar heeft dat uw kind wordt gefilmd kunt u dat bij de directie aangeven.

Overleggen
Op onze school vinden veel overleggen en vergaderingen plaats. Een belangrijk overleg is de groepsbespreking die gehouden wordt met de Intern begeleider en de leerkracht. De resultaten van de groep worden besproken en er wordt gekeken hoe we de beste resultaten kunnen verkrijgen. Daarnaast is er de leerlingbespreking. Leerlingen hebben vaak een verschillende aanpak nodig om tot goede resultaten te komen. Soms meer uitdaging of juist iets minder. Er wordt dan een plan gemaakt samen met de IB-er hoe een leerling verder kan groeien. Vervolgens wordt dit met de ouders besproken. Soms is het nodig om dit ook te bespreken met niet alleen de ouders maar ook met bijvoorbeeld een arts (GGD), logopedist, pedagoog, psycholoog of maatschappelijk werker(Doras). Dit overleg heet het Zorgbreedte Overleg (ZBO). Het kan dus met toestemming van de ouders ook voorgelegd worden aan dit ZBO team welke elke zes weken bijeenkomt.

STUDIEDAG
Jaarlijks vinden er bij ons op school studiedagen plaats voor alle leerkrachten. Tijdens deze studiedagen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Onze eerste studiedag zal in het teken staan van ouderbetrokkenheid. Meer informatie hierover is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Aangezien uw hulp en mening over dit onderwerp zeer belangrijk is, vragen wij u deze informatie goed door te nemen. De eerste bijlage betreft de uitnodiging van Judith Maas van het CPS. Zij begeleidt ons en organiseert de ” inloopochtend ” op dinsdag 16 september. De tweede bijlage betreft informatie over een digitale vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.

Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij.
Studiedagen 2014-2015:
1. Vrijdag: 10-10 -2014
2. Woensdag: 28-02-2015
3. Maandag: 09-03-2015

SCHAKELKLAS
De Botteloef heeft een schakelklas. In deze klas is het mogelijk is kinderen extra te begeleiden/ ondersteunen bij het taalonderwijs. Het gaat dan met name om de vakgebieden begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 die hiervoor in aanmerking komen, worden volgens een vast te stellen rooster extra begeleid. De lesdagen zijn dinsdagen dondermiddag en de woensdagochtend. Bernadette Settels is verantwoordelijk voor de schakelklas en zal de lessen voor haar rekening nemen. Ouders van wie de kinderen mogen deelnemen aan de schakelklas zijn benaderd.

CREATIEVE MIDDAG
In september starten wij weer met de creatieve middagen.
Ronde 1 

 • 19 september 
 • 26 september 
 • 03 oktober

Tijdens de creatieve middagen voert iedere leerkracht of hulpouder een creatieve activiteit uit voor drie opeenvolgende vrijdag middagen. Wilt u helpen bij de creatieve middagen of zelf een activiteit begeleiden? U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw zoon /dochter. Alvast bedankt!

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Beste ouders en verzorgers, Mijn naam is Lonneke Houppermans Met veel plezier werk ik als schoolmaatschappelijk werker op de Botteloef.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Als schoolmaatschappelijk werker lever ik een bijdrage aan de leerlingenzorg. Dit doe ik door ouders en/of verzorgers en de medewerkers van de school te ondersteunen bij problemen die te maken hebben met de kinderen.

Met welke vragen kunt u bij mij terecht?
U kunt bij mij terecht met al uw vragen en problemen over welzijn, zorg en financiën. Mocht u in sommige gevallen specialistische hulp nodig hebben, dan kan ik u ook helpen deze te vinden. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik er vooral om ouders en/of verzorgers te ondersteunen bij problemen rondom hun kinderen. Het kan gaan om: 

 • Problemen in de opvoeding: u kind wil niet slapen, luistert niet goed of is angstig. Wij helpen via advies of ondersteuning volgens de Triple P methode. 
 • Uw kind gedraagt zich anders en u maakt zich zorgen. Uw kind is bijvoorbeeld ineens heel stil, heel druk, wil niet meer naar school of heeft veel last van buikpijn. 
 • Problemen die u zelf ervaart die invloed hebben op uw kinderen, bijvoorbeeld relatieproblemen, spanningen, moeheid of problemen met school. Een kort gesprek kan voldoende zijn om u weer op weg te helpen. Indien nodig plannen we meer gesprekken. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken.

