Nieuwsbrief januari 2015

 • Gemaakt op: 5-1-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Botteloef
 • |
 • Fotograaf: De Botteloef

JANUARI 2014

 • GELUKKIG NIEUWJAAR 
 • OUDERBETROKKENHEID 
 • OUDERBIJDRAGE 
 • RAPPORTEN 
 • LEERLINGVOLGSYSTEEM TOETSEN 
 • CITO EINDTOETS 
 • STUDIEDAG 
 • KLEDING-INZAMELING 
 • EBOLA/FLESSENACTIE 
 • TE LAAT KOMEN/LEERPLICHT 
 • WATEROVERLAST 
 • SCHOOLTANDARTS 
 • TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
 • OKA-ADVISEUR 
 • PEUTERNIEUWS 
 •  AGENDA

GELUKKIG NIEUWJAAR!
Allereerst wensen wij leerlingen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar allemaal!! Wij hopen dat iedereen een goede kerstvakantie heeft gehad en hopen voor iedereen op een geweldig 2015 !

OUDERBETROKKENHEID
Op 10 oktober 2014 heeft de school op de studiedag een start gemaakt met het project Ouderbetrokkenheid. Van de opbrengsten van deze dag, waar veel ouders aanwezig waren, is een rapport gemaakt. Hierbij zijn ook de uitkomsten van de interviews met ouders en school meegenomen. Er is een regiegroep samengesteld van leerkrachten en een aantal ouders. Zij komen eind deze maand bijeen om het vervolg van het traject te bespreken.

OUDERBIJDRAGE
Een deel van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage al voldaan, erg fijn ! Aan de overige ouders vragen wij om dit zo spoedig mogelijk te doen. Het bedrag voor dit schooljaar is € 45,- per kind. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 15,-. De kosten voor het schoolreisje bedragen € 30,- De kosten voor het schoolreisje zijn NIET vrijwillig. U ontvangt over enige tijd nog verdere informatie over het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar: ING. Bankrekeningnr. NL71INGB0004568994 t.n.v. Ouderfonds de Botteloef onder vermelding van Ouderbijdrage 2014- 2015 en de naam van uw kind. U kunt natuurlijk ook contant op school betalen.​

RAPPORTEN
Voor de kerstvakantie zijn alle ouders op school geweest voor een voortgangsgesprek. Eind januari zijn de adviesgesprekken voor de groepen 8. Vanaf 16 Februari zijn de rapportbesprekingen voor de kinderen van groep 3 t/m 7.

LEERLING-VOLGSYSTEEM TOETSEN.
In de week van 26 januari zullen de kinderen in de groepen 2 t/m 8 op verschillende gebieden getoetst worden. Het gaat om de halfjaarlijkse leerlingvolgsysteem toetsen. De resultaten hiervan zullen in de rapporten van de kinderen terug te zien zijn.

CITO EINDTOETS
Zoals u wellicht bekend, wordt de CITO-eindtoets met ingang van dit schooljaar afgenomen op 21/22/23 April. Middelbare scholen kunnen zo beter aansluiten op het niveau dat de leerling aan het eind van groep 8 heeft bereikt.

STUDIEDAG
Woensdag 28 januari zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan hun tweede studiedag van dit schooljaar. De laatste studiedag voor de leerkrachten valt op maandag 9 Maart. De kinderen zijn die dag vrij.

KLEDING-INZAMELING
In November hebben we voor de 3e keer meegedaan aan de inzameling van kleding voor Afrika. De school heeft deze keer bijna € 100,- hiermee opgehaald. Alle ouders en leerlingen hiervoor heel erg bedankt !!! EBOLA/Flessenactie Met de flessenactie van December 2014 ( een initiatief van Aouin en Riham uit groep 5) is een bedrag van € 25,-aan statiegeld opgehaald. Dit geld is overgemaakt naar GIRO 555 t.b.v. hulp aan de slachtoffers van deze ziekte.

TE LAAT KOMEN EN LEERPLICHT
Het komt helaas regelmatig voor dat leerlingen te laat op school komen. Leerlingen die te laat komen verstoren de les en daarnaast wordt te laat komen door de Leerplicht beoordeeld als een vorm van verzuim. De school is verplicht een melding te maken bij de Leerplicht wanneer er sprake is van regelmatig te laat komen. De Leerplichtambtenaar heeft aangekondigd binnenkort te komen controleren. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school komt.

WATEROVERLAST
Sinds de verbouwing staat het fietspad bij de hoofingang bij regen onder water en is de toegang tot de school via dit pad niet mogelijk. Er is druk en veel overleg met Stadsdeel en Bestuur gevoerd over hoe en wie hiervoor verantwoordelijk is. Deze week is opdracht gegeven om de grond ter plekke af te graven zodat het probleem opgelost kan worden. In het voorjaar zal er gezaaid worden zodat de school (en ouders) weer uitzicht hebben op een echt grasveld zonder water !!!

SCHOOLTANDARTS EN POETSLESSEN
Komende week zal de schooltandarts controles uitvoeren op de school. Voor de behandeling van leerlingen komt de tandarts in Februari weer op school. Voor de groepen 1 t/m 4 verzorgt de GGD vanaf 3 februari poetslessen op school. Ouders ontvangen z.s.m. nog een uitnodiging en verdere informatie hierover.

TEVREDENHEIDS ONDERZOEK
Eens in de 4 jaar doet de school mee aan een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en team. Ook dit jaar hebben wij ons opgegeven voor deelname. Na de rapportgesprekken van februari ontvangt u hierover meer informatie. Wij willen de vragenlijsten digitaal versturen en laten invullen. Bij de rapportgesprekken zal u gevraagd worden om uw juiste emailadres ! OKA-ADVISEUR Met alle veranderingen in de Jeugdzorg per 01/01/2015 heeft de school ook een Ouder-Kind-Adviseur toegewezen gekregen. Deze OKA adviseur, Schelte Anema, zal zich bij de start van zijn werkzaamheden nog verder aan u voorstellen.

PEUTERNIEUWS
Wist u dat........... - De openingstijden van Peutergroep C veranderen. Vanaf maandag 12-01 begint de groep om 8.45 en gaan de kinderen om 11.45 weer naar huis. - De inlooptijd van deze groep eindigt om 9.00 uur en de leidsters graag zien dat de kinderen dan ook op school zijn…. - De Peuters op vrijdag 30 januari naar de Bibliotheek gaan voor een muziekvoorstelling - Wij na het thema Hatsjoe verder gaan met het thema Winter - Wij donderdag 22 januari beginnen met de voorleesdagen en dan iemand in de groep komt voorlezen Groeten van de peuterleidsters 4

AGENDA BOTTELOEF

 • In de week van 19 Januari advies- gesprekken met de ouders van groep 8
 • Woensdag 28 januari zijn de kinderen vrij (studiedag voor de leerkrachten)
 • MR vergadering 27 januari
 • Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 1 maart. Roostervrij 3 maart t/m 8 maart. Maandag 10 maart worden de kinderen weer op school verwacht.


De directie,

Eddy Nan &
Natascha Boelens.

​Gelukkig nieuwjaar, ouderbetrokkenheid, ouderbijdrage, rapporten, leerling- volgsysteem toetsen.

Foto's

Video's

Meer informatie