Nieuwsbrief augustus

  • Gemaakt op: 30-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Natascha Boelens
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Augustus 2015

Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is al weer een week van start. De meeste kinderen hebben dit jaar een nieuwe leerkracht dus dat is even wennen, maar ook erg leuk! U als ouder heeft misschien al kort kennis gemaakt met de leerkracht en tijdens de startgesprekken heeft u echt de gelegenheid om de leerkracht beter te leren kennen en te informeren over uw kind(eren).
Wij wensen iedereen een goed, leerzaam en gezellig schooljaar toe!

Startgesprekken
Vanaf maandag zullen de startgesprekken van start gaan. Iedere ouder is per brief uitgenodigd en wordt bij de huidige leerkracht verwacht. Mocht u de brief niet ontvangen hebben dan kunt u de dag en het tijdstip waarop u verwacht wordt bij de leerkracht navragen. Nog even kort waarom er startgesprekken plaatsvinden en wat het doel is.
Een startgesprek is een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en de leerkracht, waarbij vooral ouders aan het woord zijn. Het gesprek gaat over de persoonlijkheid van uw kind en niet over de prestaties. Wat wij als school met dit gesprek willen bereiken is dat u als ouder de leerkracht informatie geeft over uw kind, zodat deze goed voorbereid aan het schooljaar kan beginnen.  Zo kunnen we  wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen.
Onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
Wat zijn de eigenschappen van uw kind? Waar bent u trots op? Wat werkt goed, wat helpt uw kind om beter te functioneren?
Wij zien er naar uit om u te spreken!

Op tijd op school; de school start om half negen
Het is belangrijk voor leerkrachten en leerlingen dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Wij willen u verzoeken ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd in de klas aanwezig is. Dit geldt uiteraard ook voor de kleuters.
Ziek                     
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan wordt u verzocht dit telefonisch voor kwart voor 9 aan school door te geven. Heeft u een nieuw telefoonnummer dan graag doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter of eventueel aan juf Carla van de administratie. Alvast bedankt.

Het leerlab
Vanaf 1 september zal bij ons op school het Leerlab van start gaan.  De school heeft hiervoor subsidie aangevraagd en deze is voor 4 Leerlabgroepen toegekend.
Wat is een Leerlab?
Het Leerlab biedt leerlingen uit groep 6 t/m 8 na schooltijd extra lessen aan op het gebied van Rekenen, Taal, Begrijpend Lezen en Studievaardigheden. Dit zijn onderwerpen waarop veel leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het Leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn een aanvulling op het gewone lesprogramma.
Het Leerlab wordt georganiseerd op de Botteloef en zal op twee vaste dagen na schooltijd plaatsvinden. We gaan starten met 4 groepen: 1 Leerlab-groep 6, 1 Leerlab-groep 7 en 2 Leerlab-groepen 8. Voor elke groep is plaats voor maximaal 15 leerlingen. Deelname is door de aangevraagde subsidie gratis. De lessen worden gegeven door de leerkrachten: Monique B, Carolien, Fieke en Tjeerd.
Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor het Leerlab dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van groep 6, 7 en 8.  In deze groepen hangt een inschrijvingslijst. Van uw zoon of dochter wordt een goede inzet en betrokkenheid verwacht. Daarnaast is het van belang dat er geen les wordt gemist, aanwezigheid is dan ook verplicht. Bij veel aanmeldingen zal intern bekeken worden, welke leerlingen kunnen deelnemen. Inschrijving betekent dus niet direct ook recht op een plaats.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school
U in de MR? Ja, waarom eigenlijk niet? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management hebben de plicht naar uw argumenten te luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
Op dit moment zijn er twee plekken voor ouders beschikbaar in de MR. Welke ouder wil er met ons meedenken om ons onderwijs en de sfeer op school nog beter te maken?
Heeft u interesse dan kunt u zich persoonlijk opgeven via de directie of mailen naar: botteloef.directie@askoscholen.nl

Interne begeleiders
Op iedere basisschool werken één of meerdere Intern begeleiders (IB-ers).  Wat is hun taak?
De intern begeleiders hebben te maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Zij ondersteunen en begeleiden collega’s. Zij overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid. De interne begeleiders ondersteunen ook o.a. bij leerproblemen van kinderen en stellen samen met de leerkrachten een verantwoord hulpaanbod samen. Ouders kunnen bij de Intern begeleider terecht als er vragen zijn over extra hulpmogelijkheden voor hun kind of het aanvragen van een rugzak. De interne begeleiders onderzoeken wat de mogelijkheden van onze school zijn om optimale resultaten te behalen met uw kind.
U kunt altijd een afspraak maken met onderstaande intern begeleiders:
IB indeling 2015-2016
Groepen 1/2 en 3: juf Barbara van Os (VVE en kleuter-groepen). Werkdagen: di/vrij
Groep 4 t/m 7: juf Noortje Laarman. Werkdagen: ma/di/woe
Groepen 8: juf Natascha Boelens. Werkdagen: ma/di/do

Nieuwe Website
Een nieuw schooljaar & een nieuwe website. Met ingang van dit schooljaar heeft de school een nieuwe website. De nieuwe site in responsive; dat wil zeggen dat het beeldformaat zich automatisch aanpast aan het gebruikte apparaat. Je ziet bijvoorbeeld op een telefoon  een andere weergave dan op een laptop. Het adres van de website blijft www.botteloef.nl  
Neemt u ook een kijkje op de nieuwe website?