Zijn de gesprekken vertrouwelijk?
Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik zal wel aan de school doorgeven dat u bent langsgekomen. Maar alleen met uw toestemming wordt er verteld waarover het gesprek ging.
Hoe maakt u een afspraak?

 • Via Doras, telefoon: 020 - 435 45 55 of 06 - 57873761. Als u mij niet kan bereiken laat dan uw naam en telefoonnummer achter. Dan bel ik u terug. 
 • Via de interne begeleider of leerkracht.


FOTO’S EN VIDEO

Er worden regelmatig foto’s gemaakt om op de website te plaatsen zodat ouders kunnen zien welke activiteiten wij ondernemen. Daarnaast worden er zo nu en dan video-opnames gemaakt om te gebruiken voor het Botteloef weekjournaal. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s of videopnames van uw kind/kinderen dan kunt u dat aangeven bij de directie.

LEERZAME WEBSITES
Wist u al dat er op onze schoolwebsite leerzame sites zijn te vinden? Zie www.botteloef.nl en daarna klikt u op links. Het is ook mogelijk om tegen een vergoeding lid te worden van Squla; een online oefenprogramma. Meer informatie hierover is te vinden op de website.

HOOFDLUIS
Elke tweede woensdag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis en neten. Dit doen wij om eventuele verdere uitbreiding te voorkomen. Wanneer een van de kinderen neten heeft wordt u daarvan op de hoogte gebracht zodat u uw kind zo snel mogelijk kunt behandelen. Wanneer uw kind hoofdluis heeft wordt u opgebeld en dient u uw kind direct op te halen en te behandelen tegen luizen. Pas na behandeling mag uw kind weer naar school komen. Dit lijkt een strenge regel maar is absoluut noodzakelijk omdat hoofdluis zich zeer snel verspreid. Bij hoofdluis in de klas worden de andere ouders per brief ingelicht zodat u thuis extra kunt controleren en eventueel producten kunt gebruiken om hoofdluis te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld kijken op de website van Prioderm voor meer informatie. www.prioderm.nl

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Kinderen of ouders schamen zich er soms voor en durven het aan niemand te vertellen. Dat is jammer want het wordt dan veel te laat ontdekt, waardoor andere kinderen ook hoofdluis kunnen krijgen. Mocht u zelf hoofdluis ontdekken bij uw kind, dan vragen wij u om dit direct te melden bij de leerkracht zodat ouders en de luizenouders extra kunnen controleren.

SCHOOLMELK
Om te groeien en te leren, heeft uw kind de juiste voedingstoffen nodig. Ook op school, waar er veel van ze gevraagd wordt. In melk zitten veel voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld eiwit en Calcium. Het is mogelijk om lid te worden van Campina schoolmelk. De kinderen krijgen dan dagelijks vers gekoeld drinken op school.
Hoe werkt Campina op School? U kiest voor uw kind een product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina. De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in de koelkast gezet. Uw kind krijgt zo gekoelde verse zuivel. Het zuivelassortiment van Campina op School bestaat uit twee zuivelproducten: halfvolle melk of Optimel drink framboos.
Wat zijn de kosten?
De EU verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2014/2015 daarom slechts € 1.90 per week en Optimel slechts € 1.95 per week. Aanmelden kan via www.campinaopschool.nl

AANDACHTS-FUNCTIONARIS
Kindermishandeling en huiselijk geweld op de Botteloef, hoe handelen wij? Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Onderwijsinstellingen dus ook de Botteloef moeten volgens deze meldcode te werk gaan en een aandachts-functionaris aanstellen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe de school moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachts-functionaris op de Botteloef is Noortje Laarman (Intern Begeleider) Zij ondersteunt het onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel, de ouders en de kinderen bij het maken van de stappen die noodzakelijk zijn om hulp te vragen of te krijgen.

