Aanmelden leerlingen

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur: Bas Meijer
 • |
 • Fotograaf:  

Welkom op de Archipel!

Op de Archipel hechten wij veel waarde aan het persoonlijk contact met ouders. Daarom nodigen wij nieuwe ouders individueel uit voor een gesprek op school waar wij informatie en een rondleiding geven. Ook is er tijd voor het stellen van vragen.
U kunt via de mail of telefonisch een kennismakingsafspraak maken met een van de directieleden: 

Bas Meijer (directeur): b.meijer@askoscholen.nl  
Esther Coomans: (adjunct directeur): e.coomans@askoscholen.nl 

020-3140280

Inschrijfformulier.pdf

Plek voor zij-instromer?

Er wordt weer veel gebouwd op IJburg, dus veel mensen verhuizen en komen op IJburg wonen. Wij hebben in de meeste groepen nog plek voor zij-instromers.  Belt u ons even, wij helpen u graag! Dit kan gedurende het hele jaar. Kinderen die op IJburg van school willen wisselen kunnen dat alleen in de zomervakantie doen. Soms zijn er redenen in het belang van de leerling om een wissel op een ander moment te realiseren. Directeuren nemen dan contact met elkaar op. In dit geval neemt u dus eerst contact op met de directeur van uw eigen school.

Voor het eerst naar school?
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatinsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Kiest u voor ons? Lever het formulier dan bij ons in.

Voorrang?

Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer de postcode en het huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school. De gemeentelijke brochure kunt u hier ​downloaden.
 
Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 1. Vul het aanmeldformulier in en onderteken het (vergeet het telefoonnummer en e-mailadres niet).
 2. Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
 3. Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts (zowel voorrang- als niet voorrangsscholen).
  Let op: ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 4. Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
 5. Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u een gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit hier downloaden. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren. 
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier?
 De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2016/2017 en 2017/2018
1 mei 2013 - 31 augustus 2013tot en met 1 november 2016
1 september 2013 - 31 december 2013tot en met 2 maart 2017
1 januari 2014 - 30 april 2014tot en met 1 juni 2017
1 mei 2014 - 31 augustus 2014tot en met 2 november 2017


Meer informatie over procedure 

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school deel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in de brief gestelde datum aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind en is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 
​​​

​​informatie over aanmelden:

- zij-instroom
- voor het eerst naar school 

Foto's

Video's

Meer informatie