Kindermonument-herdenking 2017

  • Gemaakt op: 7-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rinus Goede
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Ook dit jaar presenteerden de leerlingen van groep 8 van de Catharinaschool de onderwerpen waaraan zij het afgelopen jaar rond het thema “Vrijheid” hebben gewerkt. De juf, Sharita Ramlagan, verwoordde daar haar eigen positieve ervaringen uit de tijd dat zij als leerling op haar oude school aan een soortgelijk adoptieproject deelnam. De kinderen deden vervolgens verslag van al hetgeen zij in klassenverband hadden ondernomen: gesprekken met tijdgetuigen en hun kinderen, de excursies naar de Dokwerker en het Verzetsmuseum.
Namens de gemeente Amsterdam sprak Sebastiaan Capel over het grote belang om deze gebeurtenis van 76 jaar geleden jaarlijks te blijven gedenken. In het bijzonder verwees hij hierbij naar de vorig jaar overleden Mirjam Ohringer, die als verzetsstrijdster tijdens de oorlog en later via onze stichting opkwam tegen het onrecht van discriminatie.
Tijdens de bijeenkomst in de speeltuinzaal waren op diverse panelen de activiteiten zichtbaar die de kinderen in de aanloop naar de jaarlijkse herdenking hadden ondernomen rond het thema Vrijheid. Ook werd in aanwezigheid van alle aanwezigen in de speeltuin een spandoek onthuld waarop de aanduiding "Vrijheid" levensgroot vermeld staat, exact op de plek waar in 1941 de nazi’s markt voor Joden lieten opstellen.
Tenslotte werden bij het monument in de Gaaspstraat bloemen en kransen geplaatst en werd een minuut stilte in acht genomen. De meeste van de ca. 100 deelnemers maakten tenslotte van de gelegenheid gebruik om elkaar in het speeltuingebouw te ontmoeten.

Meer informatie vind je op: www.kindermonument.org  

Foto's

Video's

Meer informatie