Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van de leerlingen van onze school. Het doel van de OR is de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en het onderwijspersoneel te bevorderen, zodat we gezamenlijk positief bijdragen aan het onderwijs e​n de vorming van uw kind. De OR komt eens per maand bij elkaar om te praten over alles wat de ouders bezig houdt. Verder zorgt de OR voor de organisatie en/of hulp bij diverse festiviteiten die in schoolverband plaats vinden. Om de kosten van de diverse extra activiteiten te kunnen betalen wordt van elke leerling een ouderbijdrage verwacht.
 
Contact OR
U kunt ons natuurlijk gewoon aanspreken maar mailen kan ook: stcatharina.or@askoscholen.nl   
 
Samenstelling OR
 
Marielle Fricke
Rianne Seggers
Brigitte Scholte
Astrid Gezius
Judith Joe
Soraya Daniëls
Joanne Samseer
Fatima Elbouazzaoui
Laila Cheikhmhand
Romy van Oijen
2017 or.jpg