Aanmelden

 • Gemaakt op: 23-2-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​​​Interesse in de Catharinaschool? Kom kijken in de kleuterklas!
De leukste school van de Rivierenbuurt heeft dit het schooljaar enkele informatie-ochtenden. Tijdens zo'n ochtend ben je van harte welkom om alleen, of samen met je kind, kennis te maken met onze school. Wij geven je een rondleiding, en laten je zien hoe wij werken en vertellen alles over onze visie, het ouderinitiatief, de peuterschool, de laatste vernieuwingen, de aanmeldprocedure en beantwoorden je vragen.
De informatie-ochtenden zijn op onderstaande data en starten om 9.00 uur tot ca. 10.30 uur.
 
Kom kijken in de peuter- en kleuterklas!
 • woensdag 10 januari 2018
 • woensdag 7 februari 2018
 • woensdag 7 maart 2018
 • woensdag 4 april 2018
 • woensdag 9 mei 2018
 • woensdag 6 juni 2018
 • woensdag 4 juli 2018 
Uiteraard is het mogelijk om op een ander tijdstip een kijkje te nemen. Bel voor het maken van een afspraak met 020-6445066 of mail: stcatharina.directie@askoscholen.nl
 
Tot ziens op de Catharinaschool, de school voor de Jonge Amsterdammer!
 
Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid (oktober/november 2017). 
Je kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van je kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van je kind invult, kunt u zien of je kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen
Als onze school je eerste voorkeur is, verzoeken wij je het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
· Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
· Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van je eerste voorkeur, zet je op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
· Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat je het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
· Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
· Zodra wij je aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij je (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
· Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. je kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. je kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. je gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer je geen aanmeldformulier hebt, kunt je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bbo-amsterdam.nl .
Ook kunt je dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014: 2 november 2017
· kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014: 8 maart 2018
· kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015: 1 juni 2018
· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 1 november 2018

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Je kind loot dan mee in de door jou opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven
Als je je kind op tijd heeft aangemeld, ontvang je circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar je kind geplaatst kan worden. Wanneer je van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet je dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is je inschrijving definitief en bent je verzekerd van de plaats op de school waar je de brief van heeft ontvangen.

Heb je belangstelling voor een ouderinitiatief?
Op onze school is een ouderinitiatief (ook wel groepsaanmelding genoemd) mogelijk.
Bij een ouderinitiatief nemen ouders gezamenlijk de stap om hun kinderen als groep bij een school in hun wijk aan te melden. Op deze wijze wordt of blijft de school een afspiegeling van de wijk.
Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool zijn en ook de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden.
Wanneer het tot zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op onze school. Zij zullen als groep bij elkaar worden geplaatst.
Heb je interesse om samen met andere ouders een ouderinitiatief op onze school te organiseren, neem dan contact op met de directeur. Wij kunnen je in contact brengen met ouders die hiervoor ook belangstelling hebben. Voor meer informatie check deze website: www.ouderinitiatievenamsterdam.nl
 
Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kun je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  
Op de website van het BBO vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. 

 brochure 1810 nl.pngbrochure 1810 en.png

​Aanmel​den voor de jonge Amsterdammer.

Foto's

Video's

​​

Meer informatie