Kinderopvang en voorschool

In ons gebouw zit een kinderopvang en een voorschool van Partou. Meer informatie kunt u vinden op de​ze website.​

In de sfeervolle kinderopvang aan de Franz Zieglerstraat 9 biedt Partou peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal! 

Voorbereiding op de basisschool
Er wordt gewerkt aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen hier spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. De kinderen volgen het erkende programma startblokken.

Startblokken
Met het programma ‘Startblokken’ wordt de kinderen een combinatie van spelen, ervaren en leren geboden. Zo stimuleert Partou de peuters in spelontwikkeling door taal en denken uit te lokken. De thema’s waarmee gewerkt wordt zijn thema’s die betekenisvol zijn voor de kinderen. De activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers bedacht. Deze spelactiviteiten lokken interesse, enthousiaste en actieve betrokkenheid van de kinderen uit, waardoor de continue ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Startblokken is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar.

Samenwerking:
Er is  nauwe samenwerking tussen Partou en basisschool De Archipel. Om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:
    • Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen en een aantal kleuters mag op de voorschool meedraaien. Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.
    • Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen.
    • Wij proberen samen gezamenlijk feesten te vieren zoals het sinterklaas en lentefeest.

Openingstijden
In de schoolweken is de peuterschool geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur.
Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen is de kinderopvang gesloten.

Het team
De medewerkers van Partou zijn vve getraind en hebben een taaltest afgerond. Zo kunnen zij
de peuters naar ontwikkelingsbehoeften verschillende activiteiten en begeleiding
aanbieden. Partou werkt in kleine groepen, zodat ieder kind veel persoonlijke
aandacht gegeven kan worden. Uw kind heeft een eigen, vaste groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd! 

Nieuwsgierig geworden?
Een vrijblijvende rondleiding? Neem voor meer informatie contact op via
onderstaande contactgegevens of bel met de afdeling klantenservice via 088 235 75 00.

Meer informatie:
www.partou.nl
rhimou.achefay@partou.nl
06-12815590


Partou Kinderopvang.jpg

Ook zijn er verschillende aanbieders van naschoolse opvang.

kindersuite.PNG