Nieuwsbrief december 2014

 • Gemaakt op: 1-12-2014 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Botteloef
 • |
 • Fotograaf: De Botteloef

DECEMBER 2014

 • FEESTEN 
 • VOORTGANGS-GESPREKKEN 
 • TE LAAT OP SCHOOL 
 • OUDERBIJDRAGE 
 •  FOTO’S/VIDEO 
 • OPROEP 
 • PEUTERNIEUWS 
 • AGENDA 
 • VAKANTIES/ROOSTERVRIJE DAGEN

FEESTEN
Afgelopen weekend is Sinterklaas weer in ons land aangekomen. Zoals ieder jaar mogen de kinderen ook dit jaar weer een keer hun schoen zetten op school. Op vrijdag 5 december zal Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school vieren. Ouders zijn vanzelfsprekend welkom maar wilt u er rekening mee houden dat u achter de kinderen blijft staan, zodat de kinderen het allemaal goed kunnen blijven zien? Bedankt. Die middag zijn alle kinderen vrij. Als Sinterklaas weer op weg is naar Spanje, wordt de school al weer helemaal in de kerstsfeer gebracht. Op de gangen en in de klassen zullen er mooie versierde kerstbomen staan. Donderdag 18 december is er weer het gebruikelijke kerstdiner. De kinderen komen om 17.00 uur in hun feestelijke kleding naar school om gezellig met de klas te eten. De ouders zijn dan welkom voor een kerstborrel. Om 18.30 uur is het kerstdiner afgelopen. De volgende dag is er een continurooster; de kinderen nemen allemaal een lunchpakketje en drinken mee en eten op school. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij en begint de vakantie. Veel feesten dus in december!

VOORTGANGS-GESPREKKEN
Deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8. U wordt op school uitgenodigd om met de leerkracht(en) de resultaten van uw kind te bespreken. Het eerste rapport met het daarbij behorende rapportgesprek vindt plaats in maart. De groepen 3 krijgen als enige in november wel een rapportboekje. Tijdens de studiedag/samenwerking dag ouderbetrokkenheid is er gesproken over de invulling van de voortgangs- en rapportgesprekken. Zo is er gesproken over het tijdstip en de duur van de gesprekken en nog andere zaken. Het team zal hier verder naar kijken en met enkele ouders overleggen hoe wij dit eventueel aan kunnen passen om ook bijvoorbeeld vaders de gelegenheid te geven om naar de gesprekken te komen.

TE LAAT OP SCHOOL
Het is belangrijk voor leerkrachten en leerlingen dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Helaas komt het regelmatig voor dat de les onderbroken wordt door te laat binnenkomende leerlingen. Wij willen u verzoeken ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd in de klas aanwezig is. Dit geldt uiteraard ook voor de kleuters.

De schooltijden 

 • Maandag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Dinsdag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Woensdag: 08.30–12.15
 • Donderdag: 08.30–12.00 13.00-15.00
 • Vrijdag: 08.30–12.00 13.00-15.00

Om 08.20 en om 12.50 uur gaan de heken en de buitendeuren open zodat de kinderen naar binnen kunnen. De les start om 08.30 uur en ’s middags om 13.00 uur.

Ziek
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan wordt u verzocht dit telefonisch voor kwart voor 9 aan school door te geven. Het is dus niet de bedoeling dat de school u belt. Heeft u een nieuw telefoonnummer wilt u deze dan doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter of eventueel aan juf Carla van de administratie? Wanneer wij niets gehoord hebben en uw zoon of dochter is niet aanwezig zijn wij genoodzaakt om contact met u op te nemen. Alvast bedankt.

OUDERBIJDRAGE
Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet voldaan helaas. De feestdagen staan echter alweer voor de deur….. Aan die betreffende ouders vragen wij om dit zo spoedig mogelijk te betalen. Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op € 45,- per kind, dit is inclusief het schoolreisje. U kunt het geld overmaken naar: ING. Bankrekeningnr: NL71INGB00045 68 994 t.n.v. Ouderfonds de Botteloef onder vermelding van Ouderbijdrage 2014-2015 en de naam van uw kind en groep. Het is ook mogelijk om het contant te betalen op school. U kunt dan terecht bij juf Carla.

