Nieuwsbrief 26-04-2018

  • Gemaakt op: 26-4-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Bas Meijer
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Een geweldige feestweek!

Beste ouders/verzorgers,

Wat een geweldig mooie week hebben we gehad! Het was een groot feest en hebben alleen maar blije gezichten gezien. Heerlijk is het om 10 jaar te worden!!

Wat ons als team is opgevallen is hoe groot de betrokkenheid is van de ouders bij de Archipel. Het was een enorme klus om al deze activiteiten te organiseren, maar dankzij jullie hulp is het allemaal gelukt. Als school kun je niet zonder deze hulp en ondersteuning. Wij zijn een prachtige diverse school en deze week smolt alles samen, precies zoals wij vinden dat het hoort. En dus zijn we blij en trots en dankbaar! 

Op naar de volgende 10 jaar!

Kleinere groepen en groei

In de nieuwsbrief van november hebben we het volgende geschreven:

Wij zijn trots op onze school en willen kwaliteit voor groei laten gaan. Maar, er wordt veel gebouwd op IJburg en we groeien gestaag. Daarom hebben we samen met het bestuur besloten om komend jaar een extra groep te gaan starten. Dat betekent dat we in sommige gevallen een andere groepssamenstelling gaan maken. Op die manier kunnen we de groepen kleiner houden en is er meer aandacht per leerling en ruimte voor zij-instroom. U hoort daarover meer in het voorjaar.

Het is nu voorjaar en daarom brengen we u graag op de hoogte van de aanpak.

We zullen komend schooljaar met 12 groepen starten. Alle groepen hebben bij aanvang een aantal dat tussen de 19 en 25 ligt. (Met uitzondering van groep 8, welke we niet in het laatste jaar willen wijzigen.) Dat is een luxe in deze tijd en we zijn blij dat dit kan, met hulp in financiële zin van ons bestuur en met inspraak van de MR. De groepen gaan er als volgt uitzien:

groepen 1/2 a, 1/2 b en 1/2 c
groep 3
groep 3/4
groep 4
groep 5a
groep 5b
groep 6
groep 6/7
groep 7
groep 8

Wat betekent dit concreet?
De huidige groepen 3 krijgen een andere samenstelling (worden samen met de huidige groep 2: groep 3, groep 3/4 en groep 4)
De huidige groepen 5 en 6 krijgen een andere samenstelling (worden groep 6, groep 6/7 en groep 7)

Hoe gaan we dat aanpakken?
Na de meivakantie gaan directie, IB en de betrokken leerkrachten om de tafel en maken een indeling. Daarbij betrekken we informatie vanuit de kinderen. We nemen in de groepen een sociogram af. Dat is een onderzoekje waarin kinderen duidelijk kunnen maken met welke klasgenoten ze graag spelen en met wie ze goed kunnen werken. We nemen die informatie mee in ons besluit. Daarnaast bekijken we de zorgbehoefte per individu. Dat bepaalt ook hoe de groepen ingedeeld worden. Immers, de onderwijskundige aandacht staat voorop.

In sommige gevallen zullen we ouders/verzorgers van tevoren benaderen wanneer wij vragen hebben of we denken dat onze keuzes vragen zullen oproepen. We proberen zo pro-actief en transparant mogelijk te zijn en zullen met de grootst mogelijke zorg de nieuwe indeling maken. Aan het einde van dit schooljaar maken we voor alle groepen van de school tegelijk bekend hoe de samenstelling gaat worden en welke leerkracht(en) ze volgend schooljaar les gaat geven. We doen dit bewust niet eerder omdat dat niet goed is voor de groepsdynamiek in de bestaande groepen. Uiteraard staan wij altijd open voor vragen en overleg. De uiteindelijke beslissing voor de groepssamenstelling ligt bij de directeur.

Namens  het hele team wensen we jullie en de kinderen een heel goede vakantie. Maandag 14 mei zien we elkaar weer!

de directie


Foto's

achter de fanfare aan door de wijk
feest in volle gang
warming up sportdag
allemaal een mooi shirtje

Video's

Meer informatie