Aanmelden leerlingen

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur: Bas Meijer
 • |
 • Fotograaf:  

Welkom op de Archipel!

Persoonlijk contact

Op de Archipel hechten wij veel waarde aan het persoonlijk contact met ouders. Daarom nodigen wij nieuwe ouders individueel uit voor een gesprek op school waar wij informatie en een rondleiding geven. Ook is er tijd voor het stellen van vragen.
U kunt via de mail of telefonisch een kennismakingsafspraak maken met een van de directieleden: 

Bas Meijer (directeur): b.meijer@askoscholen.nl  
Esther Coomans: (adjunct directeur): e.coomans@askoscholen.nl 

020-3140280

Open ochtenden

Op de volgende data hebben wij een open ochtend. U kunt inlopen tussen 09:00 en 12:00 uur en wordt dan rondgeleid door leerlingen, ouders en/of directie. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

vrijdag 5 oktober
vrijdag 8 februari
woensdag 8 mei

Plek voor zij-instromer?

Er wordt weer veel gebouwd op IJburg, dus veel mensen verhuizen en komen op IJburg wonen. Wij hebben in de meeste groepen nog plek voor zij-instromers.  Belt u ons even, wij helpen u graag! Dit kan gedurende het hele jaar. Kinderen die op IJburg van school willen wisselen kunnen dat alleen in de zomervakantie doen. Soms zijn er redenen in het belang van de leerling om een wissel op een ander moment te realiseren. Directeuren nemen dan contact met elkaar op. In dit geval neemt u dus eerst contact op met de directeur van uw eigen school.

Voor het eerst naar school?

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid (oktober/november 2017). (zie downloads hieronder:

okt. 2017 Aanmeldformulier basisschool 2018-2019 blanco.pdf

okt. 2017 Brochure ibv website Naar de basisschool NL.pdf

okt 2017 Brochure tbv website Naar de Basisschool Engels.pdf

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrang?

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Hier kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat wordt er van u verwacht:
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014: 8 maart 2018
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015: 1 juni 2018
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 2 november 2018

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ongeveer 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

 Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie);
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de  voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
      school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in de brief gestelde datum aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind en is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 

Vragen? 
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 


​​​

​​informatie over aanmelden:

- zij-instroom
- voor het eerst naar school 

Foto's

Management team (MT), Esther Coomans (adj) Bas Meijer (dir) Ester van Oers (IB)

Video's

Meer informatie