Welkom op de website van de Botteloef

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf, en eigenheid' 

Op De Botteloef staat het kind als individu centraal. Ieder kind heeft andere behoeften op het gebied van leren en sociaal- emotioneel. De Botteloef speelt hier op in.  

Allereerst zorgen we op De Botteloef voor een optimaal welbevinden van de kinderen. Dit bevordert namelijk de cognitieve, de sociale en de creatieve ontwikkeling. Om de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen te ondersteunen en ​verder te ontwikkelen werken wij met de methode De Vreedzame School. De creatieve ontwikkeling, waarbij de talenten van kinderen worden gestimuleerd, krijgt extra aandacht door middel van crea-middagen

De Botteloef richt zich daarnaast op het begeleiden van kinderen tot oplossingsgericht denken en onderzoekend leren. Het leren van en met elkaar is hierbij belangrijk, zo wordt het creatief denkvermogen gestimuleerd. Wij gebruiken hier o.a. het International Primary Curriculum voor én de leerlijn samenwerkend leren die speciaal voor De Botteloef is ontwikkeld.  

Bovendien is er op De Botteloef extra aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor extra ondersteuning door de leerkrachten binnen de klas en door de schakelklasdocent buiten de klas. De schakelklasdocent werkt met kleine groepen kinderen en biedt ze extra lessen woordenschat en begrijpend lezen aan. Voor de kinderen uit de bovenbouwgroepen is er de mogelijkheid om na schooltijd, tijdens het Leerlab, extra lessen te volgen voor rekenen, studievaardigheden of begrijpend lezen.

Tot slot spelen we in op vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de huidige maatschappij. Zo krijgen de groepen 1 t/m 8 Engelse les door middel van herkenbare spelletjes en liedjes én besteden we aandacht aan mediawijsheid

Basisschool De Botteloef is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daarnaast heeft De Botteloef een inpandige voorschool (Combiwel), voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en een kinderdagverblijf en naschoolse opvang (KSH).   


 Uw kind aanmelden op onze school?

 Activiteiten

september
25-9-2018Ouderbijeenkomst lezen gr 1-4
25-9-2018Schoolfotograaf
oktober
5-10-2018rondleiding nieuwe
22-10-2018Herfstvakantie
23-10-2018Herfstvakantie

 knop-kalender