Nieuwsbrief 19-01-2018

 • Gemaakt op: 19-1-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Planning

 • Toetsweek: 29 januari t/m 2 februari
 • Roostervrije week: 19 t/m 23 februari (leerlingen vrij, team werkt)
 • Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart
 • Donderdag 15 maart: MR vergadering
 • Zondag 18 maart: Amsterdam Urban Trail
 • Save the Dates:
  • 25 april (avond) FEEST Archipel 10 jaar
  • 21 juni (avond) Ouderavond

Sportief team

Op zondag 18 maart doet een team van Asko (ons bestuur) mee met de Amsterdam Urban Trail. Wij doen mee met 7 personeelsleden: Anne, Bart, Jasper, Hella, Hilje, Esther en Bas. Natuurlijk is het erg leuk als er ook sportieve ouders zijn die mee willen lopen! Inschrijven op:

http://www.amsterdamurbantrail.nl/

Nieuws van de Ouder-Kind Adviseur (OKA) Bea van der Duin:

In deze bijlage vindt u nieuws van de OKA met daarin:

 • Koffieochtenden: social media en puberteit
 • Cursus positief opvoeden
 • Goedkoop sport voor kinderen
 • Faalangst training
 • Vertrouwelijk praten? Chat of bel
 • Spreekuur Bea

Voorstellen nieuwe collega's

In de groepen 6 en 4b hebben we twee zwangere collega's, Shanti en Nadia, die allebei in het voorjaar zullen bevallen en dus met verlof gaan. Blijdschap voor onze collega's wordt helaas altijd vergezeld door de zorgen over vervanging van het verlof. Zeker in deze tijd waarin er bijna geen leerkracht te vinden is. Gelukkig hebben we (als door een wonder) tóch twee leerkrachten kunnen vinden die de verloven komen invallen. Jasper Schagen en Gerlanda van de Vendel. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Ook hebben we sinds 1 januari een conciërge in dienst genomen. U heeft hem vast al gezien. Hij heet Russ en komt de rest van dit schooljaar twee dagen per week bij ons werken, op dinsdag en donderdag. 

Vanaf 1 april (geen grap 😊) mag ik, Gerlanda van de Vendel, komen werken op De Archipel. In groep 4, omdat Nadia met zwangerschapsverlof gaat. Daar heb ik nu al erg veel zin in. Ik ben een grote fan van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werk al meer dan 20 jaar binnen verschillende scholen aan het vormgeven van OGO-onderwijs in onder- en middenbouw, als groepsleerkracht. Samen met kinderen zoeken naar motivatie en betrokkenheid is voor mij de meest inspirerende vorm van onderwijs. Ik woon in Amersfoort en zie ernaar uit jullie en u te ontmoeten. Tot ziens!

Ik ben Jasper Schagen en ben 26 jaar oud. Ik heb de academische Pabo in Utrecht gevolgd en onlangs de Master Onderwijskunde aan de UvA afgerond, waar ik voor mijn scriptie onderzoek deed naar digitaal burgerschap in het basisonderwijs. Ik woon in Amsterdam West en ben vanaf begin januari werkzaam op de Archipel, waar ik voorlopig op maandag tot en met woensdag samen met juf Shanti in groep 6 sta en op vrijdag in groep 1/2a. Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging!

Absenten niet via Parro!

Als uw kind ziek is, belt u dan even naar school om dit te melden. De voicemail wordt altijd beluisterd, dus als er even niet wordt opgenomen, spreek het dan in. Melden via Parro is NIET verstandig, aangezien er vaak een vertraging zit in het plaatsen van berichten. 

Jump-In

De Archipel doet mee met het project Jump-In, een project van de Gemeente met als doel gezonder eten en drinken en meer bewegen. Dit schooljaar richten we ons vooral op het bewegen. Milco heeft hier als gymleerkracht de leidende rol in. Milco zal via Parro meer informatie over Jump In verspreiden. Volgend schooljaar zullen we het nieuwe jaar openen met een thema over gezonde voeding. Ook zullen we dan nieuw beleid voeren over de 10-uurtjes en de traktaties. In het voorjaar gaan we met alle partijen in gesprek (ouders, kinderen en team) om bewuste keuzes te maken.

Meer weten? http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/beweging-voeding/jump/

MR

De MR is deze week weer bij elkaar gekomen voor de tweede keer dit schooljaar. De volgende punten zijn besproken:

12-10-2017

 • Vaststellen rollen: Eline van Weelden is voorzitter, Sabria Fetian is secretaris.
 • Op de website heeft de MR een pagina waarop de leden zich voorstellen en waarop te lezen is hoe de MR bereikbaar is voor ouders/verzorgers.
 • Het nieuwe MR reglement is vastgesteld. Ook dit is te vinden op de website.
 • De jaarlijkse ouderbijdrage is vastgesteld. U bent daarover geïnformeerd door de penningmeester van de OR.
 • De schoolgids 17-18 is behandeld, bevraagd en goedgekeurd.
 • De exploitatiecijfers van vorig schooljaar zijn behandeld, bevraagd en goedgekeurd.
 • Het school jaarplan is behandeld, bevraagd en goedgekeurd.
 • Het onderwerp Passend onderwijs is besproken. De Archipel doet mee aan een pilot 'zelf-fiatteren' vanuit het bestuur en het Samenwerkingsverband. Dit betekent dat we de extra middelen zelf in beheer krijgen en minder papierwerk hebben alvorens deze in te zetten.
 • Het project Jump-In waaraan de Archipel meedoet is besproken. Dit is vanuit de gemeente aangeboden en heeft als doel om gezondheid bij kinderen te bevorderen middels sport en voeding. Komend schooljaar willen we starten met het promoten van gezonde voeding. We gaan het dan hebben over traktaties en 10-uurtjes.

17-1-2018

 • Stand van zaken ouderbijdrage
 • Nieuwe collega's: Jasper, Gerlanda en Russ
 • Vacature administratief medewerker
 • Financiën: gemeente subsidies
 • Onderwijs: stand van zaken onderwijsontwikkeling vanuit het jaarplan. Engels, PAD, Taal en Snappet
 • Arbo: stand van zaken BHV-ers, brandoefeningen en sociale veiligheid
 • Lustrumfeest 10-jarig bestaan: De OR organiseert samen met het team. Waar gewenst zal de MR haar hulp bieden
 • Huiswerkbeleid: vanuit diverse ouders is de wens geuit dat de school haar visie en beleid op huidwerk aan de ouders communiceert. De school zal dit oppakken.

Archipel 10 jaar: Save the date: 25 april

Deze week vergadert de OR, onder andere over het Lustrumfeest. Zet u de middag/avond van 25 april alvast in uw agenda? Meer info komt nog, maar we beloven er een prachtig feest van te maken!

Ouderavond: 21 juni

Op deze jaarlijkse ouderavond zorgen wij voor een interessant programma met meerdere onderwerpen, waaruit u een keuze kunt maken. Wordt vervolgd.

Brandoefening

Op 9 februari zullen we een brand-evacuatieoefening doen in het hoofdgebouw. In de dependance doen we dat binnenkort ook. Wij moeten dat nog afstemmen met de beide andere scholen. De Bedrijfshulpverleners (BHV) hebben vorige week hun 'opfriscursus' gehad.

Namens directie en team,

Goed weekend!

 

 


Foto's

Gerlanda van de Vendel
Jasper Schagen
Russ Ismael

Video's

Meer informatie