Muziek

​Wij vinden muzikale vorming erg belangrijk vanwege het beweeglijke en creatieve karakter. Volgens het weekritme geven we een half uur per week muziekonderwijs.

In samenwerking met de muziekschool Amsterdam hebben wij een vierjarig plan opgesteld om het muziekonderwijs op een hoger niveau aan te bieden. Er wordt vooral op zanggebied gewerkt aan een doorgaande lijn door de school heen. De leerkrachten worden daarbij regelmatig begeleid door verschillende muziekdocenten van de muziekschool. Deze docenten komen ook regelmatig in de klassen om met de leerlingen te werken en de leerkracht te ‘coachen on the job’. Het doel hiervan is specifieke activiteiten aan te bieden die ontwikkelingswaarde hebben voor de leerling en die de leerkrachten in staat stellen hun eigen vaardigheid te vergroten.

Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 6/7 gitaarles op school!

De Archipel werkt samen met Muziekgebouw aan 't IJ en mag af en toe kortingen op voorstellingen geven.