FOTO’S EN VIDEO
Er worden regelmatig foto’s gemaakt om op de website te plaatsen zodat ouders kunnen zien welke activiteiten wij ondernemen. Daarnaast worden er zo nu en dan videoopnames gemaakt om te gebruiken voor het Botteloef weekjournaal. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s of videopnames van uw kind/kinderen dan kunt u dat aangeven bij de directie (Eddy Nan of Natascha Boelens).

OPROEP
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en een geschikte voorzitter. De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders/verzorgers van kinderen van de Botteloef. Zij komen één keer per maand samen om te bespreken wat er georganiseerd moet worden. Zo versieren zij onder andere de school bij feesten en helpen bij activiteiten. U kunt zich aanmelden bij juf Carla of Christa (onze bibliotheekmoeder).

PEUTERNIEUWS OP DE BOTTELOEF
Wist u dat..........

 • op vrijdag 5 december Sinterklaas en zijn pieten op school komen,
 • de tijd van die ochtend van 8.30 tot 12.00 uur is,
 • de peuters hoeven geen eten en drinken mee te nemen,
 • wij maandag 8 december met het thema: kerstmis beginnen,
 • wij op donderdag 18 december een kerstetentje houden,
 • wij u gaan vragen of u wat te eten wilt maken,
 • de tijd van het etentje van 17.00 uur tot 18.30uur is,
 • er in de zitkuil een kerstborrel is voor de ouders om even gezellig te praten en een drankje te drinken,
 • wij vanaf 19 december 2 weken gesloten zijn,
 • wij op maandag 5 januari uitgerust de peuters weer op school verwachten,
 • wij maandag 12 januari met een nieuw thema beginnen,
 • het thema: "Hatsjoe" heet, en het gaat over ziek zijn,
 • de ouderbijeenkomst is in de week van 12 januari, er zijn dan 3 bijeenkomsten,
 • Wij nog een plekje hebben voor nieuwe peuters, dus kent u een peuter die nog niet op de voorschool zit kom dan gerust even bij ons langs.

Fijne feestdagen
De peuterleidsters

AGENDA VAN DE BOTTELOEF

 • 17 t/m 21 november voortgangsgesprekken (resultaten bespreken) groep 3 t/m 8 
 • 5 december: aankomst Sint op de Botteloef. De middag zijn de kinderen vrij 
 • 18 december kerstdiner voor de kinderen en een kerstborrel voor alle ouders van 17.00 tot 18.30 uur.
 •  19 december continurooster; lunch mee en vrij om 14.00 uur
 • 20 december t/m 4 januari is de kerstvakantie 
 • 5 januari eerste schooldag in 2015.

VAKANTIES/ROOSTERVRIJE DAGEN

 • Kerstvakantie: 22-12- ’14t/m 02-01-‘15
 • Voorjaarsvakantie: 23-02-’15 t/m 27-02-‘15
 • Roostervrij: 02-03-’15 t/m 06-03-’15
 • Goede vrijdag/Pasen: 03-04-’15 t/m 06-04-‘15
 • Koningsdag 27-04-‘15
 • Meivakantie 04-05-’15 t/m 08-05-‘15
 • Roostervrij 11-05-’15 t/m 13-05-‘15
 • Hemelvaart: 14-05-’15 + 15-05-‘15
 • Pinksteren: 25-05-‘15
 • Laatste vrijdag middag vrij, dus vanaf 12.00 uur: 03-07-’15 Let op! Wanneer er calamiteiten hebben plaats gevonden (brand, wateroverlast enz.) dan zullen wij deze uren voor de inspectie moeten inhalen!
 • Zomervakantie: 06-07-’15 t/m 14-08-’15
 • Leerlingen vrij. Woensdag: 28-01-‘15
  Studiedagen voor de leerkrachten Maandag: 09-03-’13


De directie,
Eddy Nan
(aanwezig dinsdag t/m vrijdag)
Natascha Boelens
(aanwezig maandag, dinsdag, donderdag)​

​Feesten, voortgangs-gesprekken, te laat op school, ouderbijdrage, foto's/video, oproep, peuternieuws.

Foto's

Video's

Meer informatie