De Jonge Amsterdammer
Kindcentrum Catharina is een aantrekkelijke buurtschool voor de Jonge Amsterdammer.
Jonge Amsterdammers zijn zelfbewust, snel, slim, ijverig, creatief, origineel, een beetje eigenwijs, mondig en hebben hun hart op de juiste plek.

Veel activiteiten
Kindcentrum Catharina heeft een continurooster; iedere schooldag duurt van half negen tot twee uur. Daarna zijn er veel leuke naschoolse activiteiten

Fundament voor Talent
Op Kindcentrum Catharina mag je zijn wie je bent, dat is het startpunt van ontwikkeling. Naast rekenen, taal en lezen, investeert de school in talenten door middel van betekenisvolle activiteiten in een uitdagende omgeving. Kinderen leren met en van elkaar.

Contactgegevens school

Adres
Vechtstraat 88
1079 JN Amsterdam
Directeur
Wendy van der Gaag & Niels Vierling
Telefoon
E-mail
Website