Wat is OGO? ontwikkelingsgericht onderwijs

Als je geïnteresseerd en betrokken bent, heb je zin om te leren!

• onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind
• onderwijs dat kinderen voorbereidt op deelname aan de samenleving
• onderwijs vanuit thema’s en projecten
• spel centraal in de onderbouw
• onderzoeken centraal in de bovenbouw
• grote motivatie en betrokkenheid van de leerlingen
• taal en rekenen krijgen veel aandacht!​​​