English van groep 1 t/m 8

Op de Archipel doen we meer aan Engels dan op de meeste andere scholen. De samenleving is internationaal georiënteerd en Amsterdam loopt daarin voorop met maar liefst 180 nationaliteiten in één stad. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om in het Engels te communiceren. Kinderen vinden het leren van een vreemde taal vaak heel erg leuk en spannend en wij maken dankbaar gebruik van hun enthousiasme. Daar beginnen we al mee in groep 1! We hebben een vakleerkracht die native speaker is. Zij geeft lessen en begeleidt het team bij het maken en uitvoeren van lessen. We geven niet alleen Engelse taallessen, maar geven ook andere lessen in het Engels. BV een tekenles, of een geschiedenisles. Iedere woensdag is 'English Wednesday'. Dan doen we er nog een schepje bovenop.