De aanmeldprocedure

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Je kunt rond de derde verjaardag van je kind zelf aangeven welke school je voorkeur heeft. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje: 

Aanmelden in stappen
Als onze school je eerste voorkeur is, kun je het aanmeldformulier dat je thuisgestuurd krijgt van de gemeente (geen kopie of scan) bij ons inleveren. Volg hiervoor de volgende stappen.

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk. Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het. Vergeet je telefoonnummer en e-mailadres niet. Formulier kwijt? Download het dan hier en neem bij het inschrijven een adresbewijs mee.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van je eerste voorkeur, zet je op nummer 1, daarna 2, enzovoort.

Let op:

 • Is onze school je eerste keuze? Zet dan onze beide locaties op de nummers 1 en 2.
 • Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat je het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij je aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem zo snel mogelijk contact met ons op als de gegevens niet correct zijn.
 • Ongeveer twee weken na de uiterste inleverdatum hoor je van ons of je kind geplaatst kan worden. Wil je van deze (gereserveerde) plaats gebruik maken, laat dit ons dan binnen de in de brief gestelde termijn (twee á drie weken) weten. Pas daarna is de inschrijving definitief en is je kind verzekerd van een plaats.

Aanvullende informatie nodig
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties: 1. Je kind heeft een VVE-ja-indicatie; 2. Je kind zit op een IKC; 3. De voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct; 4. Je gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind. 

Data voor aanmelden
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 1 november 2018
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015: 6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016: 5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016: 1 november 2019

Locatie- en groepsindeling
Als je je kind bij De Achthoek hebt aangemeld voor een bepaalde locatie, dan geeft dit nog niet de zekerheid dat je kind ook op die locatie zal worden geplaatst. Het is dus mogelijk dat je locatie Baron Tindalplein als 1e keuze opgeeft maar dat je kind wordt geplaatst op de Oostelijke Handelskade.

Dit komt omdat we bij de groepsindeling kijken naar verschillende factoren:

 • Broertjes/zusjes op dezelfde locatie
 • Juiste verhouding jongens/meisjes
 • Gelijktijdige instroom in de kleutergroepen
 • Het woonadres van de kleuters

Buitenschoolse Opvang
Als je je kind opgeeft voor de buitenschoolse opvang (Partou of UK) dan is het advies om meerdere locaties aan te kruisen. Dit vergroot de kans op plaatsing bij de BSO, mocht je kind bij ons niet op de gewenste locatie worden geplaatst.

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)
Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen binnen het Oostelijk Havengebied is alleen mogelijk na de zomervakantie, in uitzonderlijke gevallen na de kerstvakantie en alleen indien er voldoende plaats is. Zit je kind op een school buiten dit gebied, dan is het ook mogelijk om dit buiten bovengenoemde periodes te doen, maar ook uiteraard alleen indien er voldoende plek is. Hiervoor kun je dit aanmeldformulier invullen en sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl.

Nadat wij het formulier hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin je kind mogelijk geplaatst zou worden. Daarna nemen wij contact met je op en met de basisschool waarop je kind zit. Wij gaan er van uit dat je zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling.

Afzien van de plaatsing
Besluit je na de aanmelding of inschrijving toch af te zien van de plaatsing van je kind bij ons op school? Dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk een e-mail. 

Wennen en starten op De Achthoek
Als kinderen 4 jaar worden mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd komen ze één ochtend wennen. Ze ontvangen ruim voor die tijd een uitnodiging met de datum van de wenochtend. De wenochtend is ook het moment waarop je als ouder kennis maakt met de leerkracht. Op deze ochtend ontvang je van de leerkracht een welkomstenvelop met daarin informatie over de overblijf, de ouderraad en leerplicht. Tevens maakt de leerkracht een afspraak met je voor een gesprek. Kinderen die in juli of in de zomervakantie 4 jaar worden starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging met de datum van hun eerste schooldag. Kinderen die in december vier jaar worden komen alleen een ochtend wennen, maar kunnen pas starten na de kerstvakantie.

Informatiemomenten
Op zoek naar een school voor je kind en nieuwsgierig naar De Achthoek? Dan ontvangen we je graag persoonlijk op onze school. Je kunt dan je vragen stellen en zelf de sfeer ervaren. Eens per zes weken houden we informatiemomenten. Deze zijn op:

 • Maandag      8 oktober 2018      OHK   9.30u
 • Donderdag 22 november 2018  BTP    9.30u
 • Maandag    11 februari 2019     OHK   9.30u
 • Donderdag 11 april 2019            BTP    9.30u
 • Dinsdag       28 mei 2019            OHK  19.30u

BTP = Baron Tindalplein 12
OHK = Oostelijke Handelskade 8a

De informatiemomenten duren maximaal anderhalf uur.

Om enigszins in te kunnen schatten hoeveel ouders er komen, vragen we je om je aan te melden, liefst twee weken van tevoren. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch.


​Informatie over de aanmeldprocedure en open dagen.

Foto's

Video's

 


Meer informatie