Interne contactpersoon
Naast de aandachts- functionaris heeft de Botteloef ook een interne contactpersoon. Een interne contactpersoon is het aanspreekpunt voor kinderen en ouders in het geval zij niet naar de groepsleerkracht willen of durven. Dit zou kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, niet gehoord voelen, agressie, geweld, seksuele intimidatie etc. De interne contactpersoon zal samen met het kind en/of de ouder zoeken naar een passende oplossing. Dit gesprek vindt in vertrouwen plaats. De interne contactpersoon bij ons op school was juf Maud Rietjens, Komend schooljaar draagt zij haar taak over aan Alexandra Trompen (leerkracht groep 8B) en Anita Baart (leerkracht groep 5A). Met vragen kunnen u en de kinderen bij hen terecht.

PEUTERNIEUWS
wist u dat..........?

 • de openingstijden van de vve groepen ’s ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur is. 's middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.
 • het de bedoeling is om uw peuter op tijd te halen, anders staan wij te lang in de regen,
 • op 15 september het nieuwe thema begint en dat heet "regen",
 • u daar nog een puk nieuwsbrief voor krijgt.
 • u als u de peuter voor 8.45 uur komt brengen, u dan tot 9.00 uur kan blijven spelen.
 • het fijn is om uw peuter structuur te bieden, dat betekent dat u de peuter elke keer als hij/zij mag komen, ook komt brengen.
 • de Kinderboekenweek op 1 oktober begint en duurt tot 12 oktober, en het thema feest is.
 • wij dinsdag 7 oktober 's middags gesloten zijn, omdat wij naar een cursus moeten.
 • er op 10 oktober een studiedag is samen met de basisschool,
 • het die dag om de ouderbetrokkenheid gaat.
 • de ouders van de peuters dan ook uitgenodigd worden.
 • de herfst vakantie begint op maandag 13 oktober en eindigt op zondag 26 oktober.
 • wij u een fijne vakantie wensen. de peuterleidsters

VAKANTIES EN ROOSTERVRIJE DAGEN

 • Herfstvakantie: 13-10- ‘14 t/m 17-10-‘14
 • Roostervrij: 20-10-’14 t/m 24-10-‘14
 • Kerstvakantie: 22-12- ’14t/m 02-01-‘15
 • Voorjaarsvakantie: 23-02-’15 t/m 27-02-‘15
 • Roostervrij: 02-03-’15 t/m 06-03-’15
 • Goede vrijdag/Pasen: 03-04-’15 t/m 06-04-‘15
 • Koningsdag: 27-04-‘15
 • Meivakantie: 04-05-’15 t/m 08-05-‘15
 • Roostervrij: 11-05-’15 t/m 13-05-‘15
 • Hemelvaart: 14-05-’15 + 15-05-‘15
 • Pinksteren: 25-05-‘15
 • Laatste vrijdag middag vrij, dus vanaf 12.00 uur: 03-07-’15 Let op! Wanneer er calamiteiten hebben plaats gevonden (brand, wateroverlast enz.) dan zullen wij deze uren voor de inspectie moeten inhalen!
 • Zomervakantie: 06-07-’15 t/m 14-08-’15
 • Leerlingen vrij: Vrijdag: ~10-10-‘14
  Studiedagen voor de leerkrachten (3x): Ouderbetrokkenheid Woensdag ~28-01-‘15 Maandag: ~09-03-’13

AGENDA

 • Groep 8 op kamp: 17 t/m 19 september 
 • Kinderboekenweek: vanaf 1 oktober 
 • Studiedag voor de leerkrachten: 10 oktober. Alle kinderen zijn dan vrij
 • Creamiddag 1e ronde: 19 oktober 
 • Herfstvakantie: 20 oktober t/m 4 november


De directie,
Eddy Nan
(aanwezig dinsdag t/m vrijdag)
Natascha Boelens
(afwezig; met zwangerschapsverlof)


Nieuwe schooljaar, einde verbouwing, schooltijden, interne begeleiders, studiedag, schakelklas, creatieve middag.

Foto's

Video's

Meer informatie