Nieuwsbrief maart 2015

 • Gemaakt op: 2-3-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Botteloef
 • |
 • Fotograaf: De Botteloef

MAART 2015 

 • OUDERBETROKKENHEID 
 • OUDERBIJDRAGE 
 • VERVANGING GROEP 1/2 B 
 • ENQUETE TEVREDENHEID 
 • SCHOOLFOTOGRAAF 
 • KLEDING-INZAMELING 
 • LESKIST DIALOOG 
 • PEUTERNIEUWS 
 • AGENDA

OUDERBETROKKENHEID
Op de Studiedag Ouderbetrokkenheid zijn door ouders en leerkrachten verschillende punten benoemd die nodig zijn om een optimale ouderbetrokkenheid te creëren. Leerkrachten en ouders uit de regiegroepen hebben 3 items gekozen waarmee we inmiddels aan de slag zijn gegaan. Deze punten zijn: 

 • Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn welkom op school. 
 • Gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders worden gevoerd vanuit gelijkwaardigheid.
 • Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. De regiegroepen overleggen samen op welke manier we deze punten kunnen bereiken. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling.


OPROEP VOOR OUDERBIJDRAGE !
Het bedrag voor dit schooljaar is € 45,- per kind. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 15,-. De kosten voor het schoolreisje bedragen € 30,- De kosten voor het schoolreisje zijn NIET vrijwillig. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar:
ING. Bankrekeningnr.
NL71INGB0004568994 t.n.v.
Ouderfonds de Botteloef

VERVANGING JENNY GROEP 1/2B
Zoals bekend is juf Jenny met zwangerschapsverlof. Zij wordt tot einde schooljaar vervangen door Tuba Durmus. Het werken en lesgeven aan deze groep bevalt Tuba uitstekend !

ENQUETE TEVREDENHEID
Elke vier jaar doen ouders, leerlingen en leerlingen mee aan een tevredenheidsonderzoek. Ook dit jaar zal de school hieraan deelnemen. In dit onderzoek worden vragenlijsten ingevuld waarmee de tevredenheid over de school wordt gemeten. De uitslag is van belang omdat de school met deze gegevens haar beleid voor de komende periode beter kan bepalen. Voor het eerst wordt aan ouders gevraagd deze enquête digitaal in te vullen. In de vorige nieuwsbrief is u gevraagd uw juiste emailadres af te geven. U ontvangt binnenkort in uw mail de uitnodiging en de link om de vragenlijst in te vullen. De 2 leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijst op school in. De gegevens van de ouders, leerlingen en personeel worden verwerkt in een rapportage. U wordt vanzelfsprekend geïnformeerd over de uitslag van het onderzoek.

SCHOOLFOTOGRAAF
Dinsdag 31 Maart komt de schoolfotograaf op school. Vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om met broertjes/zusjes, die nog niet op school zitten, op de foto te gaan.

KLEDING-INZAMELING
Twee keer per jaar doen wij mee aan de inzameling van kleding voor Afrika. Woensdag 25 maart is de laatste dag waarop kleding kan worden ingeleverd.

LESKIST DIALOOG
We leven in een multiculturele samenleving en hebben te maken met verschillende opvattingen, gewoonten en religies. Met behulp van de leskist DIALOOG proberen we de verschillen en overeenkomsten tussen Jodendom, Christendom en Islam met kinderen van groep 1 t/m 8 te bespreken. De bespreking vindt plaats aan de hand van voorwerpen omdat deze voor kinderen vaak herkenbaar zijn. Doel van de school is om leerlingen met andere religies in contact te brengen en verdraagzaamheid naar andere religies of opvattingen te bespreken.

PEUTERNIEUWS
Wist u dat ………?

 • op dinsdag 31 maart de fotograaf komt ?
 • wij donderdag 2 april voor groep A een paasontbijt hebben?
 • wij dan om 8.45 uur beginnen, dus dat uw peuter dan op tijd is ?
 • wij donderdagmiddag 2 april voor groep B een paaslunch hebben?
 • wij dan om 13.10 uur beginnen en dus de peuters tussen de middag beter niet kunnen eten ?
 • wij donderdag 2 april voor groep C een paasontbijt hebben?
 • wij na de Pasen op dinsdag 7 april met een nieuw thema beginnen ?
 • het thema eet smakelijk is?
 • de bijeenkomsten voor de ouders op donderdag 9 april is ?
 • mocht er een ongelukje zijn bij uw peuter, het ondergoed en de broek die wij uw peuter aan doen graag schoon gewassen terug willen ?

AGENDA BOTTELOEF

 • Donderdag 26 Maart: Kunstschooldag groep 8.
 • Dinsdag 31 Maart: Schoolfotograaf
 • Woensdag 1 April: Stagedag groep 7.
 • Donderdag 2 April: Paasontbijt.
 • Vrijdag 3 April t/m Maandag 6 April: Alle leerlingen zijn vrij.
 • 21/22/23 April: CITO Eindtoets groep 8.
 • Vrijdag 24 April: Sportdag groep 3 t/m 8. Groepen 1/2 zijn vrij
 • Maandag 27 April: Alle leerlingen vrij ( Koningsdag).
 • Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 Mei: Alle leerlingen vrij.


Eddy Nan/Natascha Boelens​

​Ouderbetrokkenheid, ouderbijdrage, vervanging 1-2b, enquete tevredenheid, schoolfotograaf, kleding verzameling.

Foto's

Video's

Meer informatie