De nieuwsbrief digitaal
Vanaf dit schooljaar zullen de nieuwsbrief en de weekmemo’s (nieuws uit de groepen) alleen nog digitaal verstuurd worden en digitaal te vinden zijn op onze website. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit milieuvriendelijker is en kostenbesparend. Tijdens de startgesprekken zal de leerkracht u vragen om uw e-mailadres te controleren of op te geven zodat u al het nieuws ook kunt ontvangen. Mocht u van e-mailadres wijzigen dan graag doorgeven aan de leerkracht en de administratie zodat dit aangepast kan worden en u geen nieuws mist.

Studiedagen
Jaarlijks vinden er bij ons op school studiedagen plaats voor alle leerkrachten. Tijdens deze studiedagen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Onze eerste studiedag zal in het teken staan van de visie van de school. Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij. Een overzicht van alle studiedagen vindt u onderaan bij het vakantierooster.

Foto’s en video
Er worden regelmatig foto’s gemaakt om op de website te plaatsen zodat ouders kunnen zien welke activiteiten wij ondernemen. Daarnaast worden er zo nu en dan video-opnames gemaakt om te gebruiken voor het Botteloef weekjournaal. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s of videopnames van uw kind/kinderen dan kunt u dat aangeven bij de directie (Eddy Nan of Natascha Boelens).

Schoolmelk
Om te groeien en te leren, heeft uw kind de juiste voedingstoffen nodig. Ook op school, waar er veel van ze gevraagd wordt. In melk zitten veel voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld eiwit en Calcium. Het is mogelijk om lid te worden van Campina schoolmelk. De kinderen krijgen dan dagelijks vers gekoeld drinken op school.
Hoe werkt Campina op School?
U kiest voor uw kind een product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtstreeks af met Friesland Campina. Op de website kunt u zien uit welke producten u kunt kiezen en wat de kosten bedragen. www.campinaopschool.nl

Voorschoolnieuws
Beste ouder(s)/ verzorgers,
De voorschool is weer begonnen en we hebben er zin in! Er zijn twee nieuwe leidsters op de voorschool begonnen nadat wij helaas afscheid hebben moeten nemen van Juf Anneke. Tevens zijn er ook een aantal nieuwe kinderen bij ons gestart. Dit zijn in groep A, Brayden Kidze en Fay-lynn Sandel en in groep B, Louay Amzour en Christian Galleta. Prabveer Sing en Dantae Henkel in groep C. Wij heten hen van harte welkom! Er zijn nog plekken beschikbaar in de groepen, mocht u iemand kennen die zich wil aanmelden dan zijn ze van harte welkom!                                                                   
Op maandag 7 september is er een studiedag, dan zijn alle peuters vrij. 

Even  voorstellen;
“Mijn naam is Glidy Grootfaam, en sinds Maandag  17 Augustus werkzaam In  Voorschool de Botteloef.  Ik ben daar 3 dagen in de week werkzaam nl; op de maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben al sinds 2002 werkzaam in de voorschool. Eerst ruim 10 jaar in stadsdeel  Oud zuid,daarna in stadsdeel  Oud West, en heb dus al wat ervaring in het werken met peuters. Ik heb er heel veel zin in om hier aan het werk te gaan, en de peuters samen met mijn 2 collega’s voor te bereiden op een zo goed mogelijke start op basisschool de Botteloef. “

“Hoi allemaal,
Mijn naam is Farida Kaddouri. Ik werk al sinds 2007 met veel plezier als voorschoolleidster bij Combiwel.
Ik ben twee dagen werkzaam op de locatie de Piramide en één dag ga ik nu hier aan de slag. Een nieuwe leerzame uitdaging erbij! Zelf vind ik het jammer dat het maar voor één dag is.
Naast mijn werk als voorschoolleidster ben ik een troste moeder van vier kinderen.
Ik heb er zin in om samen met mijn collega's er een leuk schooljaar van te maken!!!”

De peuterleidsters


VAKANTIES EN ROOSTERVRIJE DAGEN
Herfstvakantie 17-10-’15 t/m 25-10-‘15
Middag vrij (Sinterklaas)04-12-‘15
Middag vrij (Kerst)18-12-‘15
Kerstvakantie 19-12-’15 t/m 03-01-‘16
Voorjaarsvakantie 27-02-’16 t/m 06-03-‘16
Roostervrij 07-03-’16 t/m 13-03-‘16
Goede vrijdag 25-03-‘16
Pasen 28-03-‘16
Roostervrij 23-04-’16 t/m 01-05-‘16
Meivakantie 02-05-’16 t/m 08-05-‘16
Pinksteren 16-05-’16
Laatste vrijdag voor de zomervakantie 15-07-‘16
Zomervakantie 15-07-’16 t/m 28-08-‘16
Studiedagen voor de leerkrachten; leerlingen vrij
~ Maandag 7 september
~ Donderdag 1 oktober
~ Vrijdag 2 oktober
~ Maandag 4 januari
~ Donderdag 24 maart
~ Vrijdag 24 juni


De directie,

Eddy Nan  (aanwezig dinsdag t/m vrijdag)
Natascha Boelens  (aanwezig maandag, dinsdag, donderdag)

​Nieuw schooljaar
Startgesprekken
Op tijd op school
Medezeggenschapsraad
Interne begeleiders
Nieuwe website
De nieuwsbrief digitaal
Studiedagen
Foto’s en video
Schoolmelk
Voorschoolnieuws
Agenda

Foto's

Video's

Meer